Microsofts Allmänna villkor för Gåvor (digitala varor)


Microsofts Allmänna villkor för Gåvor (digitala varor) (detta ”Avtal”) mellan dig och Microsoft Corporation (eller en av dess affiliates, beroende på var du är bosatt) (”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Microsoft”) beskriver dina möjligheter att köpa och lösa in gåvor i form av digitala varor (”Gåvor”) från deltagande Microsoft Store-butiker (”Deltagande butiker”). Du godkänner detta Avtal när du köper eller löser in en Gåva från Deltagande butiker.

Detta Avtal innehåller viktiga villkor avseende relationen mellan oss och Dig. Det innehåller även våra Försäljningsvillkor och Villkor för Microsoft-tjänster, som omfattar villkoren för ditt Microsoft-konto och (endast för bosatta i USA) en bindande skiljedomsklausul och stämningsfriskrivning som påverkar dina rättigheter när det gäller lösning av tvister med Microsoft.

  1. Köpa en Gåva. Vid köpet av Gåvan debiteras du omedelbart det pris som anges när du slutför köpet. Microsoft erbjuder inte prisjustering om priset skulle komma att förändras efter köpet. Du måste ange en enstaka mottagare av Gåvan genom att ange personens e-postadress. När du har slutfört köpet skickas ett e-postmeddelande till mottagaren av Gåvan med en kod (”Koden”) för att lösa in Gåvan. Om du inte väljer ett annat leveransdatum skickas e-postmeddelandet till mottagaren omedelbart efter köpet. Du kan, om funktionen är tillgänglig, välja att skjuta upp leveransen av e-postmeddelandet om Gåvan upp till ett år efter inköpsdatumet. Gåvor kan endast köpas och lösas in av användare i samma land eller region och endast i Deltagande butiker.
  2. Lösa in en Gåva. För att kunna lösa in din Gåva måste mottagaren ha ett giltigt Microsoft-konto (eller skapa ett nytt Microsoft-konto). Vem som helst som har tillgång till e-postmeddelandet om Gåvan kan använda koden för att lösa in denna, och Microsoft kontrollerar inte huruvida mottagaren själv löser in Gåvan eller överlåter den till andra. Koden är en engångskod och kan endast lösas in en gång. Vissa Gåvor löper ut och måste användas av mottagaren inom den angivna perioden. Microsoft är inte ansvarigt om koden till Gåvan förloras, blir stulen, tappas bort eller används utan ditt tillstånd, eller om Gåvan upphör att gälla innan den löses in eller används. Mottagarens möjlighet att lösa in och använda en Gåva kan kräva viss maskinvara eller programvara, inklusive internetåtkomst (anslutningsavgifter kan tillkomma). Gåvor kan omfattas av ytterligare villkor som du eller mottagaren är skyldig att godkänna innan mottagaren kan använda Gåvan. Innehåll i Gåvor är endast avsett för personlig och laglig användning.
  3. Minderåriga. Gåvor till minderåriga omfattas av åldersbegränsningar för digitala varor (”Digitala varor”) i Deltagande butiker samt av Microsoft Family Safety-inställningar. Dessa begränsningar hindrar minderåriga från att komma åt Gåvor som inte är godkända för deras ålder. Mer information om säkerhetskrav för familjen finns på https://account.microsoft.com/family/about.
  4. Retur och återbetalning. Gåvor kan annulleras och återbetalas till Gåvans köpare upp till 14 dagar efter köpet eller tills Gåvan löses in av mottagaren, beroende på vad som sker först. Gåvans mottagare är inte berättigad till återbetalning eller ångerfrist, och du godkänner att ingen återbetalning kommer att ske förutom vad som krävs enligt lag.
  5. Berättigat innehåll. Utvalda Digitala varor i våra Deltagande butiker är tillgängliga som Gåvor. Gåvor bestående av prenumerationer på Digitala varor gäller endast under den prenumerationsperiod som anges vid köpet. Vid prenumerationsperiodens utgång får mottagaren av Gåvan möjlighet att betala för att fortsätta prenumerationen till det pris som erbjuds av Deltagande butiker vid det aktuella tillfället. Mottagarens prenumeration om han eller hon väljer att inte fortsätta den.
  6. Kundtjänst. Kontakta Microsofts kundsupport vid frågor eller tvister som rör köp eller inlösen av Gåvor, eller åtkomst till och användning av Microsoft-konton.
  7. Avstängning; Uppsägning; Kan ej lösas in mot kontanter. Om du bryter mot villkoren i detta Avtal kan vi vidta åtgärder mot dig som vi anser vara lämpliga, inklusive att stänga av eller avsluta dina möjligheter att köpa eller lösa in Gåvor, köpa varor från våra butiker (inklusive Deltagande butiker) eller använda ditt Microsoft-konto. När du köper en Gåva köper du den aktuella produkten eller tjänsten. Gåvor och koder kan inte lösas in mot kontanter, får inte återförsäljas och är ogiltiga där de är förbjudna.