การรับประกันมาตรฐานสำหรับ Surface

Surface เครื่องใหม่ของคุณมาพร้อมกับการรับประกันฮาร์ดแวร์ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งปีและบริการสนับสนุนทางเทคนิค 90 วัน

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro.


เพจนี้อธิบายตัวเลือกการรับประกันและการบริการที่มีสำหรับ Surface

ลูกค้าธุรกิจ: โปรดดูที่ การสนับสนุน Surface สำหรับธุรกิจ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน การบริการ และแผนการบริการเพิ่มเติม

ขอบเขตการรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน

ด้วยการรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน คุณจะได้รับการคุ้มครองต่อไปนี้:

  • การรับประกันความบกพร่องและการทำงานผิดปกติของฮาร์ดแวร์หนึ่งปี
  • การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจากผู้เชี่ยวชาญของ Answer Desk ของ Microsoft สำหรับ Surface 90 วัน

การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถติดต่อ Answer Desk หากมีคำถามใด ๆ แม้กระทั่งหลังจากการรับประกันของคุณหมดอายุแล้ว (อาจมีค่าบริการ)

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด