แบ่งปันภาพถ่ายและเว็บเพจ

เมื่อคุณพบอะไรก็ตามที่ต้องการแบ่งปัน ให้ใช้ทางลัดการแบ่งปัน คุณสามารถแบ่งปันกับคนไม่กี่คน เครือข่ายสังคมทั้งเครือข่ายของคุณ หรือกับแอปอื่นก็ได้

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

เปิดการใช้งานร่วมกันสำหรับแอป

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแอปที่อนุญาตให้คุณแบ่งปันภาพถ่าย เว็บเพจ และไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก ค้นหาและแอป
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก แบ่งปัน จากนั้นเปิดหรือปิดการใช้ร่วมกันสำหรับแอปที่แสดงอยู่
หมายเหตุ
เมื่อคุณแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ แสดงว่าคุณกำลังส่งข้อมูล การซิงค์หรือส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถืออาจส่งผลให้มีค่าบริการเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จัดการการใช้ข้อมูลทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ

แบ่งปันรูปถ่าย

ใช้ทางลัดการแบ่งปัน เพื่อแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้โดยตรงจากแอปภาพถ่าย

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้เปิดแอปภาพถ่าย แอป OneDrive หรือแอปกล้อง
ขั้นตอนที่ 2:  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในแอปภาพถ่ายหรือ OneDrive ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่มีภาพถ่ายที่คุณต้องการแบ่งปัน จากนั้นปิดนิ้วลงมาหรือคลิกขวาที่ภาพถ่ายเหล่านั้น คุณสามารถเลือก เลือกทั้งหมด ได้เช่นกัน
  • ในแอปกล้อง ให้ไปที่ม้วนฟิล์มและค้นหาภาพถ่ายที่คุณต้องการแบ่งปัน

ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ จากนั้นแตะ แบ่งปัน
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก แบ่งปัน)
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิกบุคคลหรือแอปที่คุณต้องการแบ่งปันด้วย จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เคล็ดลับ
เมื่อต้องการดูตัวเลือกการแบ่งปันเพิ่มเติม ให้ค้นหาแอปใน Windows Store ที่สามารถโพสต์ไปยังเครือข่ายสังคมหรือไซต์แบ่งปันภาพถ่ายที่คุณโปรดปรานได้

แบ่งปันเว็บเพจ

ขั้นตอนที่ 1:  เรียกดูเว็บเพจที่คุณต้องการแบ่งปัน
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ แบ่งปัน
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก แบ่งปัน)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก อีเมล หรือที่ติดต่อทางอีเมลของคุณรายการใดรายการหนึ่ง แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เปิดการใช้งานร่วมกันสำหรับแอป

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแอปที่อนุญาตให้คุณแบ่งปันภาพถ่าย เว็บเพจ และไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก ค้นหาและแอป
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก แบ่งปัน จากนั้นเปิดหรือปิดการใช้ร่วมกันสำหรับแอปที่แสดงอยู่
หมายเหตุ
เมื่อคุณแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ แสดงว่าคุณกำลังส่งข้อมูล การซิงค์หรือส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถืออาจส่งผลให้มีค่าบริการเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จัดการการใช้ข้อมูลทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ

แบ่งปันรูปถ่าย

ใช้ทางลัดการแบ่งปัน เพื่อแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้โดยตรงจากแอปภาพถ่าย

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้เปิดแอปภาพถ่าย แอป OneDrive หรือแอปกล้อง
ขั้นตอนที่ 2:  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในแอปภาพถ่ายหรือ OneDrive ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่มีภาพถ่ายที่คุณต้องการแบ่งปัน จากนั้นปิดนิ้วลงมาหรือคลิกขวาที่ภาพถ่ายเหล่านั้น คุณสามารถเลือก เลือกทั้งหมด ได้เช่นกัน
  • ในแอปกล้อง ให้ไปที่ม้วนฟิล์มและค้นหาภาพถ่ายที่คุณต้องการแบ่งปัน

ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ จากนั้นแตะ แบ่งปัน
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก แบ่งปัน)
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิกบุคคลหรือแอปที่คุณต้องการแบ่งปันด้วย จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เคล็ดลับ
เมื่อต้องการดูตัวเลือกการแบ่งปันเพิ่มเติม ให้ค้นหาแอปใน Windows Store ที่สามารถโพสต์ไปยังเครือข่ายสังคมหรือไซต์แบ่งปันภาพถ่ายที่คุณโปรดปรานได้

แบ่งปันเว็บเพจ

ขั้นตอนที่ 1:  เรียกดูเว็บเพจที่คุณต้องการแบ่งปัน
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ แบ่งปัน
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก แบ่งปัน)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก อีเมล หรือที่ติดต่อทางอีเมลของคุณรายการใดรายการหนึ่ง แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เปิดการใช้งานร่วมกันสำหรับแอป

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแอปที่อนุญาตให้คุณแบ่งปันภาพถ่าย เว็บเพจ และไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก ค้นหาและแอป
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก แบ่งปัน จากนั้นเปิดหรือปิดการใช้ร่วมกันสำหรับแอปที่แสดงอยู่
หมายเหตุ
เมื่อคุณแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ แสดงว่าคุณกำลังส่งข้อมูล การซิงค์หรือส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถืออาจส่งผลให้มีค่าบริการเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จัดการการใช้ข้อมูลทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ

แบ่งปันรูปถ่าย

ใช้ทางลัดการแบ่งปัน เพื่อแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้โดยตรงจากแอปภาพถ่าย

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้เปิดแอปภาพถ่าย แอป OneDrive หรือแอปกล้อง
ขั้นตอนที่ 2:  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในแอปภาพถ่ายหรือ OneDrive ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่มีภาพถ่ายที่คุณต้องการแบ่งปัน จากนั้นปิดนิ้วลงมาหรือคลิกขวาที่ภาพถ่ายเหล่านั้น คุณสามารถเลือก เลือกทั้งหมด ได้เช่นกัน
  • ในแอปกล้อง ให้ไปที่ม้วนฟิล์มและค้นหาภาพถ่ายที่คุณต้องการแบ่งปัน

ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ จากนั้นแตะ แบ่งปัน
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก แบ่งปัน)
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิกบุคคลหรือแอปที่คุณต้องการแบ่งปันด้วย จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เคล็ดลับ
เมื่อต้องการดูตัวเลือกการแบ่งปันเพิ่มเติม ให้ค้นหาแอปใน Windows Store ที่สามารถโพสต์ไปยังเครือข่ายสังคมหรือไซต์แบ่งปันภาพถ่ายที่คุณโปรดปรานได้

แบ่งปันเว็บเพจ

ขั้นตอนที่ 1:  เรียกดูเว็บเพจที่คุณต้องการแบ่งปัน
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ แบ่งปัน
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก แบ่งปัน)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก อีเมล หรือที่ติดต่อทางอีเมลของคุณรายการใดรายการหนึ่ง แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด