สัมผัส: แตะ ปัดนิ้ว และอื่น ๆ

ต่อไปนี้เป็นวิธีส่วนหนึ่งที่คุณสามารถใช้โต้ตอบกับหน้าจอสัมผัสของ Surface

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ระบบปฏิบัติการ:

ไม่ว่าคุณกำลังใช้ Surface กับคีย์บอร์ดหรือใช้เป็นแท็บเล็ต รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอสัมผัสของ Surface เป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติในการทำสิ่งต่าง ๆ มากมาย
เมื่อเราพูด
วิธีการทำ
สิ่งที่ทำได้

แตะ

แตะรายการใดก็ได้หนึ่งครั้ง
เปิดสิ่งที่คุณแตะ

กดค้างไว้

กดนิ้วค้างไว้เป็นเวลาสองถึงสามวินาที
แสดงตัวเลือกที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำ (เหมือนการคลิกขวาด้วยเมาส์)

เลื่อน

ลากนิ้วของคุณผ่านหน้าจอ
เลื่อนดูสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ

แตะ, แตะ-เลื่อน

แตะสองครั้ง โดยครั้งที่สอง ให้แตะค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้ว
(รูปแบบการสัมผัสเช่นนี้บางครั้งเรียกว่า แตะหนึ่งครั้งครึ่ง)
ช่วยให้คุณสามารถลากรายการใด ๆ หรือเลือกข้อความ

เลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกัน

เลื่อนนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของคุณเข้าหากันหรือออกจากกัน
ซูมเข้าหรือออกจากเว็บไซต์ แผนที่ หรือภาพ

หมุน

วางสองนิ้วขึ้นไปบนหนึ่งรายการ แล้วหมุนมือของคุณ
หมุนสิ่งต่างๆ (หากหมุนได้)

ปัดนิ้วเพื่อเลือก

เลื่อนรายการใด ๆ เป็นระยะสั้น ๆ ซึ่งตรงข้ามกับวิธีเลื่อนเปลี่ยนหน้า (เช่น หากหน้าจอเลื่อนจากซ้ายไปขวา ให้เลื่อนรายการขึ้นหรือลง) การย้ายสั้นๆ เร็วได้ผลดีที่สุด
เลือกหนึ่งรายการ เช่น ไทล์แอปหรือภาพถ่าย ทำเช่นนี้ที่ด้านบนสุดหรือล่างสุดของหน้าต่างแอป เพื่อแสดงคำสั่งของแอป

เลื่อนเพื่อจัดเรียงใหม่

แตะและลากรายการไปยังตำแหน่งใหม่ จากนั้นปล่อย
ย้ายรายการ ในการทดลองทำ โปรดดู การปรับแต่งหน้าจอเริ่ม

ปัดจากขอบ

ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบของหน้าจอ

จาก:

ขอบด้านขวา:

ขอบด้านซ้าย: ขอบบนหรือล่าง:

ขอบบนสุด:

คัดลอกและวางโดยใช้การสัมผัส

คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความบน Surface ด้วยการสัมผัส ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก:
  • แตะคำที่ต้องการ จากนั้นลากวงกลมที่ต้นและท้ายข้อความที่เน้น เพื่อให้ครอบคลุมส่วนที่เลือก
  • แตะ แล้วแตะจุดใด ๆ ที่ต้นหรือท้ายข้อความที่คุณต้องการเลือกนั้นค้างไว้ จากนั้นเลื่อนไปที่ปลายอีกด้านหนึ่งของส่วนที่คุณเลือก
ขั้นตอนที่ 2:  แตะสิ่งที่คุณเลือกค้างไว้จนกว่ากล่องจะปรากฏขึ้น ปล่อยนิ้วของคุณ แล้วแตะ คัดลอก
ขั้นตอนที่ 3:  แตะตำแหน่งที่คุณต้องการวาง ปล่อยนิ้วของคุณ แล้วแตะ วาง
เคล็ดลับ
แผงสัมผัสบนฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ของคุณสนับสนุนรูปแบบการสัมผัสบางอย่างเช่นกัน หากต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้และการตั้งค่าทัชแพ็ด

ไม่ว่าคุณกำลังใช้ Surface กับคีย์บอร์ดหรือใช้เป็นแท็บเล็ต รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอสัมผัสของ Surface เป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติในการทำสิ่งต่าง ๆ มากมาย
เมื่อเราพูด
วิธีการทำ
สิ่งที่ทำได้

แตะ

แตะรายการใดก็ได้หนึ่งครั้ง
เปิดสิ่งที่คุณแตะ

กดค้างไว้

กดนิ้วค้างไว้เป็นเวลาสองถึงสามวินาที
แสดงตัวเลือกที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำ (เหมือนการคลิกขวาด้วยเมาส์)

เลื่อน

ลากนิ้วของคุณผ่านหน้าจอ
เลื่อนดูสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ

แตะ, แตะ-เลื่อน

แตะสองครั้ง โดยครั้งที่สอง ให้แตะค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้ว
(รูปแบบการสัมผัสเช่นนี้บางครั้งเรียกว่า แตะหนึ่งครั้งครึ่ง)
ช่วยให้คุณสามารถลากรายการใด ๆ หรือเลือกข้อความ

เลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกัน

เลื่อนนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของคุณเข้าหากันหรือออกจากกัน
ซูมเข้าหรือออกจากเว็บไซต์ แผนที่ หรือภาพ

หมุน

วางสองนิ้วขึ้นไปบนหนึ่งรายการ แล้วหมุนมือของคุณ
หมุนสิ่งต่างๆ (หากหมุนได้)

ปัดนิ้วเพื่อเลือก

เลื่อนรายการใด ๆ เป็นระยะสั้น ๆ ซึ่งตรงข้ามกับวิธีเลื่อนเปลี่ยนหน้า (เช่น หากหน้าจอเลื่อนจากซ้ายไปขวา ให้เลื่อนรายการขึ้นหรือลง) การย้ายสั้นๆ เร็วได้ผลดีที่สุด
เลือกหนึ่งรายการ เช่น ไทล์แอปหรือภาพถ่าย ทำเช่นนี้ที่ด้านบนสุดหรือล่างสุดของหน้าต่างแอป เพื่อแสดงคำสั่งของแอป

เลื่อนเพื่อจัดเรียงใหม่

แตะและลากรายการไปยังตำแหน่งใหม่ จากนั้นปล่อย
ย้ายรายการ ในการทดลองทำ โปรดดู การปรับแต่งหน้าจอเริ่ม

ปัดจากขอบ

ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบของหน้าจอ

จาก:

ขอบด้านขวา:

ขอบด้านซ้าย: ขอบบนหรือล่าง:

ขอบบนสุด:

คัดลอกและวางโดยใช้การสัมผัส

คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความบน Surface ด้วยการสัมผัส ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก:
  • แตะคำที่ต้องการ จากนั้นลากวงกลมที่ต้นและท้ายข้อความที่เน้น เพื่อให้ครอบคลุมส่วนที่เลือก
  • แตะ แล้วแตะจุดใด ๆ ที่ต้นหรือท้ายข้อความที่คุณต้องการเลือกนั้นค้างไว้ จากนั้นเลื่อนไปที่ปลายอีกด้านหนึ่งของส่วนที่คุณเลือก
ขั้นตอนที่ 2:  แตะสิ่งที่คุณเลือกค้างไว้จนกว่ากล่องจะปรากฏขึ้น ปล่อยนิ้วของคุณ แล้วแตะ คัดลอก
ขั้นตอนที่ 3:  แตะตำแหน่งที่คุณต้องการวาง ปล่อยนิ้วของคุณ แล้วแตะ วาง
เคล็ดลับ
แผงสัมผัสบนฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ของคุณสนับสนุนรูปแบบการสัมผัสบางอย่างเช่นกัน หากต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้และการตั้งค่าทัชแพ็ด

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด