หน้าจอแตกและความเสียหายภายนอก

หากหน้าจอ Surface ของคุณแตกหรือเกิดความเสียหายภายนอก คุณสามารถสร้างใบสั่งบริการและส่งเครื่องเข้ารับการซ่อมได้

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.


การรับประกัน Surface ของฉันครอบคลุมถึงหน้าจอที่แตกหรือความเสียหายภายนอกหรือไม่

ไม่ครอบคลุม การรับประกัน Surface ไม่ครอบคลุมความเสียหายจากอุบัติเหตุ เช่น หน้าจอแตก, ขาตั้งบิดงอ หรือความเสียหายภายนอกใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Surface

หากต้องการอ่านการรับประกัน Surface ของคุณ โปรดไปที่ เอกสารสำหรับ Surface และโปรดอ่าน คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Surface

Microsoft มีบริการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือไม่

มี หากคุณซื้อ Microsoft Complete คุณจะสามารถใช้หนึ่งในบริการเคลมความเสียหายจากอุบัติเหตุของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Complete โปรดดูที่ การรับประกันมาตรฐานสำหรับ Surface และ Microsoft Complete สำหรับ Surface

หากต้องการอ่านการรับประกัน Surface ของคุณ โปรดไปที่ เอกสารสำหรับ Surface และโปรดอ่าน คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Surface

ถ้าอุปกรณ์ของฉันได้รับความเสียหายภายนอกและฮาร์ดแวร์เกิดชำรุด ฉันจะเปลี่ยนเครื่องได้หรือไม่

ได้ อุปกรณ์ Surface ที่ได้รับความเสียหายภายต้องมีใบสั่งเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นอกระยะเวลาการรับประกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน Surface ของคุณ โปรดดูที่ การรับประกันมาตรฐานสำหรับ Surface และ Microsoft Complete สำหรับ Surface

หากต้องการอ่านการรับประกัน Surface ของคุณ โปรดไปที่ เอกสารสำหรับ Surface และโปรดอ่าน คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Surface

ฉันสามารถจัดการการเปลี่ยนเครื่องด้วยตนเองได้หรือไม่ หรือฉันต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Surface

คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการออนไลน์ของเราได้ทุกเมื่อเพื่อสร้างใบสั่งเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นอกระยะเวลาการรับประกันสำหรับ Surface ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเพื่อสร้างใบสั่งเปลี่ยนอุปกรณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิธีรับบริการสำหรับ Surface

หากต้องการอ่านการรับประกัน Surface ของคุณ โปรดไปที่ เอกสารสำหรับ Surface และโปรดอ่าน คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Surface

Microsoft มีบริการซ่อมแซมบนอุปกรณ์เดิมหรือเปลี่ยนหน้าจอใหม่หรือไม่

Microsoft ไม่ได้ให้บริการซ่อมแซมบนอุปกรณ์เดิมหรือเปลี่ยนหน้าจอใหม่ในบางภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอที่มีให้บริการในภูมิภาคของคุณ โปรดเริ่มกระบวนการสร้างใบสั่งผ่านทางศูนย์บริการออนไลน์ของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิธีรับบริการสำหรับ Surface

หากต้องการอ่านการรับประกัน Surface ของคุณ โปรดไปที่ เอกสารสำหรับ Surface และโปรดอ่าน คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Surface

การซ่อม Surface ของฉันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

หากคุณซื้อ Microsoft Complete สำหรับ Surface คุณสามารถใช้สิทธิในการเคลมความเสียหายจากอุบัติเหตุหนึ่งในสองสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหาย และชำระเพียงค่าเสียหายส่วนแรก

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยน Surface ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณมี เมื่อคุณสร้างใบสั่งบริการออนไลน์ ค่าใช้จ่ายจะแสดงให้เห็น

พร้อมเปลี่ยน Surface ของคุณแล้วใช่ไหม

ไปที่ ส่ง Surface ของฉันเข้ารับบริการ เพื่อสร้างใบสั่งบริการออนไลน์ จากนั้นเตรียม Surface ของคุณให้พร้อมเข้ารับบริการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก วิธีเตรียม Surface ของคุณให้พร้อมเข้ารับบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริการและการซ่อมแซมและสิ่งที่ควรคาดหวัง โปรดดูที่ วิธีส่ง Surface เพื่อรับบริการ


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด