ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ระบบปฏิบัติการ:

เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

คุณสามารถเชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายที่ทำงานของคุณได้โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) VPN เชื่อมต่อพีซีเข้ากับเครือข่ายขนาดใหญ่ (ซึ่งมักเป็นระดับองค์กร) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต


ข้อสำคัญ
คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบไอทีของคุณเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะในการเชื่อมต่อ Surface เข้ากับเครือข่ายขององค์กรของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ VPN หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ VPN ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ VPN ดังกล่าว

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN ใหม่

เพื่อให้ตั้งค่าได้ ก่อนอื่น คุณต้องมีข้อมูลบางอย่างจากผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ ได้แก่ ชื่อของผู้ให้บริการ VPN ที่ถูกต้อง และชื่อเซิร์ฟเวอร์ VPN ของบริษัทของคุณ (เช่น Contoso.com หรือ 157.54.0.1 หรือ 3ffe:1234::1111) หลังจากที่มีข้อมูลดังกล่าวแล้ว ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  เชื่อมต่อกับเครือข่าย
(ถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไร ดู เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย หรือ เชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย)
ขั้นตอนที่ 2:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก VPN > เพิ่มการเชื่อมต่อ VPN
ขั้นตอนที่ 4:  ป้อนผู้ให้บริการ VPN ชื่อการเชื่อมต่อ ชื่อหรือที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้
ขั้นตอนที่ 5:  เลือก บันทึก

เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับ VPN

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่หน้าจอเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > VPN
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ แล้วเลือก เชื่อมต่อ หรือ ยกเลิกการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อไม่ได้ใช่ไหม?

หากคุณยังคงมีปัญหาในการเชื่อมต่อ แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่ออาจมีปัญหา ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือ


เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

คุณสามารถเชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายที่ทำงานของคุณได้โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) VPN เชื่อมต่อพีซีเข้ากับเครือข่ายขนาดใหญ่ (ซึ่งมักเป็นระดับองค์กร) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต


ข้อสำคัญ
คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบไอทีของคุณเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะในการเชื่อมต่อ Surface เข้ากับเครือข่ายขององค์กรของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ VPN หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ VPN ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ VPN ดังกล่าว Windows RT และ Windows 8.1 RT Update 3 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานบน Surface และ Surface 2 มีการสนับสนุนในตัวสำหรับ VPN ซอฟต์แวร์ VPN ของบริษัทภายนอกสามารถติดตั้งได้บน Windows RT และ Windows 8.1 RT Update 3 หากมีพร้อมให้บริการใน Windows Store

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN ใหม่

เพื่อให้ตั้งค่าได้ ก่อนอื่น คุณต้องมีข้อมูลบางอย่างจากผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ ได้แก่ ชื่อของผู้ให้บริการ VPN ที่ถูกต้อง และชื่อเซิร์ฟเวอร์ VPN ของบริษัทของคุณ (เช่น Contoso.com หรือ 157.54.0.1 หรือ 3ffe:1234::1111) หลังจากที่มีข้อมูลดังกล่าวแล้ว ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  เชื่อมต่อกับเครือข่าย
(ถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไร ดู เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย หรือ เชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย)
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > เครือข่าย > การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  ใต้ VPN ให้เลือก เพิ่มการเชื่อมต่อ VPN
ขั้นตอนที่ 5:  ป้อนผู้ให้บริการ VPN ชื่อการเชื่อมต่อ ชื่อหรือที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ในฟิลด์ที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 6:  เลือก บันทึก

เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับ VPN

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย (หรือไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย)
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ แล้วเลือก เชื่อมต่อ หรือ ยกเลิกการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อไม่ได้ใช่ไหม?

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงาน โปรดดูที่ "ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานได้" ใน ทำไมฉันถึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้?

หากคุณยังคงมีปัญหาในการเชื่อมต่อ แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่ออาจมีปัญหา ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือ


เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

คุณสามารถเชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายที่ทำงานของคุณได้โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) VPN เชื่อมต่อพีซีเข้ากับเครือข่ายขนาดใหญ่ (ซึ่งมักเป็นระดับองค์กร) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต


ข้อสำคัญ
คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบไอทีของคุณเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะในการเชื่อมต่อ Surface เข้ากับเครือข่ายขององค์กรของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ VPN หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ VPN ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ VPN ดังกล่าว

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN ใหม่

เพื่อให้ตั้งค่าได้ ก่อนอื่น คุณต้องมีข้อมูลบางอย่างจากผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ ได้แก่ ชื่อของผู้ให้บริการ VPN ที่ถูกต้อง และชื่อเซิร์ฟเวอร์ VPN ของบริษัทของคุณ (เช่น Contoso.com หรือ 157.54.0.1 หรือ 3ffe:1234::1111) หลังจากที่มีข้อมูลดังกล่าวแล้ว ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  เชื่อมต่อกับเครือข่าย
(ถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไร ดู เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย หรือ เชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย)
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  ภายใต้ VPN แตะหรือคลิก เพิ่มการเชื่อมต่อ VPN
ขั้นตอนที่ 5:  ป้อนผู้ให้บริการ VPN ชื่อการเชื่อมต่อ ชื่อหรือที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ในฟิลด์ที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก บันทึก

เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับ VPN

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย (หรือไอคอนเครือข่ายแบบใช้สาย ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ แล้วเลือก เชื่อมต่อ หรือ ยกเลิกการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อไม่ได้ใช่ไหม?

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงาน โปรดดูที่ ปัญหาฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานได้ ในเพจต่อไปนี้: ทำไมฉันถึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้?

หากคุณยังคงมีปัญหาในการเชื่อมต่อ แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่ออาจมีปัญหา ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหานี้


เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

คุณสามารถเชื่อมต่อ Surface กับเครือข่ายที่ทำงานของคุณได้โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) VPN เชื่อมต่อพีซีเข้ากับเครือข่ายขนาดใหญ่ (ซึ่งมักเป็นระดับองค์กร) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต


ข้อสำคัญ
คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบไอทีของคุณเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะในการเชื่อมต่อ Surface เข้ากับเครือข่ายขององค์กรของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ VPN หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ VPN ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ VPN ดังกล่าว Windows RT ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานบน Surface และ Surface 2 มีการสนับสนุนในตัวสำหรับ VPN ซอฟต์แวร์ VPN ของบริษัทภายนอกสามารถติดตั้งได้บน Windows RT หากมีพร้อมให้บริการใน Windows Store

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN ใหม่

เพื่อให้ตั้งค่าได้ ก่อนอื่น คุณต้องมีข้อมูลบางอย่างจากผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ ได้แก่ ชื่อของผู้ให้บริการ VPN ที่ถูกต้อง และชื่อเซิร์ฟเวอร์ VPN ของบริษัทของคุณ (เช่น Contoso.com หรือ 157.54.0.1 หรือ 3ffe:1234::1111) หลังจากที่มีข้อมูลดังกล่าวแล้ว ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  เชื่อมต่อกับเครือข่าย
(ถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไร ดู เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย หรือ เชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย)
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4:  ภายใต้ VPN แตะหรือคลิก เพิ่มการเชื่อมต่อ VPN
ขั้นตอนที่ 5:  ป้อนผู้ให้บริการ VPN ชื่อการเชื่อมต่อ ชื่อหรือที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ในฟิลด์ที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก บันทึก

เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับ VPN

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย (หรือไอคอนเครือข่ายแบบใช้สาย ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ แล้วเลือก เชื่อมต่อ หรือ ยกเลิกการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อไม่ได้ใช่ไหม?

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงาน โปรดดูที่ ปัญหาฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานได้ ในเพจต่อไปนี้: ทำไมฉันถึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้?

หากคุณยังคงมีปัญหาในการเชื่อมต่อ แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่ออาจมีปัญหา ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหานี้


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด