Sekretess: Det handlar om dig

Vi är medvetna om att du genom att använda våra molntjänster anförtror oss med din viktigaste tillgång – dina data.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

Microsoft värdesätter och skyddar sekretess. Vi tror på transparens. Det är viktigt att privatpersoner och företag har kontroll över sina data och kan göra meningsfulla val om hur de används. Vi stärker och skyddar sekretessvalen för alla som använder våra produkter och tjänster.


Du kontrollerar dina data

Våra väl beprövade sekretessmetoder är nära förbundna med vårt åtagande att ge dig kontroll över dina data i molnet. Uttryckt med andra ord – du kontrollerar dina data. Microsoft garanterar detta genom de kontraktsmässiga åtaganden som vi förbinder oss till.

Få information om var dina data finns och hur de används

När du använder Microsofts kommersiella molntjänster hjälper vi dig att välja vilken tjänst och dataplats som är rätt för ditt företag.


Vi skyddar dina data såväl i vila som under överföring

Med avancerad kryptering är dina data skyddade både i vila och under överföring. Våra krypteringsprotokoll stoppar obehöriga åtkomstförsök till data. Protokollen har minst två oberoende krypteringslager som skyddar mot intrång i de enskilda lagren.

Vilande data

Microsofts moln har kraftfull kryptering upp till AES-256, som ger dig stor flexibilitet att välja den lösning som passar bäst för ditt företag.

Data under överföring

Microsoft använder och möjliggör användning av branschstandardiserade protokoll för krypterad överföring, till exempel TLS (Transport Layer Security) och IPsec (Internet Protocol security).

Krypteringsnycklar

Alla krypteringsnycklar som hanteras av Microsoft skyddas på ett säkert och kan användas med tekniker som Azure Key Vault, som gör det enkelt att hantera åtkomsten till lösenord, krypteringsnycklar och andra hemligheter.


Vi försvarar dina data

Microsoft försvarar dina data med tydliga och väldefinierade policyer och processer, omfattande avtal och, vid behov, rättsliga processer. Vi anser att myndigheter som efterfrågar dina data bör vända sig direkt till dig. Vi ger ingen myndighet direkt eller obegränsad åtkomst till kunddata.

Vårt löfte till dig

Som en del av vårt åtagande att efterleva principerna ovan är vi tydliga med vilka specifika policyer, processer och tekniker som tillämpas för att garantera integriteten hos dina data i alla Microsofts kommersiella molntjänster.

 

Och vi nöjer oss inte med att göra utfästelser – våra standardavtal för kommersiella kunder och kunder inom den offentliga sektorn innehåller juridiskt bindande garantier.