Surface เปิดไม่ติด Windows ไม่เริ่มต้นระบบ หรือแบตเตอรี่ไม่ชาร์จ

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

หาก Surface ไม่ตอบสนองเมื่อคุณเปิดเครื่องหรือหากแสดงหน้าจอที่คุณไม่รู้จัก ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาและหาทางออก


ก่อนเริ่ม

อันดับแรก ตรวจหาสิ่งที่อาจทำให้ Surface หรือ Windows เปิดไม่ติดหรือแบตเตอรี่ไม่ชาร์จ

ขั้นตอนที่ 1: 

ถอดทุกอย่างออก ถอดทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับ Surface ของคุณออก แล้วถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า

 
หมายเหตุ
หากคุณมี Surface Book ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคลิปบอร์ดได้มาพร้อมกับคีย์บอร์ด
ขั้นตอนที่ 2: 

ตรวจสอบหัวต่อ ตรวจหาความเสียหายที่หัวต่อ แล้วใช้ผ้านุ่มเช็ด เพื่อให้แน่ใจว่าหัวต่อและพอร์ตชาร์จสะอาดและไม่มีสิ่งสกปรก

 
หมายเหตุ
หากคุณเห็นความเสียหายที่พอร์ตชาร์จ หัวต่อสายไฟ หรือสายไฟ โปรดติดต่อเรา
ขั้นตอนที่ 3: 

เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ หลังจากตรวจสอบหัวต่อแล้ว ให้เสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้ และเสียบหัวต่อสายไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จบน Surface ของคุณอีกครั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาแล้ว และไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ เสียบไว้ในพอร์ตชาร์จแบบ USB ของแหล่งจ่ายไฟ

ข้อสำคัญ
Surface จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มา
ทดสอบการเชื่อมต่อกับที่ชาร์จ USB
ขั้นตอนที่ 4:  ตรวจสอบไฟบนหัวต่อสายไฟ ไฟ LED บนหัวต่อสายไฟติดสว่างหรือไม่?

ไฟบนหัวต่อสายไฟของ Surface RT, Surface Pro และ Surface Pro 2
Surface Pro และ Surface Pro 2
หัวต่อสายไฟของ Surface 3
Surface 3
ไฟบนหัวต่อสายไฟของ Surface Pro 3
Surface Pro 3
Surface Pro 4

Surface Pro 4

Surface Book

Surface Book

 • หากไฟไม่ติด: แสดงว่าคุณอาจต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่ โปรดติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากไฟกะพริบ: ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface และตรวจหาความเสียหายหรือสิ่งสกปรกที่อาจทำให้การเชื่อมต่อมีปัญหาอีกครั้ง หากไฟยังกะพริบต่อไป คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ โปรดติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากไฟติดสว่าง: หากไฟบนหัวต่อสายไฟติดสว่าง แต่คุณยังคงมีปัญหา ให้ดูสถานการณ์ด้านล่างที่อธิบายปัญหาได้ดีที่สุด แล้วทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในเพจนั้น

เลือกอาการของคุณ

หาก Surface ของคุณ …
ไปที่เพจนี้
 • เปิดไม่ติดหรือไม่ตอบสนองเลย เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 • ไม่กลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป
 • เปิดติดแต่แสดงหน้าจอสีดำ สีน้ำเงิน หรือสีเข้ม
 • เปิดติดแต่หน้าจอปรากฏเป็นแบบเรืองแสง
 • เปิดติดแต่แสดงหน้าจออื่น (ไม่ใช่ Windows) เช่น การซ่อมแซมอัตโนมัติ หรือ เลือกตัวเลือก
 • เปิดติดแต่โลโก้ Surface ยังคงอยู่บนหน้าจอนานกว่า 2-3 วินาที
 • เปิดติดแต่แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ เมื่อ Surface เสียบปลั๊กอยู่
 • เปิดติดแต่ Windows ตรวจไม่พบแบตเตอรี่
 • เปิดติดแต่ไม่รับรู้ว่าเสียบปลั๊กอยู่
 • ปิดเครื่องเมื่อคุณถอดแหล่งจ่ายไฟออก
 • ปิดเครื่องหรือหยุดนิ่งในระหว่างติดตั้งการปรับปรุง
 • เปิดติดแต่ Windows หยุดนิ่งและหยุดการตอบสนอง

หาก Surface ไม่ตอบสนองเมื่อคุณเปิดเครื่องหรือหากแสดงหน้าจอที่คุณไม่รู้จัก ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาและหาทางออก


ก่อนเริ่ม

อันดับแรก ตรวจหาสิ่งที่อาจทำให้ Surface หรือ Windows เปิดไม่ติดหรือแบตเตอรี่ไม่ชาร์จ

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดทุกอย่างออก ถอดทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับ Surface ของคุณออก แล้วถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ขั้นตอนที่ 2: 

ตรวจสอบหัวต่อ ตรวจหาความเสียหายที่หัวต่อ แล้วใช้ผ้านุ่มเช็ด เพื่อให้แน่ใจว่าหัวต่อและพอร์ตชาร์จสะอาดและไม่มีสิ่งสกปรก

หมายเหตุ
หากคุณเห็นความเสียหายที่พอร์ตชาร์จ หัวต่อสายไฟ หรือสายไฟ โปรดติดต่อเรา
ขั้นตอนที่ 3: 

เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ หลังจากตรวจสอบการเชื่อมต่อ ให้เสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้ และเสียบหัวต่อสายไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จอีกครั้ง

ข้อสำคัญ
Surface จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 4:  ตรวจสอบไฟบนหัวต่อสายไฟ ไฟ LED บนหัวต่อสายไฟติดสว่างหรือไม่?
ไฟของหัวต่อสายไฟ Surface RT
Surface RT
ไฟบนหัวต่อสายไฟของ Surface 2
Surface 2
 • หากไฟไม่ติด: แสดงว่าคุณอาจต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่ โปรดติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากไฟกะพริบ: ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface และตรวจหาความเสียหายหรือสิ่งสกปรกที่อาจทำให้การเชื่อมต่อมีปัญหาอีกครั้ง หากไฟยังกะพริบต่อไป คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ โปรดติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากไฟติดสว่าง หากไฟบนหัวต่อสายไฟติดสว่าง แต่คุณยังคงมีปัญหา ให้ดูสถานการณ์ด้านล่างที่อธิบายปัญหาได้ดีที่สุด แล้วทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในเพจนั้น

เลือกอาการของคุณ

หาก Surface ของคุณ …
ไปที่เพจนี้
 • เปิดไม่ติดหรือไม่ตอบสนองเลย เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 • ไม่กลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป
 • เปิดติดแต่แสดงหน้าจอสีดำ สีน้ำเงิน หรือสีเข้ม
 • เปิดติดแต่หน้าจอปรากฏเป็นแบบเรืองแสง
 • เปิดติดแต่แสดงหน้าจออื่น (ไม่ใช่ Windows) เช่น การซ่อมแซมอัตโนมัติ หรือ เลือกตัวเลือก
 • เปิดติดแต่โลโก้ Surface ยังคงอยู่บนหน้าจอนานกว่า 2-3 วินาที
 • เปิดติดแต่แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ เมื่อ Surface เสียบปลั๊กอยู่
 • เปิดติดแต่ Windows ตรวจไม่พบแบตเตอรี่
 • เปิดติดแต่ไม่รับรู้ว่าเสียบปลั๊กอยู่
 • ปิดเครื่องเมื่อคุณถอดแหล่งจ่ายไฟออก
 • ปิดเครื่องหรือหยุดนิ่งในระหว่างติดตั้งการปรับปรุง
 • เปิดติดแต่ Windows หยุดนิ่งและหยุดการตอบสนอง

หาก Surface ไม่ตอบสนองเมื่อคุณเปิดเครื่องหรือหากแสดงหน้าจอที่คุณไม่รู้จัก ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาและหาทางออก


ก่อนเริ่ม

อันดับแรก ตรวจหาสิ่งที่อาจทำให้ Surface หรือ Windows เปิดไม่ติดหรือแบตเตอรี่ไม่ชาร์จ

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดทุกอย่างออก ถอดทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับ Surface ของคุณออก แล้วถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ขั้นตอนที่ 2:  ตรวจสอบหัวต่อ ตรวจหาความเสียหายที่หัวต่อ แล้วใช้ผ้านุ่มเช็ด เพื่อให้แน่ใจว่าหัวต่อและพอร์ตชาร์จสะอาดและไม่มีสิ่งสกปรก
หมายเหตุ
หากคุณเห็นความเสียหายที่พอร์ตชาร์จ หัวต่อสายไฟ หรือสายไฟ โปรดติดต่อเรา
ขั้นตอนที่ 3: เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ หลังจากตรวจสอบการเชื่อมต่อ ให้เสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้ และเสียบหัวต่อสายไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จอีกครั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาแล้ว และไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ เสียบไว้ในพอร์ตชาร์จแบบ USB ของแหล่งจ่ายไฟ

ข้อสำคัญ
Surface จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มา
ทดสอบการเชื่อมต่อกับที่ชาร์จ USB
ขั้นตอนที่ 4:  ตรวจสอบไฟบนหัวต่อสายไฟ ไฟ LED บนหัวต่อสายไฟติดสว่างหรือไม่?
ไฟบนหัวต่อสายไฟของ Surface RT, Surface Pro และ Surface Pro 2
Surface Pro และ Surface Pro 2
หัวต่อสายไฟของ Surface 3
Surface 3
ไฟบนหัวต่อสายไฟของ Surface Pro 3
Surface Pro 3
 • หากไฟไม่ติด: แสดงว่าคุณอาจต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่ โปรดติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากไฟกะพริบ: ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface และตรวจหาความเสียหายหรือสิ่งสกปรกที่อาจทำให้การเชื่อมต่อมีปัญหาอีกครั้ง หากไฟยังกะพริบต่อไป คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ โปรดติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากไฟติดสว่าง: หากไฟบนหัวต่อสายไฟติดสว่าง แต่คุณยังคงมีปัญหา ให้ดูสถานการณ์ด้านล่างที่อธิบายปัญหาได้ดีที่สุด แล้วทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในเพจนั้น

เลือกอาการของคุณ

หาก Surface ของคุณ …
ไปที่เพจนี้
 • เปิดไม่ติดหรือไม่ตอบสนองเลย เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 • ไม่กลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป
 • เปิดติดแต่แสดงหน้าจอสีดำ สีน้ำเงิน หรือสีเข้ม
 • เปิดติดแต่หน้าจอปรากฏเป็นแบบเรืองแสง
 • เปิดติดแต่แสดงหน้าจออื่น (ไม่ใช่ Windows) เช่น การซ่อมแซมอัตโนมัติ หรือ เลือกตัวเลือก
 • เปิดติดแต่โลโก้ Surface ยังคงอยู่บนหน้าจอนานกว่า 2-3 วินาที
 • เปิดติดแต่แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ เมื่อ Surface เสียบปลั๊กอยู่
 • เปิดติดแต่ Windows ตรวจไม่พบแบตเตอรี่
 • เปิดติดแต่ไม่รับรู้ว่าเสียบปลั๊กอยู่
 • ปิดเครื่องเมื่อคุณถอดแหล่งจ่ายไฟออก
 • ปิดเครื่องหรือหยุดนิ่งในระหว่างติดตั้งการปรับปรุง
 • เปิดติดแต่ Windows หยุดนิ่งและหยุดการตอบสนอง

หาก Surface ไม่ตอบสนองเมื่อคุณเปิดเครื่องหรือหากแสดงหน้าจอที่คุณไม่รู้จัก ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาและหาทางออก


ก่อนเริ่ม

อันดับแรก ตรวจหาสิ่งที่อาจทำให้ Surface หรือ Windows เปิดไม่ติดหรือแบตเตอรี่ไม่ชาร์จ

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดทุกอย่างออก ถอดทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับ Surface ของคุณออก แล้วถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ขั้นตอนที่ 2: 

ตรวจสอบหัวต่อ ตรวจหาความเสียหายที่หัวต่อ แล้วใช้ผ้านุ่มเช็ด เพื่อให้แน่ใจว่าหัวต่อและพอร์ตชาร์จสะอาดและไม่มีสิ่งสกปรก

หมายเหตุ
หากคุณเห็นความเสียหายที่พอร์ตชาร์จ หัวต่อสายไฟ หรือสายไฟ โปรดติดต่อเรา
ขั้นตอนที่ 3: 

เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ หลังจากตรวจสอบการเชื่อมต่อ ให้เสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้ และเสียบหัวต่อสายไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จอีกครั้ง

ข้อสำคัญ
Surface จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 4:  ตรวจสอบไฟบนหัวต่อสายไฟ ไฟ LED บนหัวต่อสายไฟติดสว่างหรือไม่?
ไฟของหัวต่อสายไฟ Surface RT
Surface RT
ไฟบนหัวต่อสายไฟของ Surface 2
Surface 2
 • หากไฟไม่ติด: แสดงว่าคุณอาจต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่ โปรดติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากไฟกะพริบ: ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface และตรวจหาความเสียหายหรือสิ่งสกปรกที่อาจทำให้การเชื่อมต่อมีปัญหาอีกครั้ง หากไฟยังกะพริบต่อไป คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ โปรดติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากไฟติดสว่าง หากไฟบนหัวต่อสายไฟติดสว่าง แต่คุณยังคงมีปัญหา ให้ดูสถานการณ์ด้านล่างที่อธิบายปัญหาได้ดีที่สุด แล้วทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในเพจนั้น

เลือกอาการของคุณ

หาก Surface ของคุณ …
ไปที่เพจนี้
 • เปิดไม่ติดหรือไม่ตอบสนองเลย เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 • ไม่กลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป
 • เปิดติดแต่แสดงหน้าจอสีดำ สีน้ำเงิน หรือสีเข้ม
 • เปิดติดแต่หน้าจอปรากฏเป็นแบบเรืองแสง
 • เปิดติดแต่แสดงหน้าจออื่น (ไม่ใช่ Windows) เช่น การซ่อมแซมอัตโนมัติ หรือ เลือกตัวเลือก
 • เปิดติดแต่โลโก้ Surface ยังคงอยู่บนหน้าจอนานกว่า 2-3 วินาที
 • เปิดติดแต่แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ เมื่อ Surface เสียบปลั๊กอยู่
 • เปิดติดแต่ Windows ตรวจไม่พบแบตเตอรี่
 • เปิดติดแต่ไม่รับรู้ว่าเสียบปลั๊กอยู่
 • ปิดเครื่องเมื่อคุณถอดแหล่งจ่ายไฟออก
 • ปิดเครื่องหรือหยุดนิ่งในระหว่างติดตั้งการปรับปรุง
 • เปิดติดแต่ Windows หยุดนิ่งและหยุดการตอบสนอง

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด