Hemanvändning Identiteter Slutpunkter Appar Infrastruktur Data Nätverk

Beräkna din Noll förtroende-säkerhetsstatus

Välj en kategori för att komma igång

Svara på ett par frågor och få råd om din organisations Noll förtroende-mognadsnivå samt se resurser för praktisk distribution.

Identiteter

Verifiera och skydda alla identiteter med stark autentisering i hela den digitala miljön.

Slutpunkter

Få insyn i vilka enheter som får åtkomst till nätverket och säkerställ efterlevnad och hälsa innan åtkomst medges.

Appar

Upptäck skugg-IT och styr åtkomsten med analys och övervakning i realtid.

Infrastruktur

Få bättre skydd med noggrann åtkomstkontroll, minst privilegierade åtkomstprinciper och hotidentifiering i realtid.

Data

Klassificera, etikettera och skydda data i molnet och lokalt för att förhindra olämplig delning och intern risk.

Nätverk

Gå bortom traditionell nätverkssäkerhet med mikrosegmentering, hotidentifiering i realtid och fullständig kryptering.

Dra fördel av en proaktiv strategi för cybersäkerhet