No Data Available

Samhällsteknik för verkligt samhällsengagemang

Underlätta mycket säkra, mer inkluderande och djupgående medborgarengagemang. Använd mobilitet som tjänst-teknik för att öka deltagandet i det samhälleliga styret. Öka insynen i myndigheter och incidenthanteringen med lösningar från Microsoft Industry for Government.

Leverera samhällsengagemang och insyn

Öka samhällsengagemanget, tilliten och tryggheten

Förtjäna medborgarnas förtroende och gör medborgarna mer delaktiga i samhällsstyret. Sätt medborgarna i centrum genom att säkra känsliga uppgifter om dem genom avancerad incidenthanterings-, säkerhets- och integritetskapacitet.

Ge mer insyn i myndigheterna och gör dem mer inkluderande

Tillhandahåll verktyg och kommunikationsvägar för samhällsengagemang som gör myndighets- och medborgarengagemang mer tillgängligt och inkluderande för alla delar av befolkningen.


Se hur myndigheter använder mobilitet som tjänst på nya sätt för att hjälpa medborgarna mer

Lafayette

Använda innovativ teknik för att förbättra medborgarengagemanget och kundservicen i en stad och jobba för ett uppkopplat samhälle för 130 000 invånare.

No Data Available

Musson

Digitalisera de ineffektiva processerna för insamling av vattenmetadata och kundfakturering.

Främja medborgarnas välbefinnande och verkliga samhällsengagemang

AvePoint Citizen Services Bismart Government Bot Adoxio Regulate 365 Moovit MaaS Jeeo for Local Government Gov2Go