Jämför BizTalk-versioner

BizTalk Server ansluter dina appar lokalt och i molnet var och när som helst.

Jämför BizTalk-versioner

Jämför BizTalk-versioner

Jämför BizTalk-versioner

Jämför BizTalk-versioner

Jämför BizTalk-versioner

Jämförelse av BizTalk-funktioner

Funktionsstöd – tabellFunktionen är inte tillgänglig i versionen Funktionen är inte tillgänglig    Funktionen är tillgänglig i versionen Funktionen är tillgänglig   
Jämför stödet för BizTalk Server-funktioner per BizTalk Server-version.
Funktioner/versionBizTalk Server 2016BizTalk Server 2013 R2BizTalk Server 2013BizTalk Server 2010
Komplett SHA2-stöd Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Support för SAP NCo Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Förbättrad import och export av bindningar Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Logic App Adapter Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Stöd för SQL Server AlwaysOn Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Förbättrat SFTP- och FTP-stöd Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Shared Access Signature-stöd för Service Bus Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Välj att spara flera till fil Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Beställd leverans på dynamiska sändningsportar Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Hög tillgänglighet och katastrofåterställning i Azure Ingår i BizTalk Server 2016 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Bearbeta JSON-meddelanden direkt Ingår i BizTalk Server 2016 och BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Fritextstöd för HL7-acceleratorn Ingår i BizTalk Server 2016 och BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Proxystöd i SFTP-adaptern Ingår i BizTalk Server 2016 och BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
BizTalk Health Monitor-plugin Ingår i BizTalk Server 2016 och BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 R2 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Virtuella BizTalk-maskiner som körs på Azure IaaS Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Spåra beroenden mellan BizTalk Server-artefakter Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Anslutning till Azure Service Bus Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
ESB integrerat med BizTalk Server Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
SharePoint-adapter med stöd för Client-side Object Model (CSOM) Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
REST-stöd Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Komplett MsgBox Viewer Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Förbättringar av FTP-adaptern Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2010
PowerShell-provider för BizTalk Server Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2010
Instrumentpanel för inställningar Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2010
Omformad hantering av handelspartner Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2010
Förbättrad BizTalk Mapper Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010Ingår i BizTalk Server 2013 R2Ingår i BizTalk Server 2013Ingår i BizTalk Server 2010
Jämför stödet för BizTalk Server-funktioner per BizTalk Server-version.
Funktioner/version
Komplett SHA2-stöd
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Support för SAP NCo
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Välj att spara flera till fil
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Beställd leverans på dynamiska sändningsportar
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Bearbeta JSON-meddelanden direkt
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016 och BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Fritextstöd för HL7-acceleratorn
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016 och BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Proxystöd i SFTP-adaptern
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016 och BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Health Monitor-plugin
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016 och BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Virtuella BizTalk-maskiner som körs på Azure IaaS
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Spåra beroenden mellan BizTalk Server-artefakter
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Anslutning till Azure Service Bus
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
ESB integrerat med BizTalk Server
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
SharePoint-adapter med stöd för Client-side Object Model (CSOM)
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
REST-stöd
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Komplett MsgBox Viewer
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 och BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
 Funktionen är inte tillgänglig i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Förbättringar av FTP-adaptern
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Ingår i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
PowerShell-provider för BizTalk Server
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Ingår i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Instrumentpanel för inställningar
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Ingår i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Omformad hantering av handelspartner
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Ingår i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
Förbättrad BizTalk Mapper
BizTalk Server 2016
 Ingår i BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2013 R2
Ingår i BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
Ingår i BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Ingår i BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Funktioner/version
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Back To Top
close-button