Få gladare medarbetare och mer nöjda kunder

Gör medarbetarna nöjda

Ge er telekompersonal en helhetsbild av kunderna med operativa data i realtid för att hjälpa dem att fatta proaktiva beslut och leverera konsekventa kundupplevelser. Underlätta samarbete och säkert idéutbyte mellan olika roller och team, däribland anställda, leverantörer och partner.

Skaffa mer lojala kunder och minska kundomsättningen

Använd prediktiv analys för att visa de mest relevanta produkterna och 5G-tjänsterna för personlig kommunikation för kunderna. Förstärk kundtjänsten med AI och chattbotar och gör på så vis callcentret mer produktivt.


Möjliggöra personlig telekommunikation

Samarbeta på ett nytt sätt genom att samla telekomanställda över hela världen

Telstra hjälper medarbetare att samarbeta, kläcka idéer om nya produkter och tjänster samt lösa kundproblem.

Modernisera arbetsplatsen och leverera oförglömliga kundupplevelser

Rogers Communications skapar mobila, självgående och säkrare medarbetare som är bättre fokuserade på sina kunder.

Humanisera tjänsteinnovation för miljoner kunder i sex länder

Telefónicas bott-baserade digitala assistent hjälper till att hantera en enorm kundbas som sträcker sig över flera språk för att förbättra callcentrets produktivitet och förändra kundengagemang.

Leverera personliga kommunikationsupplevelser

Microsoft 365 Enterprise Dynamics 365 for Customer Service Dynamics 365 Customer Insights Azure AI Wysdom.AI