Så här fungerar det

Byt ut komplexitet mot intelligens

Samordna leverantörer, din egen tillverkning och legotillverkare samt logistikleverantörer genom att utnyttja samarbetsverktyg för flera företag som förstår ditt nätverk i leveranskedjan.

Balansera service och budget

Bibehåll optimala lagernivåer och hantera kostnaderna för varor samtidigt som du uppfyller kundernas förväntningar – utan att offra innovation eller snabbhet.

Läs om hur Caterpillar använder intelligenta lösningar för leveranskedjan

Lösningar för en intelligent leveranskedja

ToolsGroup Multi-Echelon Inventory Optimization (MEIO) o9 Integrated Business Planning Prevedere Demand Forecasting De viktigaste aspekterna av en intelligent leveranskedja

Kontakta oss