Vanliga frågor om utökade säkerhetsuppdateringar

Hitta svar på vanliga frågor om upphörandet av support för SQL Server och Windows Server 2008 och 2008 R2.

Ladda ned databladet om utökade säkerhetsuppdateringar

Allmänna frågor

Visa alltDölj allt

 • Supporten för SQL Server 2008 och 2008 R2 upphör 9 juli 2019.
 • Supporten för Windows Server 2008 och 2008 R2 upphör 14 januari 2020.

 • Microsoft Lifecycle Policy ger tio års support (fem år för allmän support och fem år för utökad support) för Business- och Developer-produkter (som SQL Server och Windows Server).

 • Enligt policyn erbjuds inga korrigeringar eller säkerhetsuppdateringar efter att den utökade supporttiden har upphört. Detta kan leda till problem med säkerhet och efterlevnad och medföra att kundens program och verksamhet utsätts för allvarliga säkerhetsrisker. Läs mer på Microsofts sida om livscykelpolicyn.

 • Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av vår programvara, utnyttjar fördelar med Software Assurance för att modernisera lokalt eller i Azure (dvs. Azure Hybrid Benefit) i syfte att motverka säkerhetsrisker och få tillgång till regelbundna säkerhetsuppdateringar även i fortsättningen. När det gäller kunder som inte har möjlighet att gå över till andra versioner innan supporten upphör erbjuder vi dock olika möjligheter att skydda data och program under övergångsperioden:

  Utökade säkerhetsuppdateringar i Azure: Kunder som migrerar laster från 2008 och 2008 R2 till virtuella Azure-maskiner (IaaS) ”i befintligt skick” får utan extra kostnad tillgång till utökade säkerhetsuppdateringar för både SQL Server och Windows Server 2008 och 2008 R2 i tre år efter att supporten upphör. Kunder som flyttar över till en Azure SQL Database Managed Instance (PaaS) får tillgång till löpande säkerhetsuppdateringar, eftersom detta är en helt hanterad lösning. Berättigade kunder kan använda Azure Hybrid Benefit (tillgängligt för kunder med aktiv Software Assurance- eller Server Subscription-prenumeration) för att få rabatt på licensen för virtuella Azure-maskiner (IaaS) eller Azure SQL Database Managed Instance (PaaS).

  Utökade säkerhetsuppdateringar för lokala miljöer: Vi kommer även att erbjuda utökade säkerhetsuppdateringar för laster som körs lokalt eller i värdmiljöer. Kunder som kör SQL Server eller Windows Server på licens med aktiv Software Assurance-prenumeration som en del i ett Enterprise Agreement-avtal (EA), Enterprise Subscription-avtal (EAS) eller Server & Cloud Enrollment (SCE) kan köpa till utökade säkerhetsuppdateringar årligen i tre år efter att supporten har upphört. Kunder kan köpa utökade säkerhetsuppdateringar enbart för de servrar som behöver det. Utökade säkerhetsuppdateringar kan köpas direkt av Microsoft eller från en av Microsofts licensierade partner.

 • I Azure: Kunder kan börja migrera laster till virtuella Azure-maskiner redan nu och göra vanliga säkerhetsuppdateringar tills supporten upphör. Därefter erbjuds i stället utökade säkerhetsuppdateringar till de kunder som behöver fortsatt support.

  Lokala eller värdbaserade miljöer: Utökade säkerhetsuppdateringar kan köpas från och med 1 mars 2019 från Microsoft och Microsofts licensierade partner. Vi tillhandahåller utökade säkerhetsuppdateringar från och med det datum då supporten upphör.

 • För SQL Server 2008 och 2008 R2: I utökade säkerhetsuppdateringar ingår säkerhetsuppdateringar och Security Bulletins som betecknas som ”kritiska”" i högst tre år efter 9 juli 2019.

 • För Windows Server 2008 och 2008 R2: I utökade säkerhetsuppdateringar ingår säkerhetsuppdateringar och Security Bulletins som betecknas som ”kritiska" och ”viktiga" i högst tre år efter 14 januari 2020.

 • I erbjudandet ingår inte teknisk support, men du kan använda andra supportplaner från Microsoft för att få svar på frågor som rör 2008 och 2008 R2 när det gäller laster som omfattas av utökade säkerhetsuppdateringar.
 • I erbjudandet ingår inte nya funktioner, snabbkorrigeringar på andra områden än säkerhet som har beställts av kunden eller designändringsbegäran. I vissa fall kan Microsoft dock välja att inkludera korrigeringar på andra områden än säkerhet om så anses nödvändigt.
 • Det finns ingen retroaktiv funktion för uppdateringar som de tekniska teamen tidigare har avvisat.

 • Mer information om vad som räknas som ”kritiska" eller ”viktiga" säkerhetsuppdateringar finns på MSRC-webbplatsen.

 • Nej, kunden kan välja skydd för enbart de lokala 2008-servrar med Software Assurance-prenumeration som behöver utökade säkerhetsuppdateringar.

  I samband med att supporten för andra produkter upphört har SQL Server endast tillhandahållit kritiska säkerhetsuppdateringar, vilket uppfyller företagskunders krav på efterlevnad. SQL Server skickar inte ut någon allmän säkerhetsuppdatering varje månad. Microsoft tillhandahåller bara säkerhetsuppdateringar för SQL Server (GDR:er) som svar på MSRC-meddelanden där SQL Server pekas ut som berörd produkt.

  Om det uppstår situationer där nya, viktiga uppdateringar för SQL Server inte tillhandahålls och kunden bedömer dem som kritiska, men inte MSRC, samarbetar vi med kunden i det enskilda fallet för att komma med förslag på lämpliga åtgärder.

  I Azure: Kunder som kör Windows Server eller SQL Server 2008 och 2008 R2 på en virtuell Azure-maskin erbjuds utökade säkerhetsuppdateringar utan extra avgifter utöver kostnaden för att köra den virtuella maskinen. Kunder som flyttar över till en Azure SQL Database Managed Instance (PaaS) behöver inte utökade säkerhetsuppdateringar, eftersom detta är en helt hanterad lösning som alltid uppdateras och korrigeras av Microsoft.

  Lokalt: Kunder med aktiva Software Assurance- eller Subscription-licenser kan köpa utökade säkerhetsuppdateringar till 75 procent av priset för en EA-, EAS- eller SCE-licens. Kunder betalar bara för de servrar som behöver skyddas, så de kan minska kostnaden från år till år i takt med att de uppgraderar delar av miljön. Kontakta din Microsoft-partner eller ditt kontoteam om du vill ha mer information.

  Värdbaserade miljöer: Kunder som har köpt Windows Server eller SQL Server 2008 eller 2008 R2 från ett värdföretag måste köpa utökade säkerhetsuppdateringar direkt av Microsoft eller från en av Microsofts licensierade partner till 75 procent av ordinarie pris för en lokal årslicens och använda dem i den värdbaserade miljön. Kontakta din Microsoft-partner eller ditt kontoteam om du vill ha mer information.

  Kunder med aktiva Software Assurance- eller Subscription-licenser till sina servrar kan köpa utökade säkerhetsuppdateringar och använda dem lokalt.

  Kunder kan välja vilka servrar som ska omfattas.

  Priset för utökade säkerhetsuppdateringar följer licensieringsmodellen för servern. Till exempel licensieras Windows Server per kärna och skyddet krävs för alla fysiska kärnor på varje server.

  Priset för utökade säkerhetsuppdateringar blir 75 procent av ordinarie EA- eller SCE-licenskostnad (per år) för den senaste versionen av SQL Server eller Windows Server.

  Skyddet erbjuds under tre tolvmånadersperioder i följd från och med det datum då supporten upphör. Kunder kan inte köpa kortare perioder (t.ex. inte endast sex månader). Kundens tidpunkt för EA-förnyelse behöver inte sammanfalla med den årliga perioden för utökade säkerhetsuppdateringar.

  Kunder måste betala för utökade säkerhetsuppdateringar från och med det första året. Kunder kan betala för tidigare år för att få skydd för kommande år (t.ex. måste en kund som vill ha skydd för år 2 men missat år 1 köpa skydd för både år 1 och år 2).

  Utökade säkerhetsuppdateringar köps för en period på ett år i taget (12 månader) med början det datum då supporten upphör. Om kunder till exempel köper erbjudandet den tionde månaden under perioden måste de betala för hela perioden, men får bara uppdateringar för periodens återstående två månader.

  Premier Support är inte ett grundläggande krav, men vi rekommenderar att kunder tecknar avtal om extra support om de kommer att behöva teknisk support.

  Kunder som flyttar över till PaaS behöver inte köpa utökade säkerhetsuppdateringar, eftersom detta är helt hanterade lösningar som uppdateras av Microsoft (t.ex. Azure SQL Database Managed Instance).

 • Du har rätt att köpa till utökade säkerhetsuppdateringar till Enterprise- och Standard-versionerna av SQL Server 2008/2008 R2 och Datacenter- och Standard-versionerna av Windows Server 2008/2008 R2 och det gäller både x86 och x64.

  Ja, kunder behöver köra SQL Server eller Windows Server 2008/2008 R2 med senaste Service Pack för att få utökade säkerhetsuppdateringar. Microsoft producerar bara uppdateringar som fungerar med senaste Service Pack. Här följer länkar till de senaste Service Packs:

  Det krävs en Software Assurance-licens för kunder som vill köpa utökade säkerhetsuppdateringar till en lokal miljö.

  På Azure behöver kunder inte Software Assurance för att få gratis, utökade säkerhetsuppdateringar, men Software Assurance eller Server Subscription krävs för att ta del av Azure Hybrid Benefit.

  Det finns inget sista datum för att migrera Windows Server- eller SQL Server 2008-laster till Azure. Vi rekommenderar dock att kunder genomför migreringen innan supporten upphör (9 juli 2019 för SQL Server och 14 januari 2020 för Windows Server), så att de inte missar några utökade säkerhetsuppdateringar.

  Priset för utökade säkerhetsuppdateringar beräknas baserat på antalet kärnor som har köpts in till kundens lokala miljö. Om de har köpt åtta kärnor för SQL Server lokalt och utnyttjar fördelarna med Software Assurance för att använda en sekundär passiv server med åtta kärnor, måste kunden köpa utökade säkerhetsuppdateringar baserat på de åtta kärnorna för SQL Server. Kunden kan sedan använda uppdateringarna i hela miljön, även för den sekundära passiva servern.

  Nej, för dessa äldre versioner rekommenderar vi att du uppdaterar till de senaste versionerna, men kunder kan också uppgradera till versionerna 2008 eller 2008 R2 för att ta del av erbjudandet.

 • Nej, men kunder kan använda ett aktivt supportavtal som Software Assurance eller premiumsupport/enhetlig support till relevanta, lokala produkter för att få teknisk support om de väljer att behålla en lokal lösning. Om de i stället väljer en värdbaserad lösning kan kunder använda en relevant Azure-supportplan för att få teknisk support.

  Nej, kunder måste köpa utökade säkerhetsuppdateringar och en relevant supportplan för att få teknisk support till produkter som inte längre omfattas av utökad support.

 • Kunder som har en supportplan:

 • Scenario: Kunden kan öppna ett supportärende
 • Svar: Ja

 • Scenario: Supportteamet försöker felsöka kundens problem
 • Svar: Ja

 • Scenario: Supportteamet genomför en grundorsaksanalys
 • Svar: Nej

 • Scenario: Supportteamet skriver en felrapport eller en designändringsbegäran (DCR)
 • Svar: Nej*

 • * Om problemet är kopplat till en säkerhetsuppdatering skriver supportteamet en felrapport åt kunden för att lösa problemet.

 • Microsoft vill gärna hjälpa kunder att uppgradera eller flytta över till molnet och kommer att göra sitt yttersta för att felsöka problem som rör SQL Server och Windows Server 2008 och 2008 R2 som omfattas av utökade säkerhetsuppdateringar efter att supporten upphör för dessa produkter.

  Nej, kunder måste köpa utökade säkerhetsuppdateringar separat. Kostnaden för utökade säkerhetsuppdateringar ingår inte i prisberäkningen för avtal om enhetlig support. De kan dock använda enhetlig support för att få teknisk support till 2008- och 2008 R2-servrar som omfattas av utökade säkerhetsuppdateringar. Support på plats och förebyggande support kommer bara att vara tillgänglig för kunder om detta ingår i deras avtal om enhetlig support.

  Om utredningen visar att felet bara kan åtgärdas genom en produktförbättring som erbjuds i en senare version ombeds kunden uppgradera till en senare version där funktionen redan ingår. Inga nya produktförbättringar kommer att göras tillgängliga för versionerna SQL Server eller Windows Server 2008 eller 2008 R2.

  Ja, kunder kan starta en ny 2008- eller 2008 R2-instans i Azure och få tillgång till utökade säkerhetsuppdateringar.

  När det gäller kunder med SQL Server eller Windows Server 2008 och 2008 R2 som saknar Software Assurance är ett alternativ att flytta över till Azure och få tillgång till utökade säkerhetsuppdateringar utan extra kostnad.

  Kunder som måste behålla lokala lösningar kan köpa en ny licens med Software Assurance och sedan bli berättigade att köpa utökade säkerhetsuppdateringar.

  Nej, kunder kan inte köpa utökade säkerhetsuppdateringar för SQL Server 2008 R2 Express eller Developer Edition. De kan dock flytta sina laster till Azure och få tillgång till utökade säkerhetsuppdateringar utan extra kostnad.

  Ja. Utökade säkerhetsuppdateringar ersätter Premium Assurance-erbjudandet, men villkoren i Premium Assurance fortsätter att gälla för de kunder som redan har köpt det.

  Kunder som köper utökade säkerhetsuppdateringar eller Premium Assurance till produktionsservrar kan även använda dessa säkerhetsuppdateringar till servrar som är licensierade genom Visual Studio-prenumerationer (MSDN) utan extra kostnad. Premium Assurance och utökade säkerhetsuppdateringar för lokala miljöer kan inte köpas till servrar som är licensierade genom en Visual Studio-prenumeration.

Utökade säkerhetsuppdateringar på Azure och i moln-/värdbaserade miljöer

Visa alltDölj allt

 • Utökade säkerhetsuppdateringar för Windows Server och SQL Server 2008 och 2008 R2 erbjuds i Azure IaaS utan extra kostnad utöver den vanliga kostnaden för den virtuella maskinen. När det gäller kunder som migrerar laster till virtuella Azure-maskiner kommer vi att erbjuda säkerhetsuppdateringar och Security Bulletins som betecknas som ”kritiska”" och ”viktiga”" för Windows Server 2008 och 2008 R2 och de som betecknas som ”kritiska“" för SQL Server 2008 och 2008 R2.

 • Ja, kunder måste ha Software Assurance för att kunna använda BYOL-programmet för SQL Server i Azure Virtual Machines som en del i licensmobilitetsprogrammet. Till kunder utan Software Assurance rekommenderar en flytt till Azure SQL Database Managed Instance för deras 2008-miljöer.

  Azure SQL Database Managed Instance är en ny tjänst i Azure som ger nästan hundraprocentig kompatibilitet med lokala SQL Server-miljöer. Den hanterade instansen erbjuder inbyggda funktioner för hög tillgänglighet/katastrofåterställning samt intelligenta prestandafunktioner och möjlighet att skala upp eller ned i farten. Den hanterade instansen ger också en användarupplevelse som inte är kopplad till en viss version, så behovet av manuella säkerhetskorrigeringar och uppgraderingar försvinner helt.

  För mer information om BYOL-programmet, se sidan med vägledning om Azure-priser.

 • Kunder kan flytta äldre SQL Server-miljöer till Azure SQL Database Managed Instance, som är en fullständigt hanterad dataplattformstjänst (PaaS). Det finns bland annat ett ”versionsfritt”alternativ för den som vill slippa bekymra sig om sista datum för support och för att ge virtuella Azure-maskiner tillgång till säkerhetsuppdateringar. Utökade säkerhetsuppdateringar kommer att erbjudas för SQL Server 2008 och 2008 R2 till virtuella Azure-maskiner i tre år efter det att supporten upphör den 9 juli 2019. För kunder som vill uppgradera från SQL Server 2008 och 2008 R2 erbjuds stöd för alla kommande versioner av SQL Server. När det gäller SQL Server 2012 till och med 2016 krävs att kunder har installerat senaste Service Pack som stöds. Från och med SQL Server 2017 rekommenderas kunder att installera den senaste kumulativa uppdateringen. Observera att Service Packs inte erbjuds från och med SQL Server 2017, endast kumulativa uppdateringar och GDR:er.

  Azure SQL Database Managed Instance är ett instansbaserat distributionsalternativ i SQL Database som ger den bredaste kompatibiliteten i SQL Server-motorn, samt inbyggt stöd för virtuella nätverk (VNÄT), så att du kan migrera dina SQL Server-databaser till hanterade instanser utan att ändra dina appar. Den kombinerar den omfattande ytan i SQL Server med de driftmässiga och ekonomiska fördelarna hos en intelligent och fullständigt hanterad tjänst. Ta hjälp av den nya migreringstjänsten Azure Database Migration Service för att flytta SQL Server 2008 och 2008 R2 till Azure SQL Database Managed Instance med endast ett fåtal ändringar i appkoden – eller inga alls.

  Ja. Kunder med aktiv Software Assurance kan använda Azure Hybrid Benefit:

 • SQL Server: Kunder kan utnyttja tidigare investeringar i lokala licenser för att få rabatt på SQL Server som körs på Azure SQL Database och virtuella Azure-maskiner.

 • Windows Server: Kunder kan utnyttja tidigare investeringar i lokala licenser för att få rabatt på virtuella Azure-maskiner.

  Kunder som väljer att flytta över till Azure IaaS kan kombinera Azure Hybrid Benefit-rabatter på SQL Server och Windows Server för att uppnå ännu större besparing.

 • Ja, kunder kan migrera SQL Server och Windows Server 2008 och 2008 R2 till Azure Stack och få utökade säkerhetsuppdateringar utan kostnad även efter att supporten har upphört.

 • SQL Server 2008 SP3 och 2008 R2 SP2, och Windows Server 2008 SP2 och 2008 R2 SP1 stöds i Azure Stack.

  Azure stöder för närvarande inte kluster med delad lagring. För hjälp med att konfigurera en SQL Server-instans med hög tillgänglighet på Azure, se guiden om hög tillgänglighet i SQL Server.

  För hjälp med att optimera SQL Server-prestanda på en virtuell Azure-maskin, se guiden om prestanda i SQL Server.

 • Windows Server: Kunder som betalar värdföretaget för den underliggande Windows Server-licensen kan köpa till utökade säkerhetsuppdateringar från Microsoft till sina värdbaserade instanser. Priset är baserat på antalet kärnor i Windows Server Standard, med minst 16 kärnor per instans.

  SQL Server: Kunder med licensmobilitet via Software Assurance kan också köpa till utökade säkerhetsuppdateringar från Microsoft och använda dem till virtuella maskiner som licensierats för körning i ett datacenter hos en auktoriserad mobilitetspartner. På Microsofts licensieringswebbplats kan du läsa mer om tillgång och användarrättigheter för erbjudanden när supporten upphör.

 • Det ingår inte teknisk support i erbjudandet om utökade säkerhetsuppdateringar. Kunder kan använda befintliga supportavtal för att få svar på frågor.

 • Kunder kan inte använda utökade säkerhetsuppdateringar om de flyttar sin SQL Server 2008-miljö till en PaaS-implementering hos en annan molntjänst.

  Om kunder vill flytta över till virtuella maskiner (IaaS) kan de använda licensmobilitetstjänsten för SQL Server via Software Assurance för att genomföra flytten och köpa utökade säkerhetsuppdateringar från Microsoft för att manuellt göra korrigeringar i SQL Server 2008-instanser som körs på en virtuell maskin (IaaS) hos en annan molnleverantör. De kostnadsfria uppdateringarna i Azure är dock ett bättre erbjudande.

Produkt- och implementeringsfrågor

Visa alltDölj allt

 • Säkerhetsuppdateringarna levereras med den standardteknik som används på marknaden för tillfället och meddelas när vi närmar oss datumet då supporten upphör.

 • Windows Server 2008/R2-instans som körs lokalt: Kunder får en MAK-tilläggsnyckel (Multiple Activation Key) via volymlicensieringsportalen. Kunderna kan sedan distribuera både den nya MAK-nyckeln och eventuella nödvändiga uppdateringar för servicestacken. Därefter kan de arbeta vidare med sin nuvarande uppdaterings-/servicestrategi och distribuera utökade säkerhetsuppdateringar via Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) eller valfri lösning för hantering av korrigeringar.

 • Windows Server 2008/R2-instans som körs på Azure Virtual Machines: Windows Server registrerar automatiskt den virtuella maskin som körs i Azure och tillåter att utökade säkerhetsuppdateringar hämtas och installeras via Windows Update eller den lösning för hantering av korrigeringar som kunden använder. Windows Server 2008 R2-bilder med förinställda korrigeringar kommer också att vara tillgängliga i Azure-galleriet.

 • SQL Server 2008/R2-instans som körs på Windows Server 2008/2008 R2 på virtuella Azure-maskiner: Kunder får automatiskt uppdateringar via befintliga SQL-uppdateringskanaler.

 • SQL Server 2008/R2-instans som körs lokalt på Windows Server 2008/2008 R2: Kunder kan hämta uppdateringar från en privat webbplats och distribuera dem i lokala miljöer. Alternativet är bara tillgängligt för kunder som köper till utökade säkerhetsuppdateringar.

 • Kunder kan använda valfria verktyg till program- och hårdvaruinventeringar. På Azures webbplats för migreringsanalys hittar du länkar till inventeringsverktyg från Microsoft och våra partner.

 • Kunder kan migrera laster från VMware-baserade virtuella maskiner i lokala miljöer till Azure Virtual Machines med hjälp av Azure Site Recovery eller använda något av alla verktyg från våra partner. En annan möjlighet är den nya VMware on Azure-lösningen som ger en dedikerad, värdbaserad upplevelse.

 • Appar som körs med eller på SQL Server eller Windows Server 2008 eller 2008 R2 kan flyttas över till Azure utan att göra några ändringar i koden. Kunder som är redo att uppgradera, antingen i Azure eller lokalt, kan titta i Windows Server Catalog eller kontakta sin programleverantör för att få en tabell över vilka versioner av Windows Server och SQL Server som stöds.

  Vi rekommenderar att kunder analyserar sin appinfrastruktur innan de migrerar serverappar. Mer information om den rekommenderade processen finns i Azure Migration Center, där du kan se hur du tar hjälp av tjänster som Azure Migrate för att göra en beredskapsutvärdering inklusive en kostnadsberäkning för att köra appinfrastrukturen i Azure. Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din Microsoft-partner, Microsoft Services eller ditt kontoteam för att ta reda på om appen kan flyttas.

 • Kunder kan hitta länkar till vägledning om uppgradering i resurscentret för upphörande av support eller i uppgraderingsdokumentationen för Windows Server.

 • Kunder kan hitta länkar till vägledning om uppgradering i resurscentret för upphörande av support och i databasmigreringsguiden.

 • SQL Server 2016 och SQL Server 2017 kommer att stödjas i Windows Server 2019. Tidigare versioner (SQL Server 2012 och SQL Server 2014) stöds inte. Du hittar mer information på sidan med dokument om appkompatibilitet i Windows Server 2019.

 • Azure Site Recovery kan migrera dessa virtuella maskiner till Azure, men de konverteras till en virtuell Azure IaaS Gen-1-maskin. Gen-2 stöds inte för närvarande.

 • Vi rekommenderar att du använder en version av System Center som finns på marknaden. När det gäller Windows Server 2008 och 2008 R2 stöds följande versioner av System Center:

 • Produkt: SCOM (System Center Operations Manager) (gäst och host)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Kanalversion 1801 (ges ut vartannat år): Ja

 • Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 som host)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Nej
 • Kanalversion 1801 (ges ut vartannat år): Nej

 • Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) (WS2008/R2 som gäst)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Kanalversion 1801 (ges ut vartannat år): Ja

 • Produkt: Orchestrator*
 • System Center 2012/R2: Nej
 • System Center 2016: Nej
 • Kanalversion 1801 (ges ut vartannat år): Nej

 • Produkt: Service Manager**
 • System Center 2012/R2: Nej
 • System Center 2016: Nej
 • Kanalversion 1801 (ges ut vartannat år): Nej

 • Produkt: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Kanalversion 1801 (ges ut vartannat år): Ja

 • Produkt: SCCM (System Center Configuration Manager)
 • System Center 2012/R2: Nej
 • System Center 2016: Nej
 • Kanalversion 1801 (ges ut vartannat år): Nej

 • * När det gäller Orchestrator avser svaret i tabellen de komponenter i Orchestrator som körs på Windows Server 2008 och 2008 R2. Automatiseringsuppgifterna i en Orchestrator-runbook kan köras mot en Windows Server 2008 Server.

 • ** När det gäller Service Manager avser svaret i tabellen de komponenter i Service Manager som körs på Windows Server 2008 R2.

 • När det gäller SQL Server 2008 och 2008 R2 stöds följande versioner av System Center:

 • Komponent: SCOM (System Center Operations Manager)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Kanalversion 1801 (ges ut vartannat år): Ja

 • Komponent: DPM (Data Protection Manager)
 • System Center 2012/R2: Ja
 • System Center 2016: Ja
 • Kanalversion 1801 (ges ut vartannat år): Ja

Fördelen med Azure Hybrid Benefit för SQL Server och Windows Server

Visa alltDölj allt

 • Med hjälp av Azure Hybrid Benefit för SQL Server kan kunder använda sina befintliga licenser för att spara in på kostnaden för virtuella Azure-maskiner. Kunder med Software Assurance kan använda Azure Hybrid Benefit för att betala en lägre grundtaxa för SQL Database vCore-baserade alternativ (dvs. Managed Instance, vCore-baserad Single Database, vCore-baserad Elastic Pool), SQL Server i Azure Virtual Machines och SQL Server Integration Services (SSIS). Du kan dra nytta av den här fördelen även om artikeln är aktiv, men observera att grundtaxan gäller från det att du väljer det i portalen. Kostnaden krediteras ej retroaktivt.

 • Med hjälp av Azure Hybrid Benefit kan kunder använda sina befintliga Windows Server-licenser för att spara in på kostnaden för virtuella Azure-maskiner. Du kan dra fördel av Windows Server Datacenter- och Standard Edition-licenser som omfattar Software Assurance eller Windows Server Subscription. Läs mer om Azure Hybrid Benefit.

 • Med Azure Hybrid Benefit för SQL Server kan du få ut mer av dina SQL Server-licenser och spara upp till 55 procent på SQL Server Integration Services. Du kan dra fördel av SQL Server Enterprise Edition- och Standard Edition-licenser som omfattar Software Assurance. Du kan använda dina SQL server-licenser för att köra SQL Server Integration Services-paket i Azure och betala en lägre grundtaxa.

 • Med Azure Hybrid Benefit får kunder ta del av följande rättigheter för SQL Server:

 • Licensavtryck:
 • SQL Server Enterprise Edition-kunder som köper kärnor med SA

 • Azure Hybrid Benefit innebär följande fördelar för SQL Server:
 • vCore-baserade SQL Database-alternativ
 • Kan betala grundtaxa på antingen Allmänt syfte eller Affärskritisk
 • 1 lokal kärna = 4 kärnor i Allmänt syfte
 • 1 lokal kärna = 1 kärna i Affärskritisk
 • SQL Server i Azure Virtual Machines
 • 1 lokal kärna = 1 kärna Enterprise Edition i Azure Virtual Machines

 • Licensavtryck:
 • SQL Server Standard Edition-kunder som köper kärnor med SA

 • Azure Hybrid Benefit innebär följande fördelar för SQL Server:
 • vCore-baserade SQL Database-alternativ
 • Kan betala grundtaxa på endast Allmänt syfte
 • 1 lokal kärna = 1 kärna i Allmänt syfte
 • SQL Server i Azure Virtual Machines
 • 1 lokal kärna = 1 kärna Standard Edition i Azure Virtual Machines

 • Den främsta skillnaden i Azure Hybrid Benefit för SQL Server mellan Azure Virtual Machines och Azure SQL Database är att fördelen med virtualisering bara är tillgänglig i Azure SQL database. Du kan dra nytta av den här fördelen när du migrerar från en lokal SQL Server Enterprise Edition till servicenivån Azure SQL Database Allmänt syfte. Läs mer om skillnaderna mellan SQL Server i Azure Virtual Machines respektive Azure SQL Database i dokumentationen om molnbaserade SQL-alternