เปลี่ยนการตั้งค่าปากกา

ใช้กับ

Surface Pen.


การปรับแต่งการทำงานของปากกาและวิธีการใช้งานกับพีซีของคุณนั้นทำได้ง่ายๆ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเขียนด้วยมือข้างไหน หรือพีซีของคุณจะทำอะไรเมื่อคุณคลิกหรือกดปุ่มลัดค้างไว้

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าของปากกา ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ปากกาและ Windows Ink

หากต้องการเปิด พื้นที่ทำงาน Windows Ink เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มปากกา ให้เลือกรายการดรอปดาวน์ภายใต้ คลิกหนึ่งครั้ง เลือกพื้นที่ทำงานจากรายการดรอปดาวน์แรก แล้วเลือกส่วนของพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการเปิดจากรายการดรอปดาวน์ที่สอง หากต้องการให้พื้นที่ทำงานเปิดอยู่แม้จะล็อกพีซีไว้ ให้เปิด คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดบันทึกย่อของพื้นที่ทำงาน Windows Ink แม้อุปกรณ์จะล็อกอยู่

หมายเหตุ
ในการจับคู่ปากกากับพีซี ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > Bluetooth กดปุ่มลัดบนปากกาค้างไว้ 7 วินาทีเพื่อเปิดโหมดการจับคู่ เลือกปากกาจากรายชื่ออุปกรณ์ แล้วเลือก จับคู่

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด