Läs mer om vad Microsoft gör inom läkemedelsindustrin


Utmaningar

Läkemedelsföretag och andra biovetenskapliga företag som betalar vårdkostnader pressas av sämre ekonomi, ändrade regelverk och högre kostnader för innovation. Därför måste man eliminera ineffektiva arbetssätt ur verksamheten och i stället ta fram nya produkttyper och utöka med ny tillverkningskapacitet samt en fullt digitaliserad leverantörskedja för att på ett säkert och effektivt sätt utveckla och leverera behandling till patienterna.

Microsofts metod

Microsofts molntjänster och AI-lösningar hjälper läkemedelsföretag och biovetenskapliga företag av alla storlekar att hitta nya sätt att sammanföra människor, data och processer för att identifiera trender och mönster som kan avgöra bästa sättet att öka produktiviteten, optimera resurstilldelningen och höja innovationstakten när det gäller att utveckla nya erbjudanden..


Leverera bättre vård på ett tryggare sätt

Ge rätt information i rätt tid till patienter och personal, genom att sätta människorna i centrum och bidra till att säkerställa efterlevnad, konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för dina data.


Kundberättelser om Microsoft inom läkemedelsbranschen och biovetenskap


 • Eli Lilly

  Lilly föreställer sig en arbetsplats där interna och externa samarbeten bidrar till innovation och förkortar lanseringstiderna för nya läkemedel.

  Läs artikeln
 • Sanofi

  Sanofi Pasteur främjar högsta kvalitet och öppnar upp för innovation med Yammer.

  Läs artikeln
 • Allergan

  Genom att införa Microsoft 365 kunde Allergan förenkla företagsfusioner genom en unifierad plattform – och skapade samtidigt en modern arbetsplats.

  Läs artikeln

Kontakta oss