Varför du ska välja Fjärrskrivbordstjänster

Fördelar med datorvirtualisering

  • Välj distributionsmodell för dina behov: lokalt eller i Azure
  • Leverera Windows-appar på valfri enhet: Windows, Mac, iOS, Android
  • Skala upp eller ned för att uppfylla dynamiska affärsbehov genom att leverera appar från Azure-molnet
  • Ge fjärranvändarna en upplevelse som liknar de applikationer som körs på en lokal dator
  • Upprätthåll dataefterlevnad genom att känsliga företagsresurser hålls borta från användarnas enheter
Back To Top
close-button