Stärk människorna. Stärk myndigheterna. Skapa möjligheter i samhällen.

Främja medborgarnas välbefinnande, påverka positiva samhälleliga förändringar och förbättra dina myndighetstjänster.

Möt ditt uppdrag

Gör och uppnå mer för de institutioner, företag, människor och samhällen du betjänar med innovativa tekniska lösningar som hjälper myndigheter inom vård och omsorg, kritisk infrastruktur, allmän säkerhet och rättvisa, skatter, ekonomi och intäkter att förbättra deras tjänster.


Se hur myndigheterna skapar innovationer på nya sätt för att klara sitt uppdrag och betjäna människor bättre

Fyra barn som sitter på golvet, pratar med varandra och skrattar

Hjälpa socialarbetare att ge livsavgörande stöd till familjer

Idaho Department of Health and Welfare ökar effektiviteten för socialarbetarna genom processautomation och fjärråtkomst till viktig information.

Tidsåtgången för att hantera pappersarbetet i samband med nyanställningar minskade med 80 procent

Delstaten Hawaii i USA ökar effektiviteten i förvaltningen genom förbättrade papperslösa tjänster som sparar in mycket av den tid som tidigare ägnades åt att förbereda och vidarebefordra dokument.

En vy uppifrån av ett sammanlänkat motorvägssystem

Hålla igång den kommunala verksamheten och engagera allmänheten

Staden och kommunen San Francisco (CCSF) arbete för öppenhet och insyn syftar till att säkerställa att den offentliga verksamheten fortsatte utan avbrott trots effekterna av coronakrisen.

Två personer i ett samtal

Omvandla en viktig affärstjänst

Department of Information Communications Technology (DICT) implementerar digitala tjänster som gör det möjligt för företagare och investerare att fjärransöka om tillstånd och licenser.

RAKTA:s byggnader

En modell för papperslös effektivitet, redo för ytterligare innovation

Ras Al Khaimah Transport Authority (RAKTA) lanserar en digital plattform som ökar tillgängligheten och samarbetet på distans för att förenkla registreringar, licensiering, tillståndsgivning med mera.

Främja människors välbefinnande och förbättra dina tjänster med e-förvaltningslösningar