Nyhet: Microsoft Cloud for Manufacturing. Finns nu som förhandsversion.

Skapa en mer motståndskraftig och hållbar framtid genom öppna standarder och ekosystem​.

Lägg grunden för en hållbar framtid

Microsoft Cloud for Manufacturing är utvecklat för att stödja branschens kärnprocesser och behov. Dessa kompletta molnlösningar omfattar både redan utgivna och nya funktioner som sömlöst kan koppla samman människor, tillgångar, arbetsflöden och affärsprocesser så att organisationer kan bli mer motståndskraftiga.

Ge personalen nya digitala möjligheter

Kompetensutveckla medarbetare och få nöjdare kunder med nya digitala upplevelser.

Driv säkra och agila fabriker

Bygg framtidens produktiva och smarta fabrik med industriell IoT, molnet, AI och mixad verklighet.

Skapa mer motståndskraftiga försörjningskedjor

Förbättra synligheten i leveranskedjan, agiliteten och lönsamheten genom intelligent planering och genomförande, avläsning av efterfrågan och spårbarhet.

Släpp lös innovationen och skapa nya tjänster

Uppnå nytt affärsvärde snabbare med hjälp av digitala feedbackloopar och digitala tvillingar.

Översikt
Guided Tour

Funktioner

Microsoft Cloud for Manufacturing

Ge personalen bättre möjligheter med smarta tillverkningslösningar

Ge nästa generations medarbetare bättre digitala förutsättningar genom att utrusta dem med de färdigheter och verktyg de behöver för att kunna hålla jämna steg med de snabba och komplexa förändringarna inom digital tillverkning.

Ge det möjligt för människor och team att arbeta produktivt var de än befinner sig

Koppla samman medarbetare i frontlinjen, de som arbetar på kontoret och kunder med de säkra verktyg de behöver för att kunna samarbeta och hantera information på distans.

Omdefiniera utbildning, engagemang och kunskapsöverföring

Introducera nyanställda snabbare och hjälpa dem att kontinuerligt bygga upp kompetensen med anpassade, rollbaserade utbildningsvägar.

Skapa framtidens agila fabrik

Uppnå nya nivåer av agilitet, säkerhet, produktivitet och innovation med IoT, molnbaserad databehandling, AI och mixad verklighet.

Förenkla industriell IoT- och OT-säkerhet

Skydda industriella IoT- och OT-miljöer med kontinuerlig tillgångsidentifiering, sårbarhetshantering och hotidentifiering.

Sammanför personer, produkter och processer

Genom en helhetsbild över alla anläggningssystem och arbetsflöden kan operatörer analysera problem och rationalisera arbetsflödet.

Förbättra utrustningens övergripande effektivitet

Förbättra genomströmningen, kvaliteten och leveransen samtidigt som du sänker kostnaderna genom att bygga upp agila fabriker och smarta tillverkningsprocesser med prediktiv teknik, IoT och mixad verklighet.

Optimera smarta tillverkningsprocesser med AI

Förbättra produktionseffektiviteten och minska driftstoppen – utan behov av datavetare – med hjälp av AI-driven automatisering och molnlösningar för tillverkningsindustrin.

Förbättra motståndskraften och minimera avbrotten i försörjningskedjan

Koppla ihop dina interna och externa försörjningskedjor samt kund- och marknadsdata för att öka synligheten i försörjningskedjan, optimera planeringen och hantera lagerbehoven på ett intelligent sätt.

Skapa motståndskraft med en smidig försörjningskedja

Förutse och övervinn störningar snabbt, förbättra synligheten, effektivisera planeringen och maximera tillgångarnas produktivitet med en digital försörjningskedja.

Bygg in mer förutsägbarhet i verksamheten

Samordna data mellan olika system i försörjningskedjan. Arbeta mer agilt och reagera snabbt på marknadens förändringar utan att kompromissa med innovation och snabbhet – med hjälp av intelligenta affärsappar och avancerad analys.

Utveckla och leverera nya produkter och tjänster

Innovera snabbare genom att designa, simulera och validera produkter genom digitala tvillingar och molnlösningar för tillverkningsindustrin.

Skapa funktioner för digitala tvillingar och digital tråd för dina produkter och tjänster

Skapa en digital representation av verkliga ting, platser, affärsprocesser och människor.

Uppnå bättre kundresultat

Förbättra kundnöjdheten, engagemanget och vinstmarginalerna genom att hjälpa dina marknadsförare, säljare och servicehandläggare att förstå kunden och samtidigt engagera sig på distans och digitalt i olika kanaler.

Effektivisera försäljningsarbetet

Ge säljteamen möjlighet att ta hem nya och återkommande intäkter snabbt, förutsägbart och lönsamt.

Få överblick över produkter och tjänster

Gör det möjligt för teamen att överträffa serviceförväntningarna genom att förutse, identifiera och lösa problem innan kunderna ens märkt dem.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"En person som bär personlig skyddsutrustning använder en surfplatta för att kontrollera sina tilldelade uppgifter. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Förbättra förutsättningarna för medarbetarna i frontlinjen","videoHref":"","content":"<p>Koppla samman medarbetare i frontlinjen, de som arbetar på kontoret och kunder med de säkra verktyg de behöver för att kunna samarbeta och hantera information på distans.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Microsoft Teams","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Utforska Microsoft Teams","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ge det möjligt för människor och team att arbeta produktivt var de än befinner sig"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kompetensutveckla medarbetare","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Utbildning och kunskapshantering","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNgIB","content":"<p>Introducera nyanställda snabbare och hjälpa dem att kontinuerligt bygga upp kompetensen med anpassade, rollbaserade utbildningsvägar.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Microsoft Viva Learning.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/learning","openInNewTab":true,"title":"Utforska Microsoft Viva Learning","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omdefiniera utbildning, engagemang och kunskapsöverföring"}],"arialabel":null,"id":"Digitalisera personalen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"En person i ett Teams-videosamtal på sin mobiltelefon som använder sin kamera för att visa den andra deltagaren en maskin. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Digitalisera personalen","videoHref":"","content":"<p>Ge nästa generations medarbetare bättre digitala förutsättningar genom att utrusta dem med de färdigheter och verktyg de behöver för att kunna hålla jämna steg med de snabba och komplexa förändringarna inom digital tillverkning.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs bloggen om hur man kan hantera kompetensluckorna i tillverkningsindustrins nya verklighet","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Läs bloggen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ge personalen bättre möjligheter med smarta tillverkningslösningar"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"IoT- och OT-säkerhet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"En tillgångskarta som visar skyddet av IoT- och OT-miljöer med Azure Defender IoT. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"IoT- och OT-säkerhet","videoHref":"","content":"<p>Skydda industriella IoT- och OT-miljöer med kontinuerlig tillgångsidentifiering, sårbarhetshantering och hotidentifiering.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Azure Defender for IOT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Utforska Azure Defender for IOT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Läs mer om Azure IoT-säkerhet.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/security/","openInNewTab":true,"title":"Läs mer om Azure IoT-säkerhet","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förenkla industriell IoT- och OT-säkerhet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Överblick över verksamheten","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"En karta med stift som markeras i Azure IoT-lösningsaccelerator. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Överblick över verksamheten","videoHref":"","content":"<p>Genom en helhetsbild över alla anläggningssystem och arbetsflöden kan operatörer analysera problem och rationalisera arbetsflödet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Azure IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Utforska Azure IoT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Läs faktabladet om den uppkopplade fabriken.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2159725&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs faktabladet om den uppkopplade fabriken","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sammanför personer, produkter och processer"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"tillgångarnas produktivitet","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Tillgångarnas produktivitet","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNot6","content":"<p>Förbättra genomströmningen, kvaliteten och leveransen samtidigt som du sänker kostnaderna genom att bygga upp agila fabriker och smarta tillverkningsprocesser med prediktiv teknik, IoT och mixad verklighet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs faktabladet om tillgångsproduktivitet.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2157984&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Läs faktabladet om tillgångsproduktivitet","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Läs mer om Azure IoT Hub.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/","openInNewTab":true,"title":"Läs mer om Azure IoT Hub","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra utrustningens övergripande effektivitet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"autonoma kontrollsystem","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Maskiner i en tillverkningsanläggning. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Produktionsverksamhet","videoHref":"","content":"<p>Förbättra produktionseffektiviteten och minska driftstoppen – utan behov av datavetare – med hjälp av AI-driven automatisering och molnlösningar för tillverkningsindustrin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska autonoma system med Microsoft AI","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Utforska autonoma system med Microsoft AI","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimera smarta tillverkningsprocesser med AI"}],"arialabel":null,"id":"Framtidens agila fabrik","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"En person som bär skyddsglasögon använder en pekskärmsenhet. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Framtidens agila fabrik","videoHref":"","content":"<p>Uppnå nya nivåer av agilitet, säkerhet, produktivitet och innovation med IoT, molnbaserad databehandling, AI och mixad verklighet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs bloggen Industry 4.0: IoT är nyckeln till framtidens agila fabriker","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Läs bloggen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa framtidens agila fabrik"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"planering och optimering av försörjningskedjan","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNyKO?ver=f819","imageAlt":"A calendar of production orders, transfer orders and purchase orders in Supply Chain Management.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Planering och optimering av försörjningskedjan","videoHref":"","content":"<p>Förutse och övervinn störningar snabbt, förbättra synligheten, effektivisera planeringen och maximera tillgångarnas produktivitet med en digital försörjningskedja.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Utforska Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa motståndskraft med en smidig försörjningskedja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Överblick över försörjningskedjan","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Överblick över försörjningskedjan","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNWql","content":"<p>Samordna data mellan olika system i försörjningskedjan. Arbeta mer agilt och reagera snabbt på marknadens förändringar utan att kompromissa med innovation och snabbhet – med hjälp av intelligenta affärsappar och avancerad analys.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2175138&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Utforska Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bygg in mer förutsägbarhet i verksamheten"}],"arialabel":null,"id":"Motståndskraft i försörjningskedjan","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Ett stort lager med maskiner som arbetar med paket på hyllor. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Motståndskraft i försörjningskedjan","videoHref":"","content":"<p>Koppla ihop dina interna och externa försörjningskedjor samt kund- och marknadsdata för att öka synligheten i försörjningskedjan, optimera planeringen och hantera lagerbehoven på ett intelligent sätt.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs bloggen om nya tillverkningsacceleratorn för Dynamics 365 för försörjningskedjan","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/2021/05/18/enable-business-resilience-with-cloud-and-edge-scale-units-in-dynamics-365-supply-chain-management/","openInNewTab":true,"title":"Läs bloggen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra motståndskraften och minimera avbrotten i försörjningskedjan"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"digitala tvillingar och digital tråd","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Maskiner i ett lager. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Digitala tvillingar och digital tråd","videoHref":"","content":"<p>Skapa en digital representation av verkliga ting, platser, affärsprocesser och människor.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Azure Digital Twins","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Utforska Azure Digital Twins","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa funktioner för digitala tvillingar och digital tråd för dina produkter och tjänster"}],"arialabel":null,"id":"Innovation och affärsvärde","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"En person som står över en maskin och tittar på simulerade ritningar. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Digital innovation","videoHref":"","content":"<p>Innovera snabbare genom att designa, simulera och validera produkter genom digitala tvillingar och molnlösningar för tillverkningsindustrin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs bloggen om hur tillverkare uppnår konkurrensfördelar med digitala tvillingar","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Läs bloggen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utveckla och leverera nya produkter och tjänster"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Aktivera digital försäljning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"En sammanfattning av försäljningsinsikter för en person som heter Regina Murphy visas i Dynamics 365. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Digital försäljning","videoHref":"","content":"<p>Ge säljteamen möjlighet att ta hem nya och återkommande intäkter snabbt, förutsägbart och lönsamt.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Dynamics 365 Sales","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Utforska Dynamics 365 Sales","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektivisera försäljningsarbetet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proaktiv service","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":16,"name":"Service dygnet runt","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNosX","content":"<p>Gör det möjligt för teamen att överträffa serviceförväntningarna genom att förutse, identifiera och lösa problem innan kunderna ens märkt dem.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Dynamics 365 Field Service","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Utforska Dynamics 365 Field Service","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få överblick över produkter och tjänster"}],"arialabel":null,"id":"Engagera kunderna","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"En person i ett lager som håller en surfplatta och tittar på lådor. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Kundengagemang","videoHref":"","content":"<p>Förbättra kundnöjdheten, engagemanget och vinstmarginalerna genom att hjälpa dina marknadsförare, säljare och servicehandläggare att förstå kunden och samtidigt engagera sig på distans och digitalt i olika kanaler.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs bloggen om innovationerna i tjänstepaketet med Dynamics 365-appar","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Läs bloggen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uppnå bättre kundresultat"}],"itemsCount":16}

Se hur organisationer har förnyat sin tillverkning

Ökar effektiviteten och sänker kostnaderna

3M distribuerar nya funktioner för nätverkskanten för att effektivisera processer och i förväg identifiera problem i produktionslinjen.

Upprätthåller en säkerhetsmedveten kultur

Alcoa använder samarbetsverktyg för att samla medarbetarna och upprätthålla drift dygnet runt, samtidigt som de infört strikta säkerhetsrutiner på grund av COVID-19.

Löser vattenutmaningar runt om i världen

Ecolab samlar in och analyserar enorma mängder IoT-data för att kunna ge välgrundade rekommendationer och förbättra processer som hanterar vattenutmaningar runt om i världen.

Förnyar ståltillverkningen med data

Outokumpu är ledande i branschen inom digital omvandling genom att sätta databaserat beslutsfattande i centrum för sin globala verksamhet.

Skapar framtidens smarta fabriker

Kennametal flyttade sin IT- och affärsverksamhet till molnet och började använda IoT för att modernisera, öka fabriksproduktionen och ge sina kunder bättre lösningar.

Upptäck användbara resurser

Se vad du missade på Hannover Messe Digital Edition 2021

Läs om Microsoft Cloud for Manufacturing-lösningar i den här rundabordssessionen med Caglayan Arkan.

Cloud Drives Digital Transformation in Manufacturing.

Omvandla verksamheten med molnteknik

Läs en rapport från Frost & Sullivan om hur tillverkare vänder sig till molnet för att driva den digitala omvandlingen.

No Data Available

Övervaka säkerhetsrisker proaktivt med IT och OT

Läs mer om allmän tillgänglighet för Microsoft Defender for IoT.

Two people standing in front of a piece of machinery and looking at a tablet displaying a part of the machine.

Utforska insikter och lösningar inom tillverkningsindustrin från Hannover Messe 2021

Ta igen allt du missade på detta års digitala event.

Honeywell och Microsoft samarbetar för att optimera prestandan i byggnader

Appar för förebyggande underhåll optimerar energianvändningen.

Rockwell Automation och Microsoft förenklar den industriella omvandlingen

Lösningar från kanten av nätverket till molnet kommer att kunna ansluta team via en enda unik, betrodd datamiljö.

Delta tillsammans med oss på Microsoft Ignite, och lär dig hur du kan bidra till en mer motståndskraftig framtid

Upptäck hur Microsoft Cloud for Manufacturing kan öka produktiviteten och förbättra säkerheten.

PepsiCo samarbetar med Microsoft för att göra verksamheten mer agil

Samarbetet kommer underlätta nya innovationer inom drift och konsumentupplevelser.

Satya Nadella, CEO of Microsoft.

Ta del av Johnson & Johnsons senaste tillägg till Global Lighthouse Network

Satya Nadella, vd på Microsoft och Alex Gorsky, styrelseordförande och vd för Johnson & Johnson, diskuterar hur COVID-19-pandemin har påskyndat digitaliseringen.

Läs mer om Microsoft-produkter för tillverkningsindustrin

Azure

Modernisera din fabrik snabbare.

Dynamics 365

Leverera nya produkter, tjänster och upplevelser.

HoloLens 2

Upptäck hur tillverkningen kan förnyas med mixad verklighet.

Microsoft 365

Utrusta och kompetensutveckla personalen.

Microsoft Teams

Ge personalen i frontlinjen bättre förutsättningar med enkla och säkra lösningar.

Microsoft Power Platform

Skapa intelligenta appar och automatisera processer med lösningar som kräver lite kod.

Autonoma system med AI

Optimera tillverkningsprocesser och driv innovation med Microsoft AI.

Microsoft Cloud for Sustainability

Registrera, rapportera och minska din miljöpåverkan.

Håll dig informerad om Microsoft Cloud for Manufacturing