Microsoft® Student Store

Villkor

Daterat januari 2013

Microsoft erbjuder vissa rabatter på programvara, maskinvara och andra artiklar till behöriga studenter, fakultet och personal (“Behöriga studenter” enligt definition nedan) i samband med Student Store (“Programmet”). Programmet, som specifikt innehåller alla erbjudanden i samband med programmet, erbjuds behöriga studenter enligt följande allmänna villkor ( “Villkor”). Genom att delta i programmet och utnyttja programerbjudanden, utger du dig för att vara en behörig student och accepterar att följa dessa villkor. I den utsträckning som inte fastställs av dessa villkor gäller alla andra köpvillkor från Microsoft Store, däribland utan begränsning returpolicys och villkor för användning och försäljning, för inköp som görs via Programmet.

PROGRAMBESKRIVNING

Behöriga studenter kan använda sig av programerbjudanden och köpa produkter från webbplatsen Microsoft Student Store på http://www.microsoft.com/sv-se/store/b/home ( “Erbjudandesidan”) eller annan efterföljande webbadress.

VARAKTIGHET FÖR PROGRAM OCH ERBJUDANDE

Programmet fortsätter tills det avslutas av Microsoft. Microsoft förbehåller sig rätten att avbryta eller på annat sätt ändra Programmet och dessa villkor när som helst och av vilken orsak som helst. Microsoft förbehåller sig också rätten att avsluta, avbryta eller på annat sätt ändra ett specifikt erbjudande via eller i samband med Programmet när som helst och av vilken orsak som helst.

BEHÖRIGHETSKRAV FÖR PROGRAMMET

Det här programmet är endast tillgängligt för individer som uppfyller de kriterier som beskrivs nedan ("Behöriga studenter"):

  1. Personen måste vara inskriven på hel- eller deltid på universitet eller högskola eller tillhöra fakultet eller personal vid en behörig ackrediterad utbildningsinstitution och måste kunna uppvisa intyg på inskrivning för Microsoft eller dess utsedda återförsäljare vid förfrågan. Alumner från dessa institutioner är inte behöriga;
  2. Personen måste kunna verifiera sin behörighetsstatus via den akademiska verifikationsprocessen på Erbjudandesidan. och
  3. Personen måste ha ett Microsoft-konto eller skapa ett vid tidpunkten för inköpet.

Om du deltar i Programmet förbehåller sig Microsoft rätten att kontakta dig direkt eller via en utsedd Microsoft-återförsäljare för att verifiera att du är en behörig student. Om du väljer att inta uppvisa tillräcklig dokumentation för Microsoft eller dess utsedda återförsäljare som verifierar att du är en behörig student, accepterar du att ersätta Microsoft för mellanskillnaden för vad du betalade i samband med rabattprogrammet och det beräknade fullständiga återförsäljarpriset för samma produkt(er). Microsoft kan efter eget godtycke fastställa om den dokumentation du uppvisar är tillräcklig för att verifiera att du är en behörig student. Genom att visa upp behörighetsrelaterad information för Microsofts utsedda återförsäljare, accepterar du att återförsäljaren kan dela sådan information med Microsoft i programrelaterade syften.

Microsoft kan efter eget gottfinnande acceptera andra former av validering för att fastställa behörighet i stället för den akademiska verifieringsprocessen online. Microsoft kan efter eget godtycke fastställa kriterierna för behörighet till Programmet och kan ändra behörighetskriterier eller neka behörighet när som helst och av vilken orsak som helst.

KÖPBEGRÄNSNINGAR

Rabatterad programvara:

  1. Office 365 University-programvara: Varje Behörig student kan köpa maximalt två Office 365 University-produkter. Behöriga studenter kan aktivera en andra Office 365 University-produkt tidigast tre år efter den ursprungliga aktiveringen.
  2. Windows 8 Professional Student-programvara: Varje Behörig student kan köpa maximalt en (1) licens per 12-månadsperiod.
  3. Annan erbjuden programvara: Om inget annat anges i de specifika erbjudandevillkoren kan Behöriga studenter köpa maximalt tre programvarulicenser per 12-månadersperiod under Programmet och inte mer än en licens per programvarutitel. Under inga omständigheter kan ett enskilt hushåll köpa mer än max tre programvarulicenser under en 12-månadersperiod.

Rabatterad maskinvara och andra artiklar:

Programerbjudanden som innehåller hårdvara eller andra produkter som inte är programvara kan också ha begränsningar vad gäller antalet artiklar som kan köpas per student, per hushåll, per erbjudande eller per period enligt beskrivning i de specifika erbjudandevillkoren.

PROGRAMVARA SOM ERBJUDS

Endast versioner för elektronisk hämtning (“ESD”) av programvaruprodukterna erbjuds via Programmet. För vissa titlar kan även en CD med en säkerhetskopia beställas från erbjudandewebbplatsen mot ytterligare avgift.