Läs mer om vad Microsoft gör för vårdbetalare


Utmaningar för betalare

 
Organisationer som betalar vårdkostnader pressas av sämre ekonomi, ändrade regelverk och högre kostnader för innovation. Därför måste man eliminera gissningar och ineffektiva arbetssätt ur verksamheten och i stället arbeta med en korrekt resursfördelning och metoder för att upptäcka bedrägerier. Vårdbetalarna letar efter bättre sätt att skapa och strömlinjeforma sina processer, så att de kan leverera bättre resultat snabbare och till lägre kostnader.

Microsofts metod

 
Microsofts molntjänster och AI-lösningar hjälper vårdbetalare av alla storlekar att hitta nya sätt att sammanföra människor, data och processer för att identifiera trender och mönster som kan förklara kvalitet och resultat. Detta hjälper dig att hitta de bästa arbetsmetoderna för att öka produtiviteten, minska slöseriet och optimera resurstilldelningen i vårdleveransen samt utveckla nya erbjudanden..

Leverera bättre vård på ett tryggare sätt

Ge rätt information i rätt tid för patienter och personal, genom att sätta människorna i centrum och bidra till att säkerställa efterlevnad, konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för dina data.


Läs om hur företag använder Microsoft-lösningar för hälsobetalare

 

 • Markham Stouffville Hospital

  Med Oculys system prEDict, Performance and KeepNTouch kan Markham Stouffville Hospital på ett säkert sätt använda realtidsdata i molnet för att fatta effektiva beslut som förbättrar patientupplevelsen och verksamhetsresultatet i grunden.

  Läs artikeln
 • Medicana

  Med hjälp av Microsoft Dynamics 365 och Azure kan Medicana ägna mindre tid åt IT-processer och i stället fokusera mer på vårdprocesserna.

  Läs artikeln
 • Independence Blue Cross (IBX)

  När IBX tvingades att möjliggöra ett allt mer mobilt arbete och skydda kundernas medicinska personuppgifter, uppgraderade man till Windows 10 Enterprise och Office 365 ProPlus.

  Läs artikeln
 • Polish Medical Association

  Ett innovativt, integrerat polskt e-hälsoprojekt sammanför patienter, vårdgivare, kliniker och en rad olika vård-och omsorgstjänster – och det går redan väldigt bra tack vare plattformen Microsoft Dynamics CRM.

  Läs artikeln


Kontakta oss