Växa snabbare med en dynamisk och uppkopplad leveranskedja

För samman personer med produkter och processer

Höj produktiviteten för medarbetare och tillverkning genom att integrera personalen med intelligenta enheter för mixad verklighet, IoT-aktiverade maskiner och AI-förbättrade program i framtidens fabrik.

Byt ut komplexitet mot intelligens

Övervinn komplexiteten i en föränderlig leveranskedja med hjälp av AI-verktyg för att fatta smartare beslut om planering, anskaffning, tillverkning, produktleverans och kundservice.

Läs mer om hur Daimler ökar takten i leveranskedjan

Utforska lösningar för en intelligent leveranskedja

Koppla upp fabriker Ge kraft till arbetarna i främsta ledet Förutse efterfrågan Optimera lagret Hantera avtal

Kontakta oss