เชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายไร้สาย

ด้วย Wi-Fi ในตัว คุณสามารถเชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายไร้สายและเรียกดูอินเทอร์เน็ต รับแอปจาก Windows Store ส่งอีเมล และเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายของคุณ

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

คุณสามารถเชื่อมต่อ Surface ของคุณกับเครือข่ายไร้สายโดยใช้ Wi-Fi ในตัวได้ Surface บางรุ่นมาพร้อมกับความสามารถบรอดแบนด์ผ่านมือถือในตัว

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเครือข่ายไร้สาย ไอคอน Wi-Fi ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
รายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3: เลือก เชื่อมต่อ
หากได้รับพร้อมท์ ให้ป้อนคีย์ความปลอดภัยของเครือข่ายของคุณ (รหัสผ่านเครือข่าย) แล้วเลือก ถัดไป
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย โปรดดูที่ วิธีค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สายของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: หากได้รับพร้อมท์ ให้เลือกว่าคุณต้องการแบ่งปันกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายหรือไม่
เลือก ไม่ หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายในสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ
ขั้นตอนที่ 5: เมื่อต้องการดูว่าคุณออนไลน์หรือไม่ ให้ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก แอปทั้งหมด >Internet Explorer
เครือข่ายไร้สายบางแห่งอาจกำหนดให้คุณต้องป้อนรหัสผ่านในหน้าต่างเบราว์เซอร์
หมายเหตุ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเสียบเข้ากับแจ็คโทรศัพท์ที่ใช้งานได้หรือเชื่อมต่อกับสายเคเบิล ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์ของคุณ
 • Surface รองรับมาตรฐาน Wireless-N คุณจะสามารถเชื่อมต่อได้ ไม่ว่าเราเตอร์ของคุณใช้มาตรฐานอะไร (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n) นอกจากนี้ Surface Pro 3 รองรับมาตรฐาน Wireless-AC (Wi-Fi 802.11ac)
 • หากคุณมีปัญหาในการค้นหาเครือข่ายไร้สายของคุณในรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ว่าเราเตอร์ไร้สายของคุณไม่ได้รับการตั้งค่าให้กระจายข้อมูลรหัสเครือข่าย (SSID) เมื่อต้องการเปิดการกระจายข้อมูล SSID โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์ไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนอยู่ โปรดดูที่ ปัญหาเครือข่ายแบบผ่านสายและไร้สาย
 • หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายไม่ได้

เชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ

หากคุณมี Surface ที่มีบรอดแบนด์ผ่านมือถือ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้ด้วย ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่หน้าจอเริ่ม โลโก้ Windows > การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ขั้นตอนที่ 2:  ใต้ เครือข่า่ยโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เช่น AT&T
หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ทุกครั้งที่อยู่ในระยะสัญญาณ ให้เลือก เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ Windows จะสลับจาก Wi-Fi เป็นบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้โดยอัตโนมัติตามต้องการ คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากคุณเปิดการใช้งานข้ามเขต
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก เชื่อมต่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตั้งค่า Surface 2 (4G) หรือ Surface 3 (4G LTE) ของคุณ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือไม่ได้ใช่ไหม?

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ขั้นตอนที่ 1:  เลือกเครือข่ายไร้สาย ไอคอน Wi-Fi ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกเครือข่ายที่มีสถานะ เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

ลบเครือข่ายไร้สายออก

คุณสามารถเลือกที่จะลบเครือข่ายไร้สายออก เพื่อไม่ให้ปรากฏในรายการเครือข่ายของคุณอีกต่อไป ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > Wi-Fi > จัดการการตั้งค่า Wi-Fi
ขั้นตอนที่ 3:  ในรายการเครือข่ายที่ปรากฏภายใต้ เลือกเครือข่ายที่ต้องการลบ ให้เลือกเครือข่ายใด ๆ แล้วเลือก ลบ

เปิดหรือปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

หากคุณกำลังเดินทางด้วยเครื่องบินหรือหากไม่ต้องการใช้ Wi-Fi หรืออุปกรณ์ Bluetooth® ชั่วคราว คุณสามารถเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินได้ การใช้การตั้งค่านี้สามารถยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1:  เลือกเครือข่ายไร้สาย ไอคอน Wi-Fi ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ไอคอนโหมดใช้งานบนเครื่องบิน
หากไอคอนปรากฏเป็นสีจาง แสดงว่าโหมดใช้งานบนเครื่องบินปิดอยู่
หมายเหตุ
เมื่อโหมดใช้งานบนเครื่องบินเปิดอยู่ ทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth จะปิด

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

คุณสามารถเชื่อมต่อ Surface ของคุณกับเครือข่ายไร้สายโดยใช้ Wi-Fi ในตัวได้ Surface บางรุ่นมาพร้อมกับความสามารถบรอดแบนด์ผ่านมือถือในตัว

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2: เลือก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
รายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: เลือกเครือข่ายไร้สาย แล้วเลือก เชื่อมต่อ
หากได้รับพร้อมท์ ให้ป้อนคีย์ความปลอดภัยของเครือข่ายของคุณ (รหัสผ่านเครือข่าย) แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย โปรดดูที่ วิธีค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สายของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: หากได้รับพร้อมท์ ให้เลือกว่าคุณต้องการแบ่งปันกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายหรือไม่
เลือก ไม่ หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายในสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ
ขั้นตอนที่ 5: เมื่อต้องการดูว่าคุณออนไลน์หรือไม่ ให้ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก แอปทั้งหมด >Internet Explorer
เครือข่ายไร้สายบางแห่งอาจกำหนดให้คุณต้องป้อนรหัสผ่านในหน้าต่างเบราว์เซอร์
หมายเหตุ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเสียบเข้ากับแจ็คโทรศัพท์ที่ใช้งานได้หรือเชื่อมต่อกับสายเคเบิล ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เชื่อมต่อเครือข่ายในบ้านของคุณกับอินเทอร์เน็ต
 • Surface รองรับมาตรฐาน Wireless-N คุณจะสามารถเชื่อมต่อได้ ไม่ว่าเราเตอร์ของคุณใช้มาตรฐานอะไร (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n)
 • หากคุณมีปัญหาในการค้นหาเครือข่ายไร้สายของคุณในรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ว่าเราเตอร์ไร้สายของคุณไม่ได้รับการตั้งค่าให้กระจายข้อมูลรหัสเครือข่าย (SSID) เมื่อต้องการเปิดการกระจายข้อมูล SSID โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์ไร้สาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนอยู่ได้ที่ “ฉันจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร?” ใน ปัญหาเครือข่ายแบบผ่านสายและไร้สาย
 • หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายไม่ได้

เชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ

หากคุณมี Surface ที่มีบรอดแบนด์ผ่านมือถือ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้ด้วย ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 2:  ใต้ บรอดแบนด์ผ่านมือถือ ให้เลือกชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เช่น AT&T (4G LTE)
หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ทุกครั้งที่อยู่ในระยะสัญญาณ ให้เลือก เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ Windows จะสลับจาก Wi-Fi เป็นบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้โดยอัตโนมัติตามต้องการ คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากคุณเปิดการใช้งานข้ามเขต
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก เชื่อมต่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตั้งค่า Surface 2 (4G) หรือ Surface 3 (4G LTE) ของคุณ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือไม่ได้ใช่ไหม?

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ชื่อเครือข่ายจะปรากฏใต้แถบการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกเครือข่ายที่มีสถานะ เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

ลบเครือข่ายไร้สายออก

คุณสามารถเลือกที่จะลบเครือข่ายไร้สายออก เพื่อไม่ให้ปรากฏในรายการเครือข่ายของคุณอีกต่อไป ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > เครือข่าย > การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 2:  ใต้ Wi-Fi ให้เลือก จัดการเครือข่ายที่รู้จัก
ขั้นตอนที่ 3:  ในรายการเครือข่ายที่ปรากฏภายใต้ เลือกเครือข่ายที่ต้องการลบ ให้เลือกเครือข่าย แล้วเลือก ลบ

เปิดหรือปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

หากคุณกำลังเดินทางด้วยเครื่องบินหรือหากไม่ต้องการใช้ Wi-Fi หรืออุปกรณ์ Bluetooth® ชั่วคราว คุณสามารถเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินได้ การใช้การตั้งค่านี้สามารถยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 2:  เลื่อน โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ไปที่ เปิด หรือ ปิด
หมายเหตุ
เมื่อโหมดใช้งานบนเครื่องบินเปิดอยู่ ทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth จะปิด

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

คุณสามารถเชื่อมต่อ Surface ของคุณกับเครือข่ายไร้สายโดยใช้ Wi-Fi ในตัวได้ Surface บางรุ่นมาพร้อมกับความสามารถบรอดแบนด์ผ่านมือถือในตัว

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอน เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
รายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกเครือข่ายไร้สายเพื่อทำการเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
หากมีข้อความแจ้ง ให้ป้อนรหัสความปลอดภัยของเครือข่ายของคุณ (รหัสผ่านเครือข่าย) จากนั้นแตะหรือคลิก ถัดไป
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย โปรดดูที่ วิธีค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สายของคุณ
ขั้นตอนที่ 5:  หากได้รับพร้อมท์ ให้เลือกว่าคุณต้องการแบ่งปันกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายหรือไม่
เลือก ไม่ หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายในสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ
ขั้นตอนที่ 6:  หากต้องการดูว่าคุณออนไลน์หรือไม่ ให้ไปที่ เริ่ม แล้วแตะหรือคลิก Internet Explorer
เครือข่ายไร้สายบางแห่งอาจกำหนดให้คุณต้องป้อนรหัสผ่านในหน้าต่างเบราว์เซอร์
หมายเหตุ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเสียบเข้ากับแจ็คโทรศัพท์ที่ใช้งานได้หรือเชื่อมต่อกับสายเคเบิล ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เชื่อมต่อเครือข่ายในบ้านของคุณกับอินเทอร์เน็ต
 • Surface รองรับมาตรฐาน Wireless-N คุณจะสามารถเชื่อมต่อได้ ไม่ว่าเราเตอร์ของคุณใช้มาตรฐานอะไร (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n) นอกจากนี้ Surface Pro 3 รองรับมาตรฐาน Wireless-AC (Wi-Fi 802.11ac)
 • หากคุณมีปัญหาในการค้นหาเครือข่ายไร้สายของคุณในรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ว่าเราเตอร์ไร้สายของคุณไม่ได้รับการตั้งค่าให้กระจายข้อมูลรหัสเครือข่าย (SSID) เมื่อต้องการเปิดการกระจายข้อมูล SSID โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์ไร้สาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนอยู่ได้ที่ “ฉันจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร?” ใน ปัญหาเครือข่ายแบบผ่านสายและไร้สาย
 • หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายไม่ได้

เชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ

หากคุณมี Surface ที่มีบรอดแบนด์ผ่านมือถือ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้ด้วย ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอน เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ บรอดแบนด์ผ่านมือถือ ให้เลือกชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เช่น AT&T (4G LTE)
หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ทุกครั้งที่อยู่ในระยะสัญญาณ ให้เลือก เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ Windows จะสลับจาก Wi-Fi เป็นบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้โดยอัตโนมัติตามต้องการ คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากคุณเปิดการใช้งานข้ามเขต
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตั้งค่า Surface 2 (4G) หรือ Surface 3 (4G LTE) ของคุณ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือไม่ได้ใช่ไหม?

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอน เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว ชื่อเครือข่ายจะปรากฏอยู่ใต้แถบการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกเครือข่ายซึ่งมีสถานะ เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

ลบเครือข่ายไร้สายออก

คุณสามารถเลือกที่จะลบเครือข่ายไร้สายออก เพื่อไม่ให้ปรากฏในรายการเครือข่ายของคุณอีกต่อไป ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ Wi-Fi ให้แตะหรือคลิก จัดการเครือข่ายที่รู้จัก
ขั้นตอนที่ 4:  ในรายการเครือข่ายที่ปรากฏภายใต้ เลือกเครือข่ายที่ต้องการลบ ให้แตะหรือคลิกเครือข่ายใด ๆ แล้วแตะหรือคลิก ลบ

เปิดหรือปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

หากคุณกำลังเดินทางด้วยเครื่องบินหรือหากไม่ต้องการใช้ Wi-Fi หรืออุปกรณ์ Bluetooth® ชั่วคราว คุณสามารถเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินได้ การใช้การตั้งค่านี้สามารถยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอน เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  เลื่อน โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ไปที่ เปิด หรือ ปิด
หมายเหตุ
เมื่อโหมดใช้งานบนเครื่องบินเปิดอยู่ ทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth จะปิด

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

คุณสามารถเชื่อมต่อ Surface ของคุณกับเครือข่ายไร้สายโดยใช้ Wi-Fi ในตัวได้ Surface บางรุ่นมาพร้อมกับความสามารถบรอดแบนด์ผ่านมือถือในตัว

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอน เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
รายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกเครือข่ายไร้สายเพื่อทำการเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก เชื่อมต่อ
หากมีข้อความแจ้ง ให้ป้อนรหัสความปลอดภัยของเครือข่ายของคุณ (รหัสผ่านเครือข่าย) จากนั้นแตะหรือคลิก ถัดไป
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย โปรดดูที่ วิธีค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สายของคุณ
ขั้นตอนที่ 5:  หากได้รับพร้อมท์ ให้เลือกว่าคุณต้องการแบ่งปันกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายหรือไม่
เลือก ไม่ หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายในสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ
ขั้นตอนที่ 6:  หากต้องการดูว่าคุณออนไลน์หรือไม่ ให้ไปที่ เริ่ม แล้วแตะหรือคลิก Internet Explorer
เครือข่ายไร้สายบางแห่งอาจกำหนดให้คุณต้องป้อนรหัสผ่านในหน้าต่างเบราว์เซอร์
หมายเหตุ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเสียบเข้ากับแจ็คโทรศัพท์ที่ใช้งานได้หรือเชื่อมต่อกับสายเคเบิล ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เชื่อมต่อเครือข่ายในบ้านของคุณกับอินเทอร์เน็ต
 • Surface รองรับมาตรฐาน Wireless-N คุณจะสามารถเชื่อมต่อได้ ไม่ว่าเราเตอร์ของคุณใช้มาตรฐานอะไร (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n) นอกจากนี้ Surface Pro 3 รองรับมาตรฐาน Wireless-AC (Wi-Fi 802.11ac)
 • หากคุณมีปัญหาในการค้นหาเครือข่ายไร้สายของคุณในรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ว่าเราเตอร์ไร้สายของคุณไม่ได้รับการตั้งค่าให้กระจายข้อมูลรหัสเครือข่าย (SSID) เมื่อต้องการเปิดการกระจายข้อมูล SSID โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์ไร้สาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนอยู่ได้ที่ “ฉันจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร?” ใน ปัญหาเครือข่ายแบบผ่านสายและไร้สาย
 • หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายไม่ได้

เชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ

หากคุณมี Surface ที่มีบรอดแบนด์ผ่านมือถือ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้ด้วย ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอน เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ บรอดแบนด์ผ่านมือถือ ให้เลือกชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เช่น AT&T (4G LTE)
หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ทุกครั้งที่อยู่ในระยะสัญญาณ ให้เลือก เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ Windows จะสลับจาก Wi-Fi เป็นบรอดแบนด์ผ่านมือถือได้โดยอัตโนมัติตามต้องการ คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากคุณเปิดการใช้งานข้ามเขต
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตั้งค่า Surface 2 (4G) หรือ Surface 3 (4G LTE) ของคุณ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือ โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับบรอดแบนด์ผ่านมือถือไม่ได้ใช่ไหม?

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอน เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว ชื่อเครือข่ายจะปรากฏอยู่ใต้แถบการเชื่อมต่อไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกเครือข่ายซึ่งมีสถานะ เชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

ลบเครือข่ายไร้สายออก

คุณสามารถเลือกที่จะลบเครือข่ายไร้สายออก เพื่อไม่ให้ปรากฏในรายการเครือข่ายของคุณอีกต่อไป ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ Wi-Fi ให้แตะหรือคลิก จัดการเครือข่ายที่รู้จัก
ขั้นตอนที่ 4:  ในรายการเครือข่ายที่ปรากฏภายใต้ เลือกเครือข่ายที่ต้องการลบ ให้แตะหรือคลิกเครือข่ายใด ๆ แล้วแตะหรือคลิก ลบ

เปิดหรือปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

หากคุณกำลังเดินทางด้วยเครื่องบินหรือหากไม่ต้องการใช้ Wi-Fi หรืออุปกรณ์ Bluetooth® ชั่วคราว คุณสามารถเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินได้ การใช้การตั้งค่านี้สามารถยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอน เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
ขั้นตอนที่ 3:  เลื่อน โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ไปที่ เปิด หรือ ปิด
หมายเหตุ
เมื่อโหมดใช้งานบนเครื่องบินเปิดอยู่ ทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth จะปิด

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด