Download Microsoft .NET Framework 4.6.2 (fristående installationsprogram) för Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 November Update, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4.6.2 (fristående installationsprogram) för Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 November Update, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Microsoft .NET Framework 4.6 är en mycket kompatibel uppdatering till Microsoft .NET Framework 4/4.5/4.5.1/4.5.2/4.6/4.6.1. Paketet för fristående installation kan användas i situationer när det webbaserade installationsprogrammet inte går att använda till följd av brist på Internetanslutning.