ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์บนฝาปิดสำหรับ Surface

ก่อนที่คุณจะสามารถลงทะเบียนหรือขอรับการบริการสำหรับฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface คุณต้องทราบหมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลักของอุปกรณ์ก่อน

ใช้กับ

Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro, Surface RT.


ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์บนฝาปิดสำหรับ Surface

หมายเลขผลิตภัณฑ์บนฝาปิด

เพื่อที่จะค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์บนฝาปิดสำหรับ Surface ของคุณ ให้ดูที่สันของฝาปิด (บริเวณที่ติดกับ Surface) หมายเลขผลิตภัณฑ์คือหมายเลข 12 หลักที่มีลักษณะดังนี้ XXXXXXXXXXXX

หมายเลขผลิตภัณฑ์อาจอยู่ตรงกลางดังที่แสดงไว้ต่อไปนี้ หรือด้านใดด้านหนึ่ง

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์บนกล่องบรรจุ

หากคุณยังคงมีกล่องบรรจุเดิมสำหรับ Surface และฝาปิดหรือฝาปิดแบบเอกเทศ คุณสามารถพบหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้ที่ฉลากบาร์โค้ด

สำหรับฝาปิดสำหรับ Surface ที่คุณซื้อแยกต่างหากจาก Surface ฉลากบาร์โค้ดหมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่บนกล่องที่บรรจุฝาปิด

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของฝาปิดบนกล่อง

สำหรับ Touch Cover ที่ขายรวมกับ Surface RT หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่บนฉลากบาร์โค้ดบนกล่องพร้อมกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Surface


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด