Motståndskraft på jobbet

Organisationer som kan hantera i och lyckas vid förändringar har en sak gemensamt – de är motståndskraftiga. Se hur Microsofts lösningar kan hjälpa dig att stärka motståndskraften hos människor, team och organisationen i allmänhet.

Lyckas vid förändringar

Att stärka verksamhetens motståndskraft innebär att omfamna digital teknik och skapa digitala funktioner. Lär dig hur du kan agera i dag för att säkerställa flexibilitet i verksamheten och skapa en varaktig konkurrensfördel.

Stärk motståndskraften i sex dimensioner

Skydda och öka bruttointäkterna

Identifiera och agera snabbt på förändrade kundbehov med databaserad marknadsföring, försäljning och prissättning.

Utveckla smidiga verksamheter

Reagera snabbt och hantera störningar i försörjningskedjan, logistik, anläggningar, tillverkning, utveckling och företagsfunktioner.

Förenkla för användarna

Ge medarbetarna möjlighet att vara mer produktiva, samarbeta effektivt och hålla sig uppkopplade under alla omständigheter. Anpassa med nya metoder för att hantera talanger och utveckling.

Få snabbare dataplattformar och digitala plattformar

Öka modulariteten och tillgängligheten för grundläggande IT-infrastruktur och appar. Gör insikter mer tillgängliga för att möjliggöra data- och AI-baserade beslut mellan datasilor.

Förbättra cybersäkerheten

Skydda digitala tillgångar och reagera snabbt på säkerhetsintrång i en alltmer distribuerad omgivning.

Stärk ekonomin

Säkerställ finansiell likviditet med en driftutgiftsmodell, minskad total ägandekostnad och databaserade policyer för att hantera kontanter och rörelsekapital.

Så här kan Microsoft hjälpa till

Lösningar för att stärka motståndskraften

Vår heltäckande, integrerade portfölj med molnlösningar kan hjälpa dig skapa motståndskraft i hela organisationen och förbättra slutresultatet.

Samarbete på distans

Stärk samarbetet och hjälp medarbetarna att hålla kontakten samtidigt som du begränsar antalet möten.

Säkerhet

Inbyggd teknik hjälper dig att skydda dina digitala tillgångar i ett anslutet och säkert ekosystem.

Anpassa och automatisera snabbt

Snabbt effektivisera verksamheten, anpassa processer och skapa nya arbetsflöden med hjälp av verktyg med lite kod.

Försäljning och service

Ge din personal större möjligheter med nya digitala funktioner som baseras på träning utformad för att göra dem så bra som möjligt.

Smidig försörjningskedja

Anpassa snabbt till störningar med fullständig operativ insyn.

Utveckling på distans

Ge dina distansutvecklare möjlighet att tryggt och säkert koda, samarbeta och leverera var de än är.

Migrering till molnet

Skala verksamheten snabbt efter behov samtidigt som driftstabiliteten och nätverkens motståndskraft förbättras.

Affärsinsikter och analyser

Få affärsinsikter snabbare med analyser och AI för att fatta välgrundade beslut och planera för det som kommer.

Återgång till arbetsplatsen

Ge personalen förtroende att återgå till arbetsplatsen och skydda dina team med anpassningsbara, färdiga lösningar.

Resurser för små och medelstora företag

Hitta verktyg och tips som hjälper dig att arbeta på distans, skydda dig, få ut mesta möjliga av dina lösningar för små företag, med mera.

Skaffa spelboken

Bygg upp motståndskraft i alla delar av organisationen.