การใช้ปากกา Surface

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 .

ใช้กับ

ระบบปฏิบัติการ:

ออกแบบมาเพื่อการเขียนและการวาดภาพอย่างลื่นไหล และคุณยังสามารถเข้าใช้งาน OneNote ได้ด้วยคลิกเดียว คุณจึงสามารถเก็บบันทึกและค้นหาไอเดียเด็ด ๆ ของคุณได้อย่างง่ายดาย


ปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Surface Pro 3 และ Surface 3 คุณจึงสามารถบันทึกทุกไอเดียได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณยังสามารถใช้ปากกากับ Surface Pro 4 หรือ Surface Book ได้ แต่ไม่สามารถใช้กับ Surface รุ่นก่อนหน้านี้ได้ หากคุณมี Surface Pro หรือ Surface Pro 2 อยู่ โปรดดูที่ การใช้ปากกา Pro

คุณลักษณะของปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่ม

ปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มจะมีปุ่มสามปุ่มและหัวปากกา
 • ปุ่มบนสุด

  คลิกปุ่มบนสุดเพื่อเปิด OneNote ดับเบิลคลิกเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ เทคโนโลยี Bluetooth® เชื่อมต่อปุ่มบนสุดของปากกา Surface เข้ากับ Surface ของคุณ

 • ปุ่มคลิกขวา

  ในแอปมากมาย ปุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนปุ่มคลิกขวาของเมาส์ กดปุ่มนี้ค้างไว้เมื่อคุณแตะหน้าจอ ในบางแอป ปุ่มคลิกขวาอาจทำงานต่างออกไป

 • ปุ่มยางลบ

  กดปุ่มยางลบค้างไว้ แล้วเลื่อนหัวปากกาไปที่บริเวณที่คุณต้องการลบ

 • เคล็ดลับ

  หัวปากกาที่เรียวบางและเทคโนโลยี Palm Block รวมทั้งความไวต่อการสัมผัสแบบหลายจุดบน Surface จะช่วยให้คุณเขียนและวาดภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ภาพวาดของปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่ม พร้อมปุ่มบนสุด ปุ่มคลิกขวา ปุ่มลบ และหัวปากกาที่กำกับด้วยหมายเลข 1- 4 ตามลำดับ

1 ปุ่มบนสุด
2 ปุ่มคลิกขวา
3 ปุ่มยางลบ
4 เคล็ดลับ
เคล็ดลับ
หากคุณต้องการปรับความไวต่อแรงกดของปากกาของคุณ โปรดติดตั้ง แอป Surface

การตั้งค่าปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่ม

ก่อนใช้ปากกา Surface:

 • ติดตั้งแบตเตอรี่ AAAA
 • จับคู่ปากกากับ Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 4 หรือ Surface Book ของคุณ

ติดตั้งแบตเตอรี่ AAAA

แบตเตอรี่ AAAA ให้พลังงานสำหรับการเขียน คลิกขวา และลบ หากคุณมี Surface Pro 3 คุณจะพบแบตเตอรี่ใต้สมุดคู่มือ Surface Pro 3 ในกล่อง Surface Pro 3 หากคุณซื้อปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มแยกต่างหาก คุณจะพบแบตเตอรี่ในกล่องปากกา Surface

หมายเหตุ
ปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มมีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมต่างหากสำหรับ Surface 3

ต่อไปนี้เป็นวิธีติดตั้งแบตเตอรี่:

ภาพวาดของปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่ม พร้อมชิ้นส่วนหลักๆ ที่กำกับด้วยหมายเลข 1-5 ที่สัมพันธ์กับรายการข้อความด้านล่างรูปภาพ

1 ปุ่มบนสุด
2 แบตเตอรี่ AAAA
3 ปุ่มคลิกขวา
4 ปุ่มยางลบ
5 เคล็ดลับ
ขั้นที่ 1: คลายเกลียวด้านบนสุดของปากกาจากด้านล่าง
ขั้นที่ 2: ใส่แบตเตอรี่ที่ห่อมาในฉลากจากด้านบนสุดของปากกา โดยให้ด้านที่มีเครื่องหมายบวก (+) ชี้ไปทางหัวปากกาสำหรับเขียน
ขั้นที่ 3: ขันสกรูส่วนบนสุดกลับเข้าไป
หมายเหตุ
แบตเตอรี่ AAAA ให้พลังงานสำหรับการเขียน คลิกขวา และลบ แต่จะไม่ให้พลังงานสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth และไม่สามารถใช้ในการเปิด OneNote หรือบันทึกภาพหน้าจอ

จับคู่ปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มกับ Surface ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่า Surface Pro 3 เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับคู่ปากกา Surface ของคุณ หากคุณข้ามขั้นตอนนั้นหรือหากคุณถูกขัดจังหวะก่อนที่ปากกาจะถูกจับคู่ คุณสามารถจับคู่ปากกาด้วยตนเองได้ในภายหลัง

หากคุณมี Surface 3 คุณจะไม่เห็นตัวเลือกในการจับคู่ปากกา Surface เมื่อคุณตั้งค่า Surface ดังนั้นคุณจะต้องจับคู่ปากกาด้วยตนเอง

ขั้นที่ 1: ไปที่เมนูเริ่มต้น โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > Bluetooth
ขั้นที่ 2:

กดปุ่มบนสุดของปากกาค้างไว้ประมาณเจ็ดวินาทีจนกว่าไฟที่อยู่ตรงกลางคลิปปากกาจะเริ่มกะพริบ

ภาพวาดของปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่ม พร้อมไฟปากกาที่กำกับด้วยหมายเลข 1 และปุ่มบนสุดที่กำกับด้วยหมายเลข 2
1 ไฟปากกา
2 ปุ่มบนสุด
ขั้นที่ 3:

ในรายการ จัดการอุปกรณ์ Bluetooth ให้เลือก ปากกา Surface แล้วเลือก จับคู่

หมายเหตุ
 • Surface Pro 4 และ Surface Book มาพร้อมกับปากกา Surface รุ่นมีปุ่มเดียวบนขอบเรียบ แต่คุณยังสามารถจับคู่ปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มกับ Surface รุ่นอื่น ๆ เหล่านั้นได้
 • หากปากกาของคุณแสดงขึ้นเป็น ไม่เชื่อมต่อ ในรายการ Bluetooth แสดงว่าคุณอาจไม่มีการปรับปรุงล่าสุดทั้งหมดติดตั้งไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แก้ไขปัญหาปากกา Surface

เข้าใช้งาน OneNote ได้ด้วยคลิกเดียว

OneNote เป็นแอปชั้นเยี่ยมที่จะช่วยบันทึก จัดระเบียบ ค้นหา และแบ่งปันข้อมูล คลิกปุ่มบนสุดของปากกาเพื่อเปิด OneNote ไม่ว่า Surface ของคุณจะเปิดทำงานหรืออยู่ในโหมดสลีป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้ OneNote บน Surface

หมายเหตุ
เมื่อ Surface ล็อกอยู่ คุณจะสามารถใช้ปุ่มบนสุดและปุ่มยางลบได้เท่านั้น ปุ่มคลิกขวาจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะปลดล็อก Surface โดยการลงชื่อเข้าใช้

เพิ่มภาพหน้าจอลงใน OneNote

ใช้ปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มเพื่อบันทึกภาพหน้าจอและคัดลอกลงใน OneNote โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1:

ดับเบิลคลิกปุ่มบนสุดที่ปากกา Surface ของคุณเพื่อบันทึกภาพของหน้าจอ

OneNote
ขั้นที่ 2:

เลือกสิ่งที่คุณต้องการแสดงในภาพหน้าจอโดยการวาดกรอบรอบๆ ส่วนที่คุณต้องการเก็บไว้ เมื่อคุณยกหัวปากกาขึ้น สิ่งที่คุณเลือกจะปรากฏในหน้าจอใหม่ใน OneNote

จากนี้ คุณสามารถขีดเขียนภาพหน้าจอด้วยปากกา ย้ายไปยังสมุดบันทึกใด ๆ ใน OneNote หรือแบ่งปันกับผู้อื่น

หมายเหตุ
หากดับเบิลคลิกปุ่มบนสุดที่ปากกาของคุณแล้ว แต่ไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้ โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่ม

การเขียน การวาดภาพ และอีกมากมาย

ใช้ปากกา Surface ในแอปที่รองรับหมึก เช่น Windows Ink Workspace, แอป Office หรือ Microsoft Edge เมื่อคุณนำปากกา Surface รุ่นมีปุ่มด้านข้างสองปุ่มมาใกล้กับหน้าจอสัมผัส จุดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอและหน้าจอจะไม่รับรู้การป้อนข้อมูลวิธีอื่น (เช่น มือหรือเมาส์) จากนั้นจึงเขียนหรือวาดภาพบนหน้าจอของคุณได้เหมือนกับการเขียนด้วยปากกาและกระดาษทั่วไป

แม้ว่าแอปของคุณจะไม่รองรับหมึก คุณก็จะสามารถใช้ปากกา Surface เพื่อป้อนข้อความได้โดยใช้แผงป้อนข้อความด้วยลายมือในแป้นพิมพ์สัมผัส

การใช้แป้นพิมพ์สัมผัสและแผงป้อนข้อความด้วยลายมือ

ขั้นที่ 1: เลือก แป้นพิมพ์ ไอคอนปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
ขั้นที่ 2: บนแป้นพิมพ์สัมผัส ให้เลือก แป้นพิมพ์ ไอคอนปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ > ลายมือ ไอคอนปิดลายมือบนหน้าจอ
ขั้นที่ 3: ลองเขียนอะไรก็ได้บนแผงป้อนข้อความด้วยลายมือ Surface จะแปลงคำของคุณเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ

แผงป้อนข้อความด้วยลายมือจะปรับให้เหมาะกับลายมือของคุณเมื่อใช้งานไปนาน ๆ และจะเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้แป้นพิมพ์สัมผัสของ Surface

เปลี่ยนการตั้งค่าปากกา

เปลี่ยนทางลัดของปากกา เลือกว่าคุณจะเขียนด้วยมือข้างใด และอื่นๆ

ขั้นที่ 1:

ไปที่เมนูเริ่มต้น โลโก้ Windows > การตั้งค่า > อุปกรณ์ > Pen & Windows Ink

หมายเหตุ
ทางลัดกดค้างไว้ไม่สามารถใช้งานกับปากกานี้ได้

รับหัวปากกาใหม่

หากหัวปากกาชำรุด สูญหาย หรือแตกหัก โปรดสั่งซื้อหัวปากกาใหม่จาก ฝ่ายสนับสนุนอุปกรณ์ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

เคล็ดลับ
อุปกรณ์ Surface ของคุณต้องได้รับการลงทะเบียน และคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
ขั้นที่ 1: เลือก ลงชื่อเข้าใช้ และลงทะเบียน Surface ของคุณหากยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้
ขั้นที่ 2: ในส่วน อุปกรณ์ของฉัน ให้ค้นหาอุปกรณ์ Surface ที่คุณใช้งานกับปากกา และเลือก จัดการ > เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
ขั้นที่ 3: ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ของคุณไว้แล้ว และเลือก ทำต่อไป
ขั้นที่ 4: หลังจากตรวจสอบว่าที่อยู่ในการจัดส่งถูกต้อง ให้เลือกตัวเลือก ช่องเสียบและหัวปากกา แล้วเลือก ทำต่อไป
ขั้นที่ 5: เลือก หัวปากกา Surface สำหรับปากกาเวอร์ชัน 2 เพื่อซื้อหัวปากกาใหม่แล้วเลือก ทำต่อไป
ขั้นที่ 6: ทำตามขั้นตอนที่เหลือเพื่อทำให้การสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์

ต่อไปนี้เป็นวิธีเปลี่ยนหัวปากกา:

ขั้นที่ 1: จับหัวปากกาที่อยู่ในปากกาออกและดึงหัวปากกาออก
ขั้นที่ 2: ให้ใส่ฐานของหัวปากกาใหม่ลงในปากกาที่เปิดอยู่และผลักหัวปากกาเข้าไปจนล็อกเข้าที่

ปากกา Surface ออกแบบมาเพื่อการเขียนและการวาดภาพอย่างลื่นไหล และคุณยังสามารถเข้าใช้งาน OneNote ได้ด้วยคลิกเดียว คุณจึงสามารถเก็บบันทึกและค้นหาไอเดียเด็ด ๆ ของคุณได้อย่างง่ายดาย


OneNote และปากกา Surface ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Surface Pro 3 และ Surface 3 คุณจึงสามารถบันทึกทุกไอเดียได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ใช้ปากกา Surface ได้ในแอปที่รองรับหมึก เช่น Word และ PowerPoint แอปวาดรูป และแอปอื่น ๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ
คุณสามารถใช้ปากกา Surface กับ Surface Pro 3 หรือ Surface 3 ได้ แต่ไม่สามารถใช้กับ Surface รุ่นก่อนหน้านี้ได้ หากคุณมี Surface Pro หรือ Surface Pro 2 อยู่ โปรดดูที่ การใช้ปากกา Pro

คุณลักษณะของปากกา Surface

ปากกา Surface มีปุ่มสามปุ่มและหัวปากกา
 • ปุ่มบนสุด

  คลิกปุ่มบนสุดเพื่อเปิด OneNote ดับเบิลคลิกเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ เทคโนโลยี Bluetooth® เชื่อมต่อปุ่มบนสุดของปากกา Surface เข้ากับ Surface ของคุณ

 • ปุ่มคลิกขวา

  ในแอปมากมาย ปุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนปุ่มคลิกขวาของเมาส์ กดปุ่มนี้ค้างไว้เมื่อคุณแตะหน้าจอ ในบางแอป ปุ่มคลิกขวาอาจทำงานต่างออกไป

 • ปุ่มยางลบ

  กดปุ่มยางลบค้างไว้ แล้วเลื่อนหัวปากกาไปที่บริเวณที่คุณต้องการลบ

 • เคล็ดลับ

  หัวปากกาที่เรียวบางและเทคโนโลยี Palm Block รวมทั้งความไวต่อการสัมผัสแบบหลายจุดบน Surface จะช่วยให้คุณเขียนและวาดภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ปุ่มและหัวของปากกา
เคล็ดลับ
หากคุณต้องการปรับความไวต่อแรงกดของปากกาของคุณ โปรดติดตั้งแอป Surface

การตั้งค่าปากกา Surface

ก่อนใช้ปากกา Surface:

 • ใส่แบตเตอรี่ AAAA
 • จับคู่ปากกากับ Surface Pro 3 หรือ Surface 3 ของคุณ

ติดตั้งแบตเตอรี่ AAAA

แบตเตอรี่ AAAA ให้พลังงานสำหรับการเขียน คลิกขวา และลบ หากคุณมี Surface Pro 3 คุณจะพบแบตเตอรี่ใต้สมุดคู่มือ Surface Pro 3 ในกล่อง Surface Pro 3 หากคุณซื้อปากกา Surface ต่างหาก คุณจะพบแบตเตอรี่ในกล่องปากกา Surface

หมายเหตุ
ปากกา Surface มีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมต่างหากสำหรับ Surface 3

ต่อไปนี้เป็นวิธีติดตั้งแบตเตอรี่:

แบตเตอรี่ AAAA สำหรับปากกา Surface
ขั้นตอนที่ 1:  คลายเกลียวด้านบนสุดของปากกาจากด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 2:  ใส่แบตเตอรี่ที่ห่อมาในฉลากจากด้านบนสุดของปากกา โดยให้ด้านที่มีเครื่องหมายบวก (+) ชี้ไปทางหัวปากกาสำหรับเขียน
ขั้นตอนที่ 3:  หมุนเกลียวด้านบนสุดกลับเข้าไป
หมายเหตุ
แบตเตอรี่ AAAA ให้พลังงานสำหรับการเขียน คลิกขวา และลบเท่านั้น แต่จะไม่ให้พลังงานสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth และไม่สามารถใช้ในการเปิด OneNote หรือบันทึกภาพหน้าจอ

จับคู่ปากกา Surface กับ Surface Pro 3 หรือ Surface 3

เมื่อคุณตั้งค่า Surface Pro 3 เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับคู่ปากกา Surface ของคุณ หากคุณข้ามขั้นตอนนั้นหรือหากคุณถูกขัดจังหวะก่อนที่ปากกาจะถูกจับคู่ คุณสามารถจับคู่ปากกาด้วยตนเองได้ในภายหลัง

หากคุณมี Surface 3 คุณจะไม่เห็นตัวเลือกในการจับคู่ปากกา Surface เมื่อคุณตั้งค่า Surface ดังนั้นคุณจะต้องจับคู่ปากกาด้วยตนเอง

ต่อไปนี้เป็นวิธีจับคู่ Surface Pro 3 หรือ Surface 3 กับปากกา Surface ด้วยตนเอง:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ จากนั้นแตะหรือคลิก Bluetooth
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจดูให้แน่ใจว่า Bluetooth นั้น เปิดอยู่
หาก ปากกา Surface ปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่ถูกค้นพบ ให้แตะหรือคลิกปากกา จากนั้นแตะหรือคลิก นำอุปกรณ์ออก
ขั้นตอนที่ 4:  กดปุ่มบนสุดของปากกาค้างไว้ประมาณเจ็ดวินาทีจนกว่าไฟที่อยู่ตรงกลางคลิปปากกาจะเริ่มกะพริบ
ไฟและปุ่มบนสุดของปากกา Surface
ขั้นตอนที่ 5:  เมื่อปากกาปรากฏในรายการอุปกรณ์ Bluetooth ให้แตะชื่อปากกา แล้วเลือก จับคู่
เคล็ดลับ
หากปากกาของคุณแสดงขึ้นเป็น ไม่เชื่อมต่อ ในรายการ Bluetooth แสดงว่าคุณอาจไม่มีการปรับปรุงล่าสุดทั้งหมดติดตั้งไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แก้ไขปัญหาปากกา Surface

เข้าใช้งาน OneNote ได้ด้วยคลิกเดียว

OneNote เป็นแอปชั้นเยี่ยมที่จะช่วยบันทึก จัดระเบียบ ค้นหา และแบ่งปันข้อมูล คลิกปุ่มบนสุดบนปากกาของคุณขณะที่ Surface เข้าสู่โหมดสลีป แล้วคุณจะสามารถจดบันทึกหรือร่างแบบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอ ขณะใช้ Surface อยู่ ให้คลิกปุ่มบนสุดเพื่อเปิด OneNote

หมายเหตุ
เมื่อ Surface ล็อกอยู่ คุณจะสามารถใช้ปุ่มบนสุดและปุ่มยางลบได้เท่านั้น ปุ่มคลิกขวาจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะปลดล็อก Surface โดยการลงชื่อเข้าใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้ OneNote บน Surface

บันทึกภาพหน้าจอใน OneNote

ใช้ปากกา Surface เพื่อบันทึกภาพหน้าจอและคัดลอกลงใน OneNote ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: 

แสดงสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก
อาจเป็นเว็บเพจ ภาพถ่าย หรืออะไรก็ตามที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: 

ดับเบิลคลิกปุ่มบนสุดบนปากกา Surface

OneNote
ขั้นตอนที่ 3: 

เลือกสิ่งที่คุณต้องการบันทึกในภาพหน้าจอโดยลากหัวปากกาจากมุมหนึ่งของส่วนที่ต้องการบนหน้าจอไปยังมุมตรงข้าม เมื่อคุณยกหัวปากกาขึ้น สิ่งที่คุณเลือกจะปรากฏในหน้าจอใหม่ใน OneNote

จากนี้ คุณสามารถขีดเขียนภาพหน้าจอด้วยปากกา ย้ายไปยังสมุดบันทึกใด ๆ ใน OneNote หรือแบ่งปันกับผู้อื่น

หมายเหตุ
หากดับเบิลคลิกปุ่มบนสุดบนปากกาของคุณแล้ว แต่ไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้ โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาปากกา Surface

การเขียน การวาดภาพ และอีกมากมาย

เมื่อคุณนำปากกา Surface มาใกล้กับหน้าจอสัมผัส จุดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอและหน้าจอจะไม่ตรวจจับการป้อนข้อมูลอื่นใด เช่น การวางมือบนหน้าจอ คุณจึงสามารถเขียนหรือวาดรูปได้อย่างสะดวกเหมือนเขียนด้วยปากกาและกระดาษ

แม้ว่าแอปของคุณจะไม่รองรับหมึก คุณก็จะสามารถใช้ปากกา Surface เพื่อป้อนข้อความได้โดยใช้แผงป้อนข้อความด้วยลายมือในคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

การใช้คีย์บอร์ดแบบสัมผัสและแผงป้อนข้อความด้วยลายมือ

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก คีย์บอร์ด
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก คีย์บอร์ดแบบสัมผัสและแผงป้อนข้อความด้วยลายมือ แตะหรือคลิก คีย์บอร์ด ปิดไอคอนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ จากนั้นแตะหรือคลิก ลายมือ ปิดไอคอนลายมือบนหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 4:  ลองเขียนอะไรก็ได้บนแผงป้อนข้อความด้วยลายมือ Surface จะแปลงคำของคุณเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิก แทรก เพื่อแทรกข้อความของคุณ

แผงป้อนข้อความด้วยลายมือจะปรับให้เหมาะกับลายมือของคุณเมื่อใช้งานไปนาน ๆ และจะเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้คีย์บอร์ดแบบสัมผัสของ Surface

กำหนดความถนัดว่าถนัดมือซ้ายหรือขวา

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของเมนูบนหน้าจอได้โดยระบุว่าคุณถนัดมือใด ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา
ขั้นตอนที่ 2:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน มือ และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก ระบุมือข้างที่คุณใช้เขียนหนังสือ
ขั้นตอนที่ 3:  ใน การตั้งค่าแท็บเล็ตพีซี ให้เลือก ถนัดขวา หรือ ถนัดซ้าย แตะหรือคลิก นำไปใช้ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

รับหัวปากกาใหม่

หากหัวปากกาชำรุด สูญหาย หรือแตกหัก คุณสามารถสั่งซื้อหัวปากกาใหม่ได้จากศูนย์บริการออนไลน์

เคล็ดลับ
อุปกรณ์ Surface ของคุณต้องได้รับการลงทะเบียน และคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด