นำ Surface เข้าร่วมโดเมน

ค้นพบข้อมูลที่คุณควรทราบเพื่อนำ Surface Pro หรือ Surface 3 เข้าร่วมโดเมนเครือข่าย

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ระบบปฏิบัติการ:

โดเมนเครือข่ายเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น โฟลเดอร์ ฐานข้อมูล และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน หากต้องการเข้าถึงทรัพยากรบนโดเมน คุณจำเป็นต้องนำ Surface เข้าร่วมโดเมน และลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับโดเมน

หมายเหตุ
  • Surface 3 คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Windows 10 Pro Pack ก่อนจึงจะนำ Surface 3 เข้าร่วมโดเมนได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีซื้อและติดตั้ง Pro Pack โปรดดูที่ Windows 10 Pro Pack

หากคุณจำเป็นต้องนำ Surface 3 เข้าร่วมโดเมนในองค์กร เช่น ที่ทำงานของคุณ ให้ตรวจสอบกับฝ่ายไอทีของคุณว่าองค์กรมีคีย์ผลิตภัณฑ์ Windows 10 Pro Pack ที่คุณสามารถใช้ในการติดตั้ง Pro Pack หรือไม่

หากคุณมี Surface 3 ฝ่ายไอทีของคุณอาจได้ติดตั้ง Windows เวอร์ชันที่สามารถเข้าร่วมโดเมนให้แล้ว ซึ่งตรวจสอบได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก > การตั้งค่า > ระบบ > เกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 2:  ถัดจาก รุ่น ให้ดูว่า Windows รุ่นใดกำลังทำงานใน Surface ของคุณ
  • หากคุณมี Windows 10 Pro หรือ Windows 10 Enterprise แล้ว Surface 3 ของคุณสามารถเข้าร่วมโดเมนได้
  • หากคุณมี Windows 10 Home คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Windows 10 Pro Pack ก่อน Surface 3 จึงจะเข้าร่วมโดเมนได้
Surface Pro รุ่นต่าง ๆ คุณสามารถนำ Surface Pro รุ่นของคุณเข้าร่วมโดเมนได้

เข้าร่วมโดเมน

ตรวจสอบกับฝ่ายไอทีในองค์กรหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะเรื่องวิธีนำ Surface ของคุณเข้าร่วมโดเมน ข้อมูลที่คุณควรทราบ ได้แก่ ขั้นตอนเฉพาะที่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อเชื่อมต่อ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อโดเมน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โดเมนของคุณ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และอาจรวมถึงชื่อคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้ Surface ของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณกับบัญชีโดเมน

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณกับบัญชีโดเมน เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ใน OneDrive ของคุณ และซิงค์การตั้งค่า การกำหนดลักษณะ ประวัติของเบราว์เซอร์ และรายการโปรดในพีซีทุกเครื่องที่คุณใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

เมื่อต้องการเชื่อมต่อบัญชี Microsoft กับบัญชีโดเมนของคุณ ให้เข้าสู่ระบบ Surface ด้วยบัญชีโดเมนของคุณ แล้วเปิด Windows Store หรือแอปอื่น เช่น เพลง ภาพยนตร์และโทรทัศน์ หรือ Xbox แอปจะมีพร้อมท์ให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชี Microsoft ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อเชื่อมต่อบัญชี

หมายเหตุ
  • ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบแอป Microsoft เช่น เพลง ภาพยนตร์และโทรศัพท์ หรือ Xbox แอปจะมีพร้อมท์ให้คุณป้อนข้อมูลบัญชี Microsoft
  • การตั้งค่าบัญชีโดเมนหรือนโยบายกลุ่มของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อบัญชี Microsoft หรือซิงค์การตั้งค่าบางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับฝ่ายไอทีของคุณ

โดเมนเครือข่ายเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น โฟลเดอร์ ฐานข้อมูล และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน หากต้องการเข้าถึงทรัพยากรบนโดเมน คุณจำเป็นต้องนำ Surface เข้าร่วมโดเมน และลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับโดเมน

หมายเหตุ
  • Surface 3 คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Windows 8.1 Pro Pack ก่อนจึงจะนำ Surface 3 เข้าร่วมโดเมนได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีซื้อและติดตั้ง Pro Pack โปรดดูที่ ใช้ประโยชน์มากขึ้นจาก Windows 8.1

หากคุณจำเป็นต้องนำ Surface 3 เข้าร่วมโดเมนในองค์กร เช่น ที่ทำงานของคุณ ให้ตรวจสอบกับฝ่ายไอทีของคุณว่าองค์กรมีคีย์ผลิตภัณฑ์ Windows 8.1 Pro Pack ที่คุณสามารถใช้ในการติดตั้ง Pro Pack หรือไม่

หากคุณมี Surface 3 ฝ่ายไอทีของคุณอาจได้ติดตั้ง Windows เวอร์ชันที่สามารถเข้าร่วมโดเมนให้แล้ว ซึ่งตรวจสอบได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก ข้อมูลพีซี
ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ Windows ให้ดูว่า Windows รุ่นใดกำลังทำงานใน Surface ของคุณ
  • หากคุณมี Windows 8.1 Pro หรือ Windows 8.1 Enterprise แล้ว Surface 3 ของคุณสามารถเข้าร่วมโดเมนได้
  • หากคุณมี Windows 8.1 คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Windows 8.1 Pro Pack ก่อน Surface 3 จึงจะเข้าร่วมโดเมนได้
Surface Pro รุ่นต่าง ๆ คุณสามารถนำ Surface Pro รุ่นของคุณเข้าร่วมโดเมนได้

เข้าร่วมโดเมน

ตรวจสอบกับฝ่ายไอทีในองค์กรหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะเรื่องวิธีนำ Surface ของคุณเข้าร่วมโดเมน ข้อมูลที่คุณควรทราบ ได้แก่ ขั้นตอนเฉพาะที่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อเชื่อมต่อ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อโดเมน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โดเมนของคุณ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และอาจรวมถึงชื่อคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้ Surface ของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณกับบัญชีโดเมน

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Microsoft กับบัญชีโดเมนของคุณได้ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ใน OneDrive ของคุณ และซิงค์การตั้งค่า การกำหนดลักษณะ ประวัติของเบราว์เซอร์ และรายการโปรดในพีซีทุกเครื่องที่คุณใช้ กับบัญชี Microsoft ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เชื่อมโยงบัญชี Microsoft ของคุณกับบัญชีโดเมน

หมายเหตุ
การตั้งค่าบัญชีโดเมนหรือนโยบายกลุ่มของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อบัญชี Microsoft หรือซิงค์การตั้งค่าบางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับฝ่ายไอทีของคุณ

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด