Microsoft för försvars- och underrättelseverksamhet

Microsoft hjälper organisationer inom försvar och underrättelsetjänst i deras uppdrag att skapa stabilitet och säkerhet för medborgare, nationer och multinationella allianser.

Träffa Microsoft virtuellt på Pacific Future Forum.

Microsofts tekniska lösningar för försvars- och underrättelseverksamhet

Starkare försvarsmakt. Effektivare operationer. Högre nationell säkerhet.

Modernisera miljöer

Skapa mer flexibla, säkra och intelligenta arbetsplatser och anläggningar.

Säker infrastruktur

Uppfyll efterlevnadskrav med en säker infrastruktur för hybridmoln.

Skydda informationsdomänen

Skydda samarbetsarbetsytor, data och appar, och utveckla kompetenser inom cybersäkerhet.

Optimera verksamheten

Använd data och AI för att stärka beredskapen och verksamheten så att nationella säkerhetsmål uppfylls.

Modernisera miljöer

Säker fjärråtkomst

Ge medarbetare tillgång till rätt information i rätt tid i alla operativa områden.

Effektivisera resurshanteringen

Effektivisera personal- och resurshanteringen genom att koppla ihop isolerade data och modernisera äldre system.

Modernisera anläggningar

Modernisera hanteringen av byggnader, anläggningar och installationer genom att utnyttja digitala möjligheter.

Partner som knyter ihop allt

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Produkterna som får det att hända

Microsoft Teams
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Säker infrastruktur

5G- och rymdlösningar

Effektivisera operativa åtgärder från huvudkontor till taktiska enheter med nya innovativa 5G- och rymdlösningar.

Moln i hyperskala

Inrätta en kostnadseffektiv infrastruktur med rätt storlek genom att modernisera äldre system med moln i hyperskala.

Taktiska enheter

Ge tjänstgörande personal på taktiska enheter tillgång till data, analys och samarbetsteknik.

Partner som knyter ihop allt

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Produkterna som får det att hända

No Data Available
Azure Stack-portföljen
No Data Available
Azure Arc
No Data Available
Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security
No Data Available
Azure Stack Edge

Modernisera säkerhetsoperationer

Skydda militära data som delas mellan försvars- och underrättelsenätverk mot cyberhot.

Zero Trust

Skydda integriteten i insatslogistik mot avancerade hot med cybersäkerhet.

Utbilda team

Inför distansutbildning och avancerade lösningar för team på cybersäkerhetscenter.

Partner som knyter ihop allt

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Produkterna som får det att hända

No Data Available
Microsoft Defender Antivirus
No Data Available
Microsoft Sentinel
No Data Available
Azure Security Center
No Data Available
Microsoft 365 Enterprise Mobility and Security

Optimera verksamheten

Samarbete mellan enheter

Dela viktig information mellan militära tjänster och multinationella koalitioner.

Effektivisera ledning och kontroll

Sammanställ information i en delad, gemensam bild av det operativa läget som underlättar datadrivna beslut.

Stärk den operativa beredskapen

Samla in och analysera data med maskininlärning för att optimera processer för prediktiv analys.

Modellering och utbildning

Upprätta syntetiska miljöer för modellering, utbildning och simulering.

Information och analys

Dra nytta av intelligent teknik och kognitiva tjänster för att föra samman och undersöka data.

Partner som knyter ihop allt

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available

Produkterna som får det att hända

No Data Available
No Data Available
No Data Available
No Data Available
Vårt whitepaper Artificiell intelligens och Cloud Computing för försvar och underrättelsetjänst.

Effektivisera uppdragen och skydda trupperna med hjälp av molnet

Innovation och transformering

Produkterna som moderniserar försvaret

Microsoft Azure

Skapa, hantera och distribuera försvarsprogram på distans för att lösa utmaningar av alla storlekar.

Microsoft 365

Förena distansteam med branschledande appar, intelligenta molntjänster och säkerhet i världsklass.

Microsoft Dynamics 365

Kombinera verksamhetskritiska data och information med löpande insikter för snabbare beslutsfattande.

Microsoft Surface

Få tillgång till hårdvara utformad för distansarbete, med Microsofts säkerhet och modern hantering.

HoloLens 2

Snabba upp organisationens insatsberedskap med en enhet med mixad verklighet som modellerar miljöer för utbildning.

Microsoft Power Platform

Utveckla lösningar för försvars- och underrättelsetjänster för att analysera data, automatisera processer och säkra uppdrag.

Läs om hur organisationer som din bidrar till en säkrare och tryggare värld

     

Snabbare innovationstakt

Airbus drog nytta av Azure Cognitive Services för att uppfylla de strikta säkerhetskrav som ställs på lösningar för flygvapnet.

Effektivare uppdrag

Genom att migrera till molnet kunde det amerikanska försvarsdepartementet maximera åtkomsten till kritisk teknik.

Nya insikter

Med hjälp av en heltäckande vy för att stärka beredskapen och moralen kunde DefenseReady öka truppernas motståndskraft.

Tidlös magi

En plattform som var utbyggbar och levererade tillräcklig skalbarhet för att hantera den dramatiska tillströmningen av webbplatstrafik från hela världen som uppstod varje år i december.

Nyheter och händelser

Militärhelikoptrar.

Digitalt forum för försvars- och underrättelseverksamhet

Delta tillsammans med vår CTO, våra kunder och vår partner Raytheon.

USA:s armé planerar att använda HoloLens-teknik

Avancerad teknik för att öka situationsmedvetenhet och kapacitet.

Pacific Future Forum

Delta med Microsoft och andra ledande experter från hela världen! Detta är ett unikt tillfälle att främja dialog och samarbete mellan demokratiska länder och utgör en plattform för att samlas och diskutera dagens mest akuta globala utmaningar, från klimatförändringar och de ekonomiska efterdyningarna till covid-19 till framtidens försvar och morgondagens teknik.

Azure Government Top Secret är nu allmänt tillgängligt för amerikanska säkerhetsuppdrag

Azure Government Top Secret är nu allmänt tillgängligt! Det är en viktig milstolpe i vår strävan att ge myndighetskunder tillgång till oöverträffade kommersiella innovationer oavsett dataklassificering.

Snabbare innovation för försvaret

Läs om hur verksamhetskritisk information delas och används.