No Data Available

Förbättra servicen ute i fält med uppkopplade enheter

Leverera intelligent, uppkopplad fältservice genom att gå från en kostsam modell för avbrottsreparation till förutseende och förebyggande underhåll. Koppla era enheter till IoT-data så att ni kan fjärrövervaka, minska kundernas driftstopp och få insikter om smart underhåll till nya produkter och tjänster.

Så här fungerar det

Få överblick över produkter och tjänster

Förbättra beslutsprocesser och förebyggande underhåll med insikter från användnings- och reparationsdata, som belyser produktbrister, användningsproblem eller kunskapsluckor. Få en fullständig bild av reservdelars tillgänglighet, även över gränserna.

Minska driftstopp och underhållskostnader

Samla in produkt- och enhetsdata för att förutsäga problem och haverier med proaktiv service. Visa produktanvändningsproblem och reparationshistorik från en central portal så att ni snabbt kan diagnostisera problem och få tillgång till reparationsguider eller erbjuda fjärrhjälp.

Läs om hur MacDonald-Miller använder uppkopplade fältservicelösningar

Lösningar för uppkopplad fältservice

Fjärrövervakning med IoT IoT-aktiverat prediktivt underhåll Dynamics 365 for Field Service Hitachis lösningar för fältservice Ebecs lösning