จัดการการใช้ข้อมูลทางบรอดแบรนด์ผ่านมือถือของคุณ

ต่อไปนี้เป็นกลเม็ดเคล็ดลับบางประการเพื่อลดการใช้ข้อมูลทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือบน Surface

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือช่วยให้คุณคว้า Surface และออกเดินทางได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการค้นหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขณะเดินทาง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะใช้ข้อมูลตามแผนของคุณ

การจัดการการใช้ข้อมูลช่วยให้คุณควบคุมปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในเดือนนั้นๆ ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบางรายมีแอปใน Windows Store ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการใช้ข้อมูลโดยประมาณของตนเอง ปักหมุดแอปนั้น ๆ ไว้ที่หน้าจอเริ่ม เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปักหมุดแอป โปรดดูที่ ปักหมุดแอปที่หน้าจอเริ่ม

ข้อสำคัญ
หากคุณออกนอกพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านมือถือ คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานข้ามเขต นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้บริการและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณอาจมีเมื่อเดินทางนอกพื้นที่ให้บริการ

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เมื่อใดก็ตามที่มีพร้อมใช้งาน โดยปกติ Wi-Fi รวดเร็วกว่าและมีค่าบริการน้อยกว่าการใช้บรอดแบนด์ผ่านมือถือ หากคุณเชื่อมต่อกับทั้ง Wi-Fi และบรอดแบนด์ผ่านมือถือ Surface จะใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูขั้นตอนและเคล็ดลับสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ที่ เชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายไร้สาย

ติดตามการใช้ข้อมูลของคุณ

การติดตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ไปช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติมและเลือกแผนบริการข้อมูลที่เหมาะสมตามความต้องการของตนเอง

หมายเหตุ
การใช้ข้อมูลที่ปรากฏในรายการเครือข่ายเป็นเพียงประมาณการ ส่วนการใช้ข้อมูลจริงจะถูกวัดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ หากคุณมีแอปบรอดแบนด์ผ่านมือถือ ให้ตรวจสอบแอปนั้น เนื่องจากบางแอปแสดงการใช้ข้อมูลโดยประมาณ

เมื่อต้องการดูการใช้ข้อมูลโดยประมาณ:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ หรือเลือก ศูนย์ปฏิบัติการ ไอคอนการแจ้งเตือนในแถบงาน ในแถบงาน
ขั้นตอนที่ 2: กด เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก ไปที่การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก การใช้ข้อมูล เพื่อดูการใช้งานทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 4:  หากต้องการดูปริมาณข้อมูลที่แต่ละแอปใช้ไป ให้เลือก รายละเอียดการใช้

ตั้งค่าการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้นนั้น Surface ของคุณจะใช้การตั้งค่าแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ การตั้งค่านี้สามารถช่วยให้คุณลดปริมาณข้อมูลที่คุณใช้ โดยทำสิ่งต่างๆ เช่น จำกัดการปรับปรุง หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว ไม่ปรับปรุงไทล์รายงานสด และจำกัดสิ่งอื่นๆ ที่ส่งและรับข้อมูล ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงที่มีลำดับความสำคัญต่ำจะไม่ดาวน์โหลดและการดาวน์โหลดแอปจาก Windows Store อาจหยุดชั่วคราวจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมใช้งาน

คุณสามารถตรวจดูได้ว่าการเชื่อมต่อของคุณถูกตั้งเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือไม่ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ หรือเลือก ศูนย์ปฏิบัติการ ไอคอนการแจ้งเตือนในแถบงาน ในแถบงาน
ขั้นตอนที่ 2:  กด เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก ไปที่การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ จากนั้นเลือก ตัวเลือกขั้นสูง
หมายเหตุ
หาก เครือข่ายโทรศัพท์ ปิดอยู่ คุณจะเห็นสถานะ วิทยุปิดอยู่ เลือก เครือข่ายโทรศัพท์ ในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเปิด
ขั้นตอนที่ 4:  ภายใต้ การใช้ข้อมูล ให้ดูว่า ตั้งเป็นการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เปิดหรือปิดอยู่ คุณสามารถเลือกแุถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

ใช้ OneDrive บนการเชื่อมต่อแบบไม่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft การตั้งค่าส่วนบุคคล การกำหนดลักษณะ และไฟล์ของคุณที่เก็บไว้บน OneDrive จะซิงค์กับพีซีใด ๆ ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ เนื่องจากการย้ายไฟล์ไปหรือจาก OneDrive นั้นเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลและถูกคิดรวมอยู่ในขีดจำกัดแผนบริการข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องการใช้ OneDrive ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไม่ใช่บรอดแบนด์ผ่านมือถือ

หากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลเมื่อคุณเปิด OneDrive คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่เตือนว่าคุณกำลังใช้เครือข่ายแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล และแนะนำให้คุณออกจาก OneDrive คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในทำนองเดียวกันหากคุณเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลขณะที่กำลังใช้ OneDrive หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เครือข่าย ให้กด OneDrive ในแถบงานค้างไว้ (หรือคลิกขวา) จากนั้นเลือก ออก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ OneDrive บน Surface

ดาวน์โหลดแผนที่บนการเชื่อมต่อแบบไม่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ผ่านการเชื่อมต่อแบบไม่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลเท่านั้น เช่น Wi-Fi ฟรี เพื่อประหยัดการใช้ข้อมูล หากคุณต้องการแผนที่เพิ่มขณะเดินทาง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและดาวน์โหลดแผนที่ใหม่ทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้

วิธีดาวน์โหลดแผนที่:

ขั้นตอนที่ 1:  ลงชื่อเข้าใช้เมื่อคุณมีการเชื่อมต่อแบบไม่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ หรือเลือก ศูนย์ปฏิบัติการ ไอคอนการแจ้งเตือนในแถบงาน ในแถบงาน จากนั้นเลือก การตั้งค่าทั้งหมด > ระบบ > แผนที่แบบออฟไลน์
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก ดาวน์โหลดแผนที่ จากนั้นเลือกทวีปและประเทศ สำหรับบางประเทศ คุณจะต้องเลือกภูมิภาค แผนที่จะเริ่มดาวน์โหลดทันที

วิธีดาวน์โหลดแผนที่บนการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ หรือเลือก ศูนย์ปฏิบัติการ ไอคอนการแจ้งเตือนในแถบงาน ในแถบงาน จากนั้นเลือก การตั้งค่าทั้งหมด > ระบบ > แผนที่แบบออฟไลน์
ขั้นตอนที่ 2:  ภายใต้ การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ให้ตั้งค่าแถบเลื่อนเป็น เปิด
หมายเหตุ
การปรับปรุงแผนที่จะดาวน์โหลดเมื่อคุณเสียบปลั๊ก Surface ไว้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไม่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล แม้คุณจะตั้งค่าให้ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่ผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

จำกัดการติดตามตำแหน่งที่ตั้ง

แอปและบริการบางส่วนส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณสามารถเลือกแอปที่สามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ทั้งเืพื่อความเป็นส่วนตัวและเพื่อประหยัดค่าบริการข้อมูล หรือปิดการตรวจหาตำแหน่งที่ตั้งไปเลย จากนั้นค่อยเปิดเมื่อคุณต้องการใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นวิธีเปิดหรือปิดการตรวจหาตำแหน่งที่ตั้ง:

 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ หรือเลือก ศูนย์ปฏิบัติการ ไอคอนการแจ้งเตือนในแถบงาน ในแถบงาน จากนั้นเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อเปิดหรือปิดตำแหน่งที่ตั้ง
 • หากตำแหน่งที่ตั้งไม่เปิด อาจเป็นเพราะถูกปิดไว้สำหรับทุกคนที่ใช้ Surface เครื่องนี้ วิธีเปิดตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้งมีดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1:  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ
  ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ หรือเลือก ศูนย์ปฏิบัติการ ไอคอนการแจ้งเตือนในแถบงาน ในแถบงาน จากนั้นกด ตำแหน่งที่ตั้ง ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก ไปยังการตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 3:  หากต้องการปิดหรือเปิดการตรวจหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับทุกคนที่ใช้ Surface ของคุณ ให้เลือก เปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือกแถบเลื่อนในกล่องป็อปอัพ หากต้องการปิดป็อปอัพ ให้เลือกที่ใดก็ได้นอกกล่องดังกล่าว

  ต่อไปนี้เป็นวิธีเลือกแอปที่สามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ หรือเลือก ศูนย์ปฏิบัติการ ไอคอนการแจ้งเตือนในแถบงาน ในแถบงาน จากนั้นกด ตำแหน่งที่ตั้ง ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก ไปยังการตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  เลื่อนลงเพื่อเลือกแอปที่สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

  จำกัดกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลมาก

  หากคุณกังวลว่าจะใช้ข้อมูลหมดก่อนถึงสิ้นเดือน ลองพิจารณาลดจำนวนเวลาที่คุณใช้ในการแชร์การเชื่อมต่อหรือทำกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลมากทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือ แอปที่สตรีมข้อมูลไปยัง Surface และแชร์การเชื่อมต่อของคุณจะมีการใช้ข้อมูลมากเป็นพิเศษ เช่น

  • การสตรีมเพลงหรือวิดีโอ
  • การเล่นเกมออนไลน์
  • การสนทนาทางวิดีโอและแชท
  • การแบ่งปันฮอตสปอตจากมือถือ
  หมายเหตุ
  ข้อมูลที่ใช้โดยอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับฮอตสปอตจากมือถือซึ่งโฮสต์โดย Surface ของคุณจะถูกคิดรวมในแผนบริการข้อมูลของคุณ

  จัดการอีเมล

  การเปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดอีเมลเป็นแบบด้วยตนเองแทนแบบโดยอัตโนมัติ สามารถช่วยลดการใช้ข้อมูลของคุณได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  Outlook

  หากคุณกำลังใช้ Outlook บนเดสก์ท็อปเพื่อจัดการอีเมลบางส่วนหรือทั้งหมด แอปนี้จะสลับไปทำงานแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อจำกัดการใช้ข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้เปิด Outlook แล้วเลือก ยืนยันการเชื่อมต่อ ในแถบคำเตือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ติดตั้งและใช้ Microsoft Office ใน Surface Pro และ Surface 3

  แอปอีเมล

  หากคุณกำลังใช้แอปอีเมลในการจัดการอีเมลที่เหลือหรือทั้งหมด คุณสามารถเลือกความถี่ในการซิงค์อีเมล จำนวนวันที่อีเมลจะซิงค์ และอื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ที่ ตั้งค่าและใช้อีเมลบน Surface


  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือช่วยให้คุณคว้า Surface และออกเดินทางได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการค้นหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขณะเดินทาง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะใช้ข้อมูลตามแผนของคุณจนหมด

  การจัดการการใช้งานข้อมูลช่วยให้คุณควบคุมปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในเดือนนั้น ๆ ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบางรายมีแอปใน Windows Store ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการใช้ข้อมูลโดยประมาณของตนเอง ปักหมุดแอปนั้น ๆ ไว้ที่หน้าจอเริ่ม เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และการปักหมุดแอปได้ที่ การเพิ่มแอป เว็บไซต์ และอื่น ๆ ไปยังหน้าจอเริ่ม

  ข้อสำคัญ
  หากคุณออกนอกพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านมือถือ คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานข้ามเขต นอกเหนือจากการใช้งานข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้บริการและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณอาจมีเมื่อเดินทางนอกพื้นที่ให้บริการ

  เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

  เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เมื่อใดก็ตามที่มีพร้อมใช้งาน โดยปกติ Wi-Fi รวดเร็วกว่าและมีค่าบริการน้อยกว่าการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือ หากคุณเชื่อมต่อกับทั้ง Wi-Fi และบรอดแบนด์ผ่านมือถือ Surface จะใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูขั้นตอนและเคล็ดลับสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ที่ เชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายไร้สาย

  ติดตามการใช้ข้อมูลของคุณ

  การติดตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ไปช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติมและเลือกแผนบริการข้อมูลที่เหมาะสมตามความต้องการของตนเอง เมื่อต้องการดูปริมาณข้อมูลที่ได้ใช้ไป คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงในรายการเครือข่ายได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
  ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > เครือข่าย แล้วเลือกการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ
  ขั้นตอนที่ 3:  เปิด แสดงการใช้ข้อมูลโดยประมาณของฉันในรายการเครือข่าย
  หมายเหตุ
  การใช้ข้อมูลที่ปรากฏในรายการเครือข่ายเป็นเพียงประมาณการ ส่วนการใช้งานข้อมูลจริงจะถูกวัดโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ หากคุณมีแอปบรอดแบนด์ผ่านมือถือ ให้ตรวจสอบแอปนั้น เนื่องจากบางแอปแสดงการใช้ข้อมูลโดยประมาณ

  เมื่อต้องการดูการใช้ข้อมูลโดยประมาณ:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2: คลิกไอคอนเครือข่าย
  ขั้นตอนที่ 3:  เลือกชื่อเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ เพื่อแสดงข้อมูลเครือข่าย รวมถึงการใช้งานโดยประมาณ

  เปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

  ตามค่าเริ่มต้นนั้น Surface ของคุณจะใช้การตั้งค่าแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ การตั้งค่านี้สามารถช่วยให้คุณลดปริมาณข้อมูลที่คุณใช้ โดยทำสิ่งต่าง ๆ เช่น จำกัดการปรับปรุง หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว ไม่ปรับปรุงไทล์บนหน้าจอเริ่ม และจำกัดสิ่งอื่น ๆ ที่ส่งและรับข้อมูล ดูรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล: คำถามที่ถามบ่อย

  คุณสามารถตรวจดูได้ว่าการเชื่อมต่อของคุณถูกตั้งเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือไม่ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > เครือข่าย > การเชื่อมต่อ
  ขั้นตอนที่ 3:  เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน และภายใต้ การใช้ข้อมูล ให้เปิดหรือปิด ตั้งเป็นการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำกัดปริมาณข้อมูลที่การปรับปรุงไทล์ใช้ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  เลือก ไทล์
  ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปรับปรุงไทล์ ให้เลือกขีดจำกัดข้อมูลที่คุณต้องการจากกล่องแบบหล่นลง

  จำกัดการซิงค์ของ OneDrive

  เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft การตั้งค่าส่วนบุคคล การกำหนดลักษณะ และไฟล์ของคุณที่เก็บไว้บน OneDrive จะซิงค์กับพีซีใด ๆ ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ เนื่องจากการย้ายไฟล์ไปหรือจาก OneDrive นั้นเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลและถูกคิดรวมอยู่ในขีดจำกัดแผนบริการข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องการใช้ OneDrive ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไม่ใช่บรอดแบนด์ผ่านมือถือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ OneDrive บน Surface

  เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ซิงค์การตั้งค่าผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > OneDrive
  ขั้นตอนที่ 2:  เลือก การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล จากนั้นภายใต้ ซิงค์การตั้งค่า ให้ปิดแถบเลื่อนทั้งสอง

  จัดการการปรับปรุง Windows และ Surface และการดาวน์โหลดแอป

  เมื่อคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือ การปรับปรุงที่มีลำดับความสำคัญต่ำจะไม่ดาวน์โหลดและการดาวน์โหลดแอปจาก Windows Store อาจหยุดชั่วคราวจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการดูว่าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือไม่:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > อุปกรณ์
  ขั้นตอนที่ 2:  เมื่อต้องการลดการใช้ข้อมูล ควรปิด ดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล
  หากบริการบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณเป็นแบบไม่จำกัด คุณอาจพิจารณาเปิดตัวเลือกนี้ต่อ

  จำกัดกิจกรรมของคุณที่ใช้ข้อมูลมาก

  หากคุณกังวลว่าจะใช้ข้อมูลหมดก่อนถึงสิ้นเดือน ลองพิจารณาลดจำนวนเวลาที่คุณใช้ในการทำกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลมาก เช่น การใช้แอปที่สตรีมข้อมูลไปยัง Surface หรือแบ่งปันการเชื่อมต่อของคุณ เช่น

  • การสตรีมเพลงหรือวิดีโอ
  • การเล่นเกม
  • การแบ่งปันฮอตสปอตจากมือถือ
  • การสนทนาทางวิดีโอและแชท
  • การทำแผนที่ตามเวลาจริงพร้อม GPS
  หมายเหตุ
  ข้อมูลที่ใช้โดยอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับฮอตสปอตจากมือถือซึ่งโฮสต์โดย Surface ของคุณจะถูกคิดรวมในแผนบริการข้อมูลของคุณ

  จัดการอีเมล

  การเปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดอีเมลเป็นแบบด้วยตนเองแทนแบบโดยอัตโนมัติ สามารถช่วยลดการใช้ข้อมูลของคุณได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  Outlook

  หากคุณกำลังใช้ Outlook บนเดสก์ท็อปเพื่อจัดการอีเมลบางส่วนหรือทั้งหมด แอปนี้จะสลับไปทำงานแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อจำกัดการใช้ข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้เปิด Outlook แล้วเลือก ยืนยันการเชื่อมต่อ ในแถบคำเตือน

