การกระจายสัญญาณ: ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณ

Surface ของคุณอาจใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ของคุณได้

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือร่วมกับอุปกรณ์อื่นบางครั้งเรียกว่า การกระจายสัญญาณหรือ Tethering (การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน)

ก่อนดำเนินการตั้งค่า คุณควรทราบข้อมูลบางประการดังนี้

 • การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์หรือ Surface อาจทำให้มีค่าบริการเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จัดการการใช้ข้อมูลทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ
 • ตามค่าเริ่มต้นนั้น การเชื่อมต่อผ่านการกระจายสัญญาณและบรอดแบนด์ผ่านมือถือจะถูกคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล แอปและการปรับปรุงต่าง ๆ อาจไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลได้
 • เมื่อต้องการแบ่งปันการเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์ การกระจายสัญญาณต้องมีรวมอยู่ในแผนโทรศัพท์ปัจจุบันของคุณ หากคุณเชื่อมต่อ Surface เข้ากับเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือและต้องการแบ่งปัน คุณสามารถสร้างฮอตสปอตจากมือถือได้ ดูรายละเอียดได้ที่ ตั้งค่าฮอตสปอตจากมือถือ

การแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายสัญญาณได้ที่:

Surface ไม่กระจายสัญญาณไร้สายใช่ไหม?

หากคุณมีปัญหาในการกระจายสัญญาณไร้สายบน Surface ของคุณ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสามารถแก้ไขปัญหาได้

หมายเหตุ
ก่อนลองวิธีแก้ปัญหาสองวิธีถัดไป ดูให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานการแบ่งปันอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์ของคุณแล้ว และดูให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อ Surface กับโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไร้สายของคุณ

ปัญหานี้มีวิธีแก้ไขสองวิธี:

สลับเปิดและปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

การสลับเปิดและปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินจะรีเซ็ตโปรแกรมที่อนุญาตให้ Surface ของคุณกระจายสัญญาณได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่าย & อินเทอร์เน็ต > โหมดใช้งานบนเครื่องบิน
ขั้นตอนที่ 2:  ภายใต้ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ให้เลื่อนสวิตช์จาก ปิด เป็น เปิด จากนั้นจาก เปิด เป็น ปิด

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

เมื่อการปรับปรุงเปิดให้ใช้งาน การปรับปรุงเหล่านั้นจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตรวจสอบการปรับปรุงได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย > Windows Update
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก ตรวจหาการปรับปรุง หากมีการปรับปรุงพร้อมให้บริการ การปรับปรุงดังกล่าวจะติดตั้งโดยอัตโนมัติ
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือร่วมกับอุปกรณ์อื่นบางครั้งเรียกว่า การกระจายสัญญาณหรือ Tethering (การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน)
ก่อนดำเนินการตั้งค่า คุณควรทราบข้อมูลบางประการดังนี้

 • การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์หรือ Surface อาจทำให้มีค่าบริการเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จัดการการใช้ข้อมูลทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ
 • ตามค่าเริ่มต้นนั้น การเชื่อมต่อผ่านการกระจายสัญญาณและบรอดแบนด์ผ่านมือถือจะถูกคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล แอปและการปรับปรุงต่าง ๆ อาจไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล: คำถามที่ถามบ่อย มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้
 • เมื่อต้องการแบ่งปันการเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์ การกระจายสัญญาณต้องมีรวมอยู่ในแผนโทรศัพท์ปัจจุบันของคุณ หากคุณเชื่อมต่อ Surface เข้ากับเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือและต้องการแบ่งปัน คุณสามารถสร้างฮอตสปอตจากมือถือได้ ดูรายละเอียดได้ที่ ตั้งค่าฮอตสปอตจากมือถือ

การแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายสัญญาณได้ที่:

Surface ไม่กระจายสัญญาณไร้สายใช่ไหม?

หากคุณเพิ่งปรับปรุง Surface ของคุณเป็น Windows 8.1 RT Update 3 และมีปัญหาในการกระจายสัญญาณไร้สายของ Surface การเปลี่ยนการตั้งค่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหานี้มีวิธีแก้ไขสองวิธี:

สลับเปิดและปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

การสลับเปิดและปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินจะรีเซ็ตโปรแกรมที่อนุญาตให้ Surface ของคุณกระจายสัญญาณได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > เครือข่าย > โหมดใ้้ช้งานบนเครื่องบิน
ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ให้เลื่อนสวิตช์จาก ปิด เป็น เปิด จากนั้นจาก เปิด เป็น ปิด

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

เมื่อพร้อมใช้งาน การปรับปรุงจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าการปรับปรุงใด ๆ กำลังค้างอยู่และติดตั้งการปรับปรุงเหล่านั้นด้วยตนเอง ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > การปรับปรุงและการกู้คืน > Windows Update > ตรวจหาทันที
ขั้นตอนที่ 3:  หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้เลือก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 4:  เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วเลือก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือร่วมกับอุปกรณ์อื่นบางครั้งเรียกว่า การกระจายสัญญาณหรือ Tethering (การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน)
ก่อนดำเนินการตั้งค่า คุณควรทราบข้อมูลบางประการดังนี้

 • การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์หรือ Surface อาจทำให้มีค่าบริการเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จัดการการใช้ข้อมูลทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ
 • ตามค่าเริ่มต้นนั้น การเชื่อมต่อผ่านการกระจายสัญญาณและบรอดแบนด์ผ่านมือถือจะถูกคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล แอปและการปรับปรุงต่าง ๆ อาจไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล: คำถามที่ถามบ่อย มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้
 • เมื่อต้องการแบ่งปันการเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์ การกระจายสัญญาณต้องมีรวมอยู่ในแผนโทรศัพท์ปัจจุบันของคุณ หากคุณเชื่อมต่อ Surface เข้ากับเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือและต้องการแบ่งปัน คุณสามารถสร้างฮอตสปอตจากมือถือได้ ดูรายละเอียดได้ที่ ตั้งค่าฮอตสปอตจากมือถือ

การแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายสัญญาณได้ที่:

Surface ไม่กระจายสัญญาณไร้สายใช่ไหม?

หากคุณเพิ่งปรับปรุง Surface ของคุณเป็น Windows 8.1 และมีปัญหาในการกระจายสัญญาณไร้สายของ Surface การเปลี่ยนการตั้งค่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหานี้มีวิธีแก้ไขสองวิธี:

สลับเปิดและปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

การสลับเปิดและปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินจะรีเซ็ตโปรแกรมที่อนุญาตให้ Surface ของคุณกระจายสัญญาณได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก โหมดใช้งานบนเครื่องบิน
ขั้นตอนที่ 4:  ภายใต้ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ให้เลื่อนสวิตช์จาก ปิด เป็น เปิด จากนั้นจาก เปิด เป็น ปิด

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

เมื่อพร้อมใช้งาน การปรับปรุงจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าการปรับปรุงใด ๆ กำลังค้างอยู่และติดตั้งการปรับปรุงเหล่านั้นด้วยตนเอง ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้
ขั้นตอนที่ 4:  หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิกเพื่อเลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือร่วมกับอุปกรณ์อื่นบางครั้งเรียกว่า การกระจายสัญญาณหรือ Tethering (การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน)
ก่อนดำเนินการตั้งค่า คุณควรทราบข้อมูลบางประการดังนี้

 • การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์หรือ Surface อาจทำให้มีค่าบริการเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จัดการการใช้ข้อมูลทางบรอดแบนด์ผ่านมือถือของคุณ
 • ตามค่าเริ่มต้นนั้น การเชื่อมต่อผ่านการกระจายสัญญาณและบรอดแบนด์ผ่านมือถือจะถูกคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล แอปและการปรับปรุงต่าง ๆ อาจไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล: คำถามที่ถามบ่อย มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้
 • เมื่อต้องการแบ่งปันการเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์ การกระจายสัญญาณต้องมีรวมอยู่ในแผนโทรศัพท์ปัจจุบันของคุณ หากคุณเชื่อมต่อ Surface เข้ากับเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านมือถือและต้องการแบ่งปัน คุณสามารถสร้างฮอตสปอตจากมือถือได้ ดูรายละเอียดได้ที่ ตั้งค่าฮอตสปอตจากมือถือ

การแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายสัญญาณได้ที่:

Surface ไม่กระจายสัญญาณไร้สายใช่ไหม?

หากคุณเพิ่งปรับปรุง Surface ของคุณเป็น Windows RT 8.1 และมีปัญหาในการกระจายสัญญาณไร้สายของ Surface การเปลี่ยนการตั้งค่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหานี้มีวิธีแก้ไขสองวิธี:

สลับเปิดและปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

การสลับเปิดและปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินจะรีเซ็ตโปรแกรมที่อนุญาตให้ Surface ของคุณกระจายสัญญาณได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก โหมดใช้งานบนเครื่องบิน
ขั้นตอนที่ 4:  ภายใต้ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ให้เลื่อนสวิตช์จาก ปิด เป็น เปิด จากนั้นจาก เปิด เป็น ปิด

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

เมื่อพร้อมใช้งาน การปรับปรุงจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าการปรับปรุงใด ๆ กำลังค้างอยู่และติดตั้งการปรับปรุงเหล่านั้นด้วยตนเอง ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้
ขั้นตอนที่ 4:  หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิกเพื่อเลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด