No Data Available

Ge vårdteamen större möjligheter

Se till att det går snabbare och enklare att förmedla säkra hälsouppgifter, samarbeta och generera insikter som förbättrar patientresultaten i dag – och teamets resultat i morgon.

Dela data för åtgärder i hela patientvårdteamet

Möjliggöra samarbete och snabbare beslut

Samordna vården i realtid genom att ge patientvårdteamen möjlighet att kommunicera och samarbeta på en säker plats för att påskynda beslut och korta tiden till behandling.

Optimera vårdteamets resultat

Behåll och stärk vårdpersonalen genom att erbjuda insikter som effektiviserar arbetsflöden, stärker vårdmetoderna och kopplar samman team i och utanför era anläggningar.

Se hur andra företag använder Microsofts hälso- och sjukvårdslösningar

Advocate Aurora Health

Advocate Aurora Health hjälper sina patienter att leva väl med Microsofts lösning för vårdkoordinering som ökar samarbetet.

No Data Available

National Health Service

Förbättrad patientupplevelse och kliniskt beslutsfattande genom effektivisering av vårdteamets samarbete.

AiRCare Health

Resultatbaserad vård: Leverantör använder molnbaserad hälsohantering för att utöka ny vårdmodell.

Utforska vårdteamslösningar

Samarbete i vårdteamet Vårdsamordning Vårdkommunikation Säkerhet och efterlevnad

Påbörja er digitalisering av vården

Ta fram hälsolösningar som ger bättre patientupplevelser, insikter och vård genom att sätta människan i centrum.