  แอปอีเมล

  หากคุณกำลังใช้แอปอีเมลในการจัดการอีเมลที่เหลือหรือทั้งหมด คุณสามารถเลือกความถี่ในการซิงค์อีเมล จำนวนวันที่อีเมลจะซิงค์ และอื่น ๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  เลือกแอป จดหมาย
  ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > บัญชี
  ขั้นตอนที่ 3:  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการแก้ไข
  ขั้นตอนที่ 4:  เลือกกล่องภายใต้ ดาวน์โหลดอีเมลใหม่ แล้วเลือกความถี่ที่คุณต้องการให้อีเมลดาวน์โหลด

  การตั้งค่า ด้วยตนเอง หมายความว่าอีเมลจะซิงค์ก็ต่อเมื่อคุณกำหนดและจะใช้ปริมาณข้อมูลน้อยที่สุด
  ขั้นตอนที่ 5:  เลือก ดาวน์โหลดอีเมลจาก แล้วเลือกจำนวนวันที่คุณต้องการดาวน์โหลดอีเมล

  การตั้งค่า 3 วันที่ผ่านมา จะดาวน์โหลดเฉพาะอีเมลล่าสุดของคุณและใช้ปริมาณข้อมูลน้อยที่สุด
  หมายเหตุ
  เมื่อต้องการดาวน์โหลดอีเมลจากบัญชีที่ถูกตั้งค่าให้ซิงค์ด้วยตนเอง ให้ปัดนิ้วขึ้นมาจากด้านล่างของแอปจดหมาย เลือก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก ซิงค์

  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือช่วยให้คุณคว้า Surface และออกเดินทางได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการค้นหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขณะเดินทาง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะใช้ข้อมูลตามแผนของคุณจนหมด

  การจัดการการใช้งานข้อมูลช่วยให้คุณควบคุมปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในเดือนนั้นๆ ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบางรายมีแอปใน Windows Store ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการใช้ข้อมูลโดยประมาณของตนเอง ปักหมุดแอปนั้น ๆ ไว้ที่หน้าจอเริ่ม เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และการปักหมุดแอปได้ที่ การเพิ่มแอป เว็บไซต์ และอื่น ๆ ไปยังหน้าจอเริ่ม

  ข้อสำคัญ
  หากคุณออกนอกพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านมือถือ คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานข้ามเขต นอกเหนือจากการใช้งานข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้บริการและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณอาจมีเมื่อเดินทางนอกพื้นที่ให้บริการ

  เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

  เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เมื่อใดก็ตามที่มีพร้อมใช้งาน โดยปกติ Wi-Fi รวดเร็วกว่าและมีค่าบริการน้อยกว่าการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือ หากคุณเชื่อมต่อกับทั้ง Wi-Fi และบรอดแบนด์ผ่านมือถือ Surface จะใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูขั้นตอนและเคล็ดลับสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ที่ เชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายไร้สาย

  ติดตามการใช้ข้อมูลของคุณ

  การติดตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ไปช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติมและเลือกแผนบริการข้อมูลที่เหมาะสมตามความต้องการของตนเอง เมื่อต้องการดูปริมาณข้อมูลที่ได้ใช้ไป คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงในรายการเครือข่ายได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ
  ขั้นตอนที่ 3:  เปิด แสดงการใช้ข้อมูลโดยประมาณของฉันในรายการเครือข่าย
  หมายเหตุ
  การใช้ข้อมูลที่ปรากฏในรายการเครือข่ายเป็นเพียงประมาณการ ส่วนการใช้งานข้อมูลจริงจะถูกวัดโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ หากคุณมีแอปบรอดแบนด์ผ่านมือถือ ให้ตรวจสอบแอปนั้น เนื่องจากบางแอปแสดงการใช้ข้อมูลโดยประมาณ

  เมื่อต้องการดูการใช้ข้อมูลโดยประมาณ:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2: แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย
  ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกชื่อเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ เพื่อแสดงข้อมูลเครือข่าย รวมถึงการใช้งานโดยประมาณ

  เปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

  ตามค่าเริ่มต้นนั้น Surface ของคุณจะใช้การตั้งค่าแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ การตั้งค่านี้สามารถช่วยให้คุณลดปริมาณข้อมูลที่คุณใช้ โดยทำสิ่งต่าง ๆ เช่น จำกัดการปรับปรุง หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว ไม่ปรับปรุงไทล์บนหน้าจอเริ่ม และจำกัดสิ่งอื่น ๆ ที่ส่งและรับข้อมูล ดูรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล: คำถามที่ถามบ่อย

  คุณสามารถตรวจดูได้ว่าการเชื่อมต่อของคุณถูกตั้งเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือไม่ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ
  ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน และภายใต้ การใช้ข้อมูล ให้เปิดหรือปิด ตั้งเป็นการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำกัดปริมาณข้อมูลที่การปรับปรุงไทล์ใช้ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก ไทล์
  ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปรับปรุงไทล์ ให้เลือกขีดจำกัดข้อมูลที่คุณต้องการจากกล่องแบบหล่นลง

  จำกัดการซิงค์ของ OneDrive

  เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft การตั้งค่าส่วนบุคคล การกำหนดลักษณะ และไฟล์ของคุณที่เก็บไว้บน OneDrive จะซิงค์กับพีซีใด ๆ ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ เนื่องจากการย้ายไฟล์ไปหรือจาก OneDrive นั้นเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลและถูกคิดรวมอยู่ในขีดจำกัดแผนบริการข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องการใช้ OneDrive ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไม่ใช่บรอดแบนด์ผ่านมือถือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ OneDrive บน Surface

  เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ซิงค์การตั้งค่าผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก OneDrive
  ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล จากนั้นภายใต้ ซิงค์การตั้งค่า ให้ปิดแถบเลื่อนทั้งสอง

  จัดการการปรับปรุง Windows และ Surface และการดาวน์โหลดแอป

  เมื่อคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือ การปรับปรุงที่มีลำดับความสำคัญต่ำจะไม่ดาวน์โหลดและการดาวน์โหลดแอปจาก Windows Store อาจหยุดชั่วคราวจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการดูว่าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือไม่:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ จากนั้นแตะหรือคลิก อุปกรณ์
  ขั้นตอนที่ 3:  เมื่อต้องการลดการใช้ข้อมูล ควรปิด ดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล
  หากบริการบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณเป็นแบบไม่จำกัด คุณอาจพิจารณาเปิดตัวเลือกนี้ต่อ

  จำกัดกิจกรรมของคุณที่ใช้ข้อมูลมาก

  หากคุณกังวลว่าจะใช้ข้อมูลหมดก่อนถึงสิ้นเดือน ลองพิจารณาลดจำนวนเวลาที่คุณใช้ในการทำกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลมาก เช่น การใช้แอปที่สตรีมข้อมูลไปยัง Surface หรือแบ่งปันการเชื่อมต่อของคุณ เช่น

  • การสตรีมเพลงหรือวิดีโอ
  • การเล่นเกม
  • การแบ่งปันฮอตสปอตจากมือถือ
  • การสนทนาทางวิดีโอและแชท
  • การทำแผนที่ตามเวลาจริงพร้อม GPS
  หมายเหตุ
  ข้อมูลที่ใช้โดยอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับฮอตสปอตจากมือถือซึ่งโฮสต์โดย Surface ของคุณจะถูกคิดรวมในแผนบริการข้อมูลของคุณ

  จัดการอีเมล

  การเปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดอีเมลเป็นแบบด้วยตนเองแทนแบบโดยอัตโนมัติ สามารถช่วยลดการใช้ข้อมูลของคุณได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  Outlook

  หากคุณกำลังใช้ Outlook บนเดสก์ท็อปเพื่อจัดการอีเมลบางส่วนหรือทั้งหมด แอปนี้จะสลับไปทำงานแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อจำกัดการใช้ข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้เปิด Outlook แล้วแตะหรือคลิก ยืนยันการเชื่อมต่อ ในแถบคำเตือน

  แอปอีเมล

  หากคุณกำลังใช้แอปอีเมลในการจัดการอีเมลที่เหลือหรือทั้งหมด คุณสามารถเลือกความถี่ในการซิงค์อีเมล จำนวนวันที่อีเมลจะซิงค์ และอื่น ๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  แตะหรือคลิกแอป อีเมล
  ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก บัญชี
  ขั้นตอนที่ 4:  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการแก้ไข
  ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิกกล่องภายใต้ ดาวน์โหลดอีเมลใหม่ แล้วแตะหรือคลิกความถี่ที่คุณต้องการให้อีเมลดาวน์โหลด
  การตั้งค่า ด้วยตนเอง หมายความว่าอีเมลจะซิงค์ก็ต่อเมื่อคุณกำหนดและจะใช้ปริมาณข้อมูลน้อยที่สุด
  ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก ดาวน์โหลดอีเมลจาก แล้วแตะหรือคลิกจำนวนวันที่คุณต้องการดาวน์โหลดอีเมล
  การตั้งค่า 3 วันที่ผ่านมา จะดาวน์โหลดเฉพาะอีเมลล่าสุดของคุณและใช้ปริมาณข้อมูลน้อยที่สุด
  หมายเหตุ
  เมื่อต้องการดาวน์โหลดอีเมลจากบัญชีที่ถูกตั้งค่าให้ซิงค์ด้วยตนเอง ให้ปัดนิ้วขึ้นมาจากด้านล่างของแอปอีเมล แตะหรือคลิก เพิ่มเติม จากนั้นแตะหรือคลิก ซิงค์

  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือช่วยให้คุณคว้า Surface และออกเดินทางได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการค้นหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขณะเดินทาง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะใช้ข้อมูลตามแผนของคุณจนหมด

  การจัดการการใช้งานข้อมูลช่วยให้คุณควบคุมปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในเดือนนั้นๆ ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบางรายมีแอปใน Windows Store ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการใช้ข้อมูลโดยประมาณของตนเอง ปักหมุดแอปนั้น ๆ ไว้ที่หน้าจอเริ่ม เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และการปักหมุดแอปได้ที่ การเพิ่มแอป เว็บไซต์ และอื่น ๆ ไปยังหน้าจอเริ่ม

  ข้อสำคัญ
  หากคุณออกนอกพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านมือถือ คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานข้ามเขต นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้บริการและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณอาจมีเมื่อเดินทางนอกพื้นที่ให้บริการ

  เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

  เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เมื่อใดก็ตามที่มีพร้อมใช้งาน โดยปกติ Wi-Fi รวดเร็วกว่าและมีค่าบริการน้อยกว่าการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือ หากคุณเชื่อมต่อกับทั้ง Wi-Fi และบรอดแบนด์ผ่านมือถือ Surface จะใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูขั้นตอนและเคล็ดลับสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ที่ เชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายไร้สาย

  ติดตามการใช้ข้อมูลของคุณ

  การติดตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ไปช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติมและเลือกแผนบริการข้อมูลที่เหมาะสมตามความต้องการของตนเอง เมื่อต้องการดูปริมาณข้อมูลที่ได้ใช้ไป คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงในรายการเครือข่ายได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ
  ขั้นตอนที่ 3:  เปิด แสดงการใช้ข้อมูลโดยประมาณของฉันในรายการเครือข่าย
  หมายเหตุ
  การใช้ข้อมูลที่ปรากฏในรายการเครือข่ายเป็นเพียงประมาณการ ส่วนการใช้งานข้อมูลจริงจะถูกวัดโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ หากคุณมีแอปบรอดแบนด์ผ่านมือถือ ให้ตรวจสอบแอปนั้น เนื่องจากบางแอปแสดงการใช้ข้อมูลโดยประมาณ

  เมื่อต้องการดูการใช้ข้อมูลโดยประมาณ:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2: แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย
  ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกชื่อเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ เพื่อแสดงข้อมูลเครือข่าย รวมถึงการใช้งานโดยประมาณ

  เปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

  ตามค่าเริ่มต้นนั้น Surface ของคุณจะใช้การตั้งค่าแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ การตั้งค่านี้สามารถช่วยให้คุณลดปริมาณข้อมูลที่คุณใช้ โดยทำสิ่งต่าง ๆ เช่น จำกัดการปรับปรุง หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว ไม่ปรับปรุงไทล์บนหน้าจอเริ่ม และจำกัดสิ่งอื่น ๆ ที่ส่งและรับข้อมูล ดูรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล: คำถามที่ถามบ่อย

  คุณสามารถตรวจดูได้ว่าการเชื่อมต่อของคุณถูกตั้งเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือไม่ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ
  ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน และภายใต้ การใช้ข้อมูล ให้เปิดหรือปิด ตั้งเป็นการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำกัดปริมาณข้อมูลที่การปรับปรุงไทล์ใช้ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก ไทล์
  ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปรับปรุงไทล์ ให้เลือกขีดจำกัดข้อมูลที่คุณต้องการจากกล่องแบบหล่นลง

  จำกัดการซิงค์ของ OneDrive

  เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft การตั้งค่าส่วนบุคคล การกำหนดลักษณะ และไฟล์ของคุณที่เก็บไว้บน OneDrive จะซิงค์กับพีซีใด ๆ ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ เนื่องจากการย้ายไฟล์ไปหรือจาก OneDrive นั้นเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลและถูกคิดรวมอยู่ในขีดจำกัดแผนบริการข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องการใช้ OneDrive ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไม่ใช่บรอดแบนด์ผ่านมือถือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ OneDrive บน Surface

  เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ซิงค์การตั้งค่าผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก OneDrive
  ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล จากนั้นภายใต้ ซิงค์การตั้งค่า ให้ปิดแถบเลื่อนทั้งสอง

  จัดการการปรับปรุง Windows และ Surface และการดาวน์โหลดแอป

  เมื่อคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือ การปรับปรุงที่มีลำดับความสำคัญต่ำจะไม่ดาวน์โหลดและการดาวน์โหลดแอปจาก Windows Store อาจหยุดชั่วคราวจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการดูว่าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือไม่:

  ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ จากนั้นแตะหรือคลิก อุปกรณ์
  ขั้นตอนที่ 3:  เมื่อต้องการลดการใช้ข้อมูล ควรปิด ดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล
  หากบริการบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณเป็นแบบไม่จำกัด คุณอาจพิจารณาเปิดตัวเลือกนี้ต่อ

  จำกัดกิจกรรมของคุณที่ใช้ข้อมูลมาก

  หากคุณกังวลว่าจะใช้ข้อมูลหมดก่อนถึงสิ้นเดือน ลองพิจารณาลดจำนวนเวลาที่คุณใช้ในการทำกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลมาก เช่น การใช้แอปที่สตรีมข้อมูลไปยัง Surface หรือแบ่งปันการเชื่อมต่อของคุณ เช่น

  • การสตรีมเพลงหรือวิดีโอ
  • การเล่นเกม
  • การแบ่งปันฮอตสปอตจากมือถือ
  • การสนทนาทางวิดีโอและแชท
  • การทำแผนที่ตามเวลาจริงพร้อม GPS
  หมายเหตุ
  ข้อมูลที่ใช้โดยอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับฮอตสปอตจากมือถือซึ่งโฮสต์โดย Surface ของคุณจะถูกคิดรวมในแผนบริการข้อมูลของคุณ

  จัดการอีเมล

  การเปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดอีเมลเป็นแบบด้วยตนเองแทนแบบโดยอัตโนมัติ สามารถช่วยลดการใช้ข้อมูลของคุณได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  Outlook

  หากคุณกำลังใช้ Outlook บนเดสก์ท็อปเพื่อจัดการอีเมลบางส่วนหรือทั้งหมด แอปนี้จะสลับไปทำงานแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อจำกัดการใช้ข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้เปิด Outlook แล้วแตะหรือคลิก ยืนยันการเชื่อมต่อ ในแถบคำเตือน

  แอปอีเมล

  หากคุณกำลังใช้แอปอีเมลในการจัดการอีเมลที่เหลือหรือทั้งหมด คุณสามารถเลือกความถี่ในการซิงค์อีเมล จำนวนวันที่อีเมลจะซิงค์ และอื่น ๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  ขั้นตอนที่ 1:  แตะหรือคลิกแอป อีเมล
  ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก บัญชี
  ขั้นตอนที่ 4:  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการแก้ไข
  ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิกกล่องภายใต้ ดาวน์โหลดอีเมลใหม่ แล้วแตะหรือคลิกความถี่ที่คุณต้องการให้อีเมลดาวน์โหลด
  การตั้งค่า ด้วยตนเอง หมายความว่าอีเมลจะซิงค์ก็ต่อเมื่อคุณกำหนดและจะใช้ปริมาณข้อมูลน้อยที่สุด
  ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก ดาวน์โหลดอีเมลจาก แล้วแตะหรือคลิกจำนวนวันที่คุณต้องการดาวน์โหลดอีเมล
  การตั้งค่า 3 วันที่ผ่านมา จะดาวน์โหลดเฉพาะอีเมลล่าสุดของคุณและใช้ปริมาณข้อมูลน้อยที่สุด
  หมายเหตุ
  เมื่อต้องการดาวน์โหลดอีเมลจากบัญชีที่ถูกตั้งค่าให้ซิงค์ด้วยตนเอง ให้ปัดนิ้วขึ้นมาจากด้านล่างของแอปอีเมล แตะหรือคลิก เพิ่มเติม จากนั้นแตะหรือคลิก ซิงค์

  ติดต่อเรา

  Answer Desk
  Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
  พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด