Vad är upphovsrätt?

Följande information tillhandahålls endast i upplysningssyfte och ska inte tolkas som juridisk rådgivning. Om du behöver juridisk rådgivning bör du kontakta en advokat.

Upphovsrättslagar skyddar ursprungliga kreativa verk, till exempel programvara, tv-spel, böcker, musik, bilder och videoklipp. Upphovsrättsliga lagar varierar mellan olika länder. Upphovsrättsinnehavare har normalt rätten att styra viss obehörig användning av deras verk (inklusive rätten att stämma personer som använder deras upphovsrättsligt skyddade verk utan behörighet). Till följd av detta kan vissa bilder och annat upphovsrättsligt skyddat innehåll kräva tillstånd eller licenser, särskilt om du använder verket i ett kommersiellt sammanhang. Även om du till exempel har behörighet att använda en bild kan du behöva ytterligare behörighet för att använda det som bilden visar (t.ex. ett foto av en skulptur, en person eller en logotyp) eftersom någon annans upphovsrätts-, varumärkes- eller publicitetsrättigheter också kan beröras. Du är ansvarig för att erhålla alla tillstånd och licenser som krävs för att använda innehållet i just ditt sammanhang.

Även upphovsrättsligt skyddade verk kan dock användas på ett lagligt sätt utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren under vissa omständigheter. Wikipedia-posten om upphovsrättslagstiftning innehåller en användbar översikt över detta ämne, inklusive ”fair use” och andra undantag från upphovsrättslagstiftning.

|

Nej. Alla kreativa verk skyddas inte av upphovsrätt. Det finns många undantag till och begränsningar av upphovsrättsligt skydd. Upphovsrätt skyddar till exempel endast kreativa verk under begränsade tidsperioder. Efter att skyddsperioden har löpt ut blir det upphovsrättsligt skyddade verket allmän egendom. Om ett verk har blivit allmän egendom kan det användas fritt utan tillstånd från verkets skapare. Bara för att ett verk är tillgängligt online innebär det dock inte att det är allmän egendom eller fritt att använda. Du kan läsa mer om allmän egendom på Wikipedia.

Upphovsrättslagstiftningen i många länder har särskilda undantag och begränsningar i det upphovsrättsliga skyddet. I exempelvis USA tillåter ”fair use” att du använder ett upphovsrättsligt skyddat verk utan tillstånd under vissa omständigheter (t.ex. en bokrecension som innehåller ett utdrag ur boken som recenseras). Wikipedia och Electronic Frontier Foundation har användbara beskrivningar av ”fair use”.

Det beror på. Ibland är det okej att överföra upphovsrättsligt skyddat material till Microsofts webbplatser utan att inhämta tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (t.ex. om du säkerhetskopierar dina personliga filer, som familjefoton, på OneDrive). Normalt är vi dock enligt lag skyldiga att hindra åtkomst till upphovsrättsligt skyddat innehåll (inklusive videoklipp, musik, fotografier eller annat innehåll som du överför till en av Microsofts webbplatser) om upphovsrättsinnehavaren hävdar att användningen av det upphovsrättsligt skyddade verket gör intrång på dennes rättigheter. Du kan meddela oss om du anser att en upphovsrättsinnehavare felaktigt har begärt att vi ska hindra åtkomst till innehåll du har överfört (t.ex. om du anser att du har rätt att använda det innehållet eller om användningen anses vara ”fair use”). Tänk på att om du upprepade gånger använder ditt Microsoft-konto för att göra intrång på andras rättigheter kan vi avsluta ditt konto. Vi ber dig därför att respektera andra personers upphovsrätt.

Om du anser att innehåll som finns på en webbsida som Microsoft är värd för gör intrång på din upphovsrätt ska du meddela oss det. Tillhandahåll den information som efterfrågas på vår sida Meddelanden om intrång.

En del innehåll som är tillgängligt online, t.ex. innehåll som är allmän egendom, är fritt att använda eftersom det inte ligger under upphovsrättsligt skydd. Annat innehåll kan vara underkastat upphovsrätt men upphovsrättsinnehavaren licensierar innehåll med vissa begränsningar, t.ex. under en Creative Commons-licens. Med Bings bildsökning kan du begränsa resultatet till endast bilder med Creative Commons-licens (klicka på ”licens” när du har gjort en bildsökning). Annat upphovsrättsligt skyddat innehåll kan användas utan tillstånd eftersom en begränsning eller ett undantag i upphovsrätten gäller (se diskussionen ovan om ”fair use”).


En del innehåll online är förstås inte fritt att använda, inte licensierat av upphovsrättsinnehavaren och din användning anses inte vara ”fair use”. Tyvärr kan vi inte tillhandahålla specifika riktlinjer gällande användning av visst innehåll, så var aktsam när du väljer de verk du använder.

Det beror på, men det anses ofta vara god praxis att hänvisa till den ursprungliga skaparen av innehållet. En del innehållsskapare kräver att du hänvisar till dem när du använder deras verk som ett villkor för användningen. Du bör läsa igenom eventuella licenskrav noggrant för innehåll som du planerar att använda innan du använder något innehåll.

Om du vill ha mer information om Microsofts indexering och praxis vid webbplatsindexering kan du läsa i Bing-bloggen om Robots Exclusion Protocol.