ฉันจะใช้ BIOS/UEFI อย่างไร

Surface Pro รุ่นต่างๆ และ Surface 3 ใช้อินเตอร์เฟสเฟิร์มแวร์ล่าสุดเรียกว่า Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ระบบปฏิบัติการ:

UEFI ให้คุณลักษณะใหม่ ๆ เช่น การเริ่มระบบที่เร็วขึ้นและความปลอดภัยที่ดีขึ้น และถูกออกแบบมาเพื่อใช้แทน BIOS (ระบบอินพุต/เอาต์พุตขั้นพื้นฐาน)

Surface Pro 4 และ Surface Book ใช้ UEFI ใหม่ที่เรียกว่า Surface UEFI ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฉันจะใช้ BIOS/UEFI บน Surface Pro 4 และ Surface Book ได้อย่างไร?

ข้อสำคัญ
ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า UEFI หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ จะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ Surface ของคุณ แต่หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใช้งานคุณลักษณะต่าง ๆ ของเฟิร์มแวร์ของ Surface ต่อไปนี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน:

ฉันสามารถใช้คุณลักษณะเฟิร์มแวร์ใดได้บ้าง

คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเฟิร์มแวร์ต่อไปนี้บน Surface Pro รุ่นใดก็ได้ หรือ Surface 3:

 • การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เทคโนโลยีการบูตแบบปลอดภัยบล็อกการโหลดตัวโหลดการบูตและไดรฟ์ที่ไม่ได้รับรอง

 • Trusted Platform Module (TPM) เทคโนโลยี TPM พัฒนา BIOS ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากในส่วนของคุณลักษณะด้านความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์

สามารถเข้าถึงการตั้งค่า UEFI ได้อย่างไร?

การตั้งค่า UEFI สามารถปรับแต่งได้ระหว่างการเริ่มต้นระบบ การโหลดเมนูการตั้งค่าเฟิร์มแวร์ UEFI:

ขั้นตอนที่ 1: ปิดเครื่อง Surface ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงบน Surface ของคุณค้างไว้ และขณะเดียวกัน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย
ขั้นตอนที่ 3: เมื่อคุณเห็นโลโก้ Surface ปรากฏขึ้น ให้ปล่อยปุ่มเพิ่มระดับเสียง
เมนู UEFI จะปรากฏขึ้นภายในไม่กี่วินาที

ตัวเลือกเมนู UEFI

การตั้งค่า UEFI ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้จะขึ้นอยู่กับรุ่น Surface ที่คุณมี

Surface Pro หรือ Surface Pro 2

 • Trusted Platform Module (TPM)
  สถานะที่กำหนดค่าปัจจุบันของ TPM (เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน) จะถูกเน้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้เลือกอีกสถานะหนึ่ง เมื่อคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก ออกจากการตั้งค่า > ใช่

 • การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย
  สถานะที่กำหนดค่าปัจจุบันของการบูตแบบปลอดภัย (เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน) ถูกเน้นอยู่ เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้เลือกอีกสถานะหนึ่ง เมื่อคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก ออกจากการตั้งค่า > ใช่

 • ลบคีย์การบูตแบบปลอดภัยทั้งหมด
  เมื่อต้องการลบคีย์การบูตแบบปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ รวมทั้งค่าเริ่มต้นที่ติดตั้งมากับ Windows ให้เลือก ใช่ เมื่อคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก ออกจากการตั้งค่า > ใช่

  หมายเหตุ
  เมื่อคีย์การบูตแบบปลอดภัยถูกลบออก Windows จะแสดงหน้าจอสีแดงระหว่างการเริ่มต้นระบบ
 • ติดตั้งคีย์การบูตแบบปลอดภัยเริ่มต้น
  เมื่อต้องการติดตั้งคีย์การบูตแบบปลอดภัยทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งเคยติดตั้งมากับ Windows (เฉพาะคีย์เหล่านั้น) แล้วเลือก ใช่ เมื่อคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก ออกจากการตั้งค่า > ใช่

Surface Pro 3

 • Trusted Platform Module (TPM)
  สถานะที่กำหนดค่าปัจจุบันของ TPM (เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน) จะถูกเน้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้เลือกอีกสถานะหนึ่ง เมื่อคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก ออกจากการตั้งค่า > ใช่

 • การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย
  เลือก การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ขณะที่ การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เปิดใช้งานอยู่ คุณจะมีตัวเลือกเพิ่มเติม 2 ตัวเลือก:

  • หากมีคีย์การบูตแบบปลอดภัยติดตั้งอยู่ คุณจะสามารถลบได้โดยเลือก ลบคีย์การบูตแบบปลอดภัยทั้งหมด
  • หากไม่ได้ติดตั้งคีย์การบูตแบบปลอดภัยไว้ คุณสามารถเลือก ติดตั้งคีย์เริ่มต้นจากโรงงานทั้งหมด แล้วเลือก Windows และ UEFI CA ของบริษัทอื่น (ค่าเริ่มต้น) หรือ Windows เท่านั้น

 • กำหนดค่าลำดับการเริ่มระบบสำรอง
  เมื่อต้องการเลือกลำดับการเริ่มระบบของ Surface ให้เลือก กำหนดค่าลำดับการเริ่มระบบสำรอง และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • SSD เท่านั้น
  • เครือข่าย -> USB -> SSD
  • USB -> เครือข่าย -> SSD
  • USB -> SSD
  • เครือข่าย -> SSD

 • การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ขั้นสูง
  คุณสมบัตินี้จะอนุญาตให้คุณสามารถปิดใช้งานพอร์ตและคุณลักษณะที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิดใช้งานตัวอ่านการ์ด microSD เพื่อไม่ให้ผู้ใดสามารถใช้การ์ด microSD เพื่อคัดลอกข้อมูลได้

  การตั้งค่าปัจจุบันจะเป็นตัวหนา เลือก ความปลอดภัยอุปกรณ์ขั้นสูง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • การเริ่มระบบเครือข่าย
  • USB ด้านข้าง
  • หมายเหตุ

   การเลือก USB ด้านข้างจะปิดใช้งานความสามารถในการบูตจากอุปกรณ์ USB พอร์ต USB ยังเปิดทำงานใน Windows

  • พอร์ตแท่นวาง
  • กล้องหน้า
  • กล้องหลัง
  • เสียงที่ติดตั้งมาพร้อมกัน
  • microSD
  • WiFi
  • หมายเหตุ

   การปิดใช้งาน Wi-Fi จะปิดตัวเลือก Bluetooth®

  • Bluetooth

 • ข้อมูลอุปกรณ์
  ตัวเลือกนี้จะแสดง Universally Unique Identifier (UUID) ของระบบและหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้

 • รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
  ตัวเลือกนี้ช่วยใหคุณสร้างรหัสผ่านเพื่อป้องกันผู้อื่นไม่ให้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า UEFI ได้
  องค์กรที่ต้องการปกป้องข้อมูลที่สำคัญโดยทั่วไปจะใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
 • หมายเหตุ

  หากคุณป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบไม่ถูกต้อง คุณจะถูกล็อกไม่ให้เข้าใช้งาน UEFI หลังจากลองป้อนรหัสสามครั้ง เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่เพื่อป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง


  ข้อสำคัญ
  หากคุณตั้งรหัสผ่านสำหรับ UEFI ให้บันทึกไว้ในที่ที่ปลอดภัย หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่า UEFI ได้ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบได้จากภายใน UEFI
 • ออกจากการตั้งค่า

  • บันทึกและออก เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออก ให้เลือก ออกจากการตั้งค่า > ใช่
  • ออกโดยไม่บันทึก เมื่อต้องการออกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อใช้ Typing Cover ของ Surface ให้กด Esc และเลือก ใช่ ถ้าคุณไม่ใช้ Cover ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

Surface 3

 • Trusted Platform Module (TPM)
  สถานะที่กำหนดค่าปัจจุบันของ TPM (เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน) จะถูกเน้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้เลือกอีกสถานะหนึ่ง เมื่อคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก ออกจากการตั้งค่า
 • การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย
  เลือก การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ขณะที่ การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เปิดใช้งานอยู่ คุณจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมต่อไปนี้
  • หากมีคีย์การบูตแบบปลอดภัยติดตั้งอยู่ คุณจะสามารถลบได้โดยเลือก ลบคีย์การบูตแบบปลอดภัยทั้งหมด
 • กำหนดค่าลำดับการเริ่มระบบสำรอง
  เมื่อต้องการเลือกลำดับการเริ่มระบบของ Surface ให้เลือก กำหนดค่าลำดับการเริ่มระบบสำรอง และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
  • SSD เท่านั้น
  • เครือข่าย -> USB -> SSD
  • USB -> เครือข่าย -> SSD
  • USB -> SSD
  • เครือข่าย -> SSD
 • รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกนี้ช่วยใหคุณสร้างรหัสผ่านเพื่อป้องกันผู้อื่นไม่ให้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า UEFI ได้
  องค์กรที่ต้องการปกป้องข้อมูลที่สำคัญโดยทั่วไปจะใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

 • ออกจากการตั้งค่า
  • บันทึกและออก เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออก ให้เลือก ออกจากการตั้งค่า > ใช่
  • ออกโดยไม่บันทึก เมื่อต้องการออกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อใช้ Typing Cover ของ Surface ให้กด Esc และเลือก ใช่

UEFI ให้คุณลักษณะใหม่ ๆ เช่น การเริ่มระบบที่เร็วขึ้น ความปลอดภัยที่ดีขึ้น และถูกออกแบบมาเพื่อใช้แทน BIOS (ระบบอินพุต/เอาต์พุตขั้นพื้นฐาน)

ข้อสำคัญ
ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า UEFI หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ จะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ Surface ของคุณ แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องเข้าถึงคุณสมบัติเฟิร์มแวร์ของ Surface ข้อมูลพื้นฐานมีดังนี้:

ฉันสามารถใช้คุณลักษณะเฟิร์มแวร์ใดได้บ้าง

คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเฟิร์มแวร์ต่อไปนี้บน Surface Pro รุ่นใดก็ได้ หรือ Surface 3:

 • การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เทคโนโลยีการบูตแบบปลอดภัยบล็อกการโหลดตัวโหลดการบูตและไดรฟ์ที่ไม่ได้รับรอง

 • Trusted Platform Module (TPM) เทคโนโลยี TPM พัฒนา BIOS ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมาก ในส่วนของคุณลักษณะด้านความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์

สามารถเข้าถึงการตั้งค่า UEFI ได้อย่างไร?

การตั้งค่า UEFI สามารถปรับแต่งได้ระหว่างการเริ่มต้นระบบ การโหลดเมนูการตั้งค่าเฟิร์มแวร์ UEFI:

ขั้นตอนที่ 1: ปิดเครื่อง (ปิด) Surface
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงบน Surface ของคุณค้างไว้ และขณะเดียวกัน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย
ขั้นตอนที่ 3: เมื่อคุณเห็นโลโก้ Surface ปรากฏขึ้น ให้ปล่อยปุ่มเพิ่มระดับเสียง
เมนู UEFI จะปรากฏขึ้นภายในไม่กี่วินาที

ตัวเลือกเมนู UEFI

การตั้งค่า UEFI ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้จะขึ้นอยู่กับรุ่น Surface ที่คุณมี

Surface Pro หรือ Surface Pro 2

 • Trusted Platform Module (TPM)
  สถานะที่กำหนดค่าปัจจุบันของ TPM (เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน) จะถูกเน้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้แตะอีกสถานะ แล้วจึงยืนยันขณะออก

 • การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย
  สถานะที่กำหนดค่าปัจจุบันของการบูตแบบปลอดภัย (เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน) จะถูกเน้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้แตะอีกสถานะ แล้วจึงยืนยันขณะออก

 • ลบคีย์การบูตแบบปลอดภัยทั้งหมด
  เมื่อต้องการลบคีย์การบูตแบบปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด (รวมทั้งค่าเริ่มต้นที่ติดตั้งมากับ Windows) ให้แตะ ใช่ แล้วจึงยืนยันขณะออก

  หมายเหตุ
  เมื่อคีย์การบูตแบบปลอดภัยถูกลบออก Windows จะแสดงหน้าจอสีแดงระหว่างการเริ่มต้นระบบ
 • ติดตั้งคีย์การบูตแบบปลอดภัยเริ่มต้น
  เมื่อต้องการติดตั้งคีย์การบูตแบบปลอดภัยทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งเคยติดตั้งมากับ Windows (เฉพาะคีย์เหล่านั้น) แตะ ใช่ แล้วจึงยืนยันขณะออก

Surface Pro 3

 • Trusted Platform Module (TPM)
  สถานะที่กำหนดค่าปัจจุบันของ TPM (เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน) จะถูกเน้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้แตะอีกสถานะ แล้วจึงยืนยันขณะออก

 • การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย
  แตะ การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ขณะที่ การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เปิดใช้งานอยู่ คุณจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมต่อไปนี้

  • หากมีคีย์การบูตแบบปลอดภัยติดตั้งอยู่ คุณจะสามารถลบได้โดยแตะ ลบคีย์การบูตแบบปลอดภัยทั้งหมด
  • หากไม่ได้ติดตั้งคีย์การบูตแบบปลอดภัยไว้ คุณสามารถแตะ ติดตั้งคีย์เริ่มต้นจากโรงงานทั้งหมด จากนั้นแตะ Windows & UEFI CA ของบริษัทอื่น (ค่าเริ่มต้น) หรือ Windows เท่านั้น

 • กำหนดค่าลำดับการเริ่มระบบสำรอง
  เมื่อต้องการเลือกลำดับการเริ่มระบบของ Surface ให้แตะ กำหนดค่าลำดับการเริ่มระบบสำรอง และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • SSD เท่านั้น
  • เครือข่าย -> USB -> SSD
  • USB -> เครือข่าย -> SSD
  • USB -> SSD
  • เครือข่าย -> SSD

 • การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ขั้นสูง
  คุณสมบัตินี้จะอนุญาตให้คุณสามารถปิดใช้งานพอร์ตและคุณลักษณะที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิดใช้งานตัวอ่านการ์ด microSD เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถใช้การ์ด microSD เพื่อคัดลอกข้อมูลได้ ซึ่งจะทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีตัวอ่านการ์ดอยู่ ซึ่งหมายความว่าหากคุณปิดใช้งานตัวอ่านการ์ด microSD คุณจะไม่สามารถใช้การ์ด microSD ได้

  การตั้งค่าปัจจุบันจะเป็นตัวหนา แตะ ความปลอดภัยอุปกรณ์ขั้นสูง แล้วแตะตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • การเริ่มระบบเครือข่าย
  • USB ด้านข้าง
   หมายเหตุ

   ปิดใช้ความสามารถในการบูตจากอุปกรณ์ USB พอร์ต USB ยังเปิดทำงานใน Windows

  • พอร์ตแท่นวาง
  • กล้องหน้า
  • กล้องหลัง
  • เสียงที่ติดตั้งมาพร้อมกัน
  • microSD
  • WiFi

   (การปิดใช้งาน Wi-Fi จะปิดตัวเลือก Bluetooth®)

  • Bluetooth

 • ข้อมูลอุปกรณ์
  ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดู UUID ของระบบและหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้

 • รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
  ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรหรัสผ่านเพื่อป้องกันผู้อื่นไม่ให้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า UEFI ได้
  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในองค์กรที่ต้องการปกป้องข้อมูลที่สำคัญ
 • ออกจากการตั้งค่า

  • บันทึกและออก เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออก ให้แตะหรือคลิก ออกจากการตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ใช่
  • ออกโดยไม่บันทึก เมื่อต้องการออกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อใช้ฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ให้กด Esc และเลือก ใช่ ถ้าคุณไม่ใช้ Cover ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

Surface 3

 • Trusted Platform Module (TPM)
  สถานะที่กำหนดค่าปัจจุบันของ TPM (เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน) จะถูกเน้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้แตะอีกสถานะ แล้วจึงยืนยันขณะออก
 • การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย
  แตะ การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ขณะที่ การควบคุมการบูตแบบปลอดภัย เปิดใช้งานอยู่ คุณจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมต่อไปนี้
  • หากมีคีย์การบูตแบบปลอดภัยติดตั้งอยู่ คุณจะสามารถลบได้โดยแตะ ลบคีย์การบูตแบบปลอดภัยทั้งหมด
 • กำหนดค่าลำดับการเริ่มระบบสำรอง
  เมื่อต้องการเลือกลำดับการเริ่มระบบของ Surface ให้แตะ กำหนดค่าลำดับการเริ่มระบบสำรอง และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
  • เครือข่าย -> USB -> SSD
  • SSD เท่านั้น
 • รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

  ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรหรัสผ่านเพื่อป้องกันผู้อื่นไม่ให้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า UEFI ได้
  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในองค์กรที่ต้องการปกป้องข้อมูลที่สำคัญ

 • ออกจากการตั้งค่า
  • บันทึกและออก เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออก ให้แตะหรือคลิก ออกจากการตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ใช่
  • ออกโดยไม่บันทึก เมื่อต้องการออกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อใช้ฝาปิดแบบพิมพ์ได้สำหรับ Surface ให้กด Esc และเลือก ใช่
ข้อสำคัญ
หากคุณตั้งรหัสผ่านสำหรับ UEFI ให้บันทึกไว้ในที่ที่ปลอดภัย หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่า UEFI ได้ คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านนี้ได้นอกจากจะทำจากภายใน UEFI

หมายเหตุ
หากคุณป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ UEFI ไม่ถูกต้อง คุณจะถูกล็อกไม่ให้เข้าใช้งานหลังจากลองสามครั้ง เริ่มระบบ Surface ใหม่เพื่อลองอีกสามครั้ง

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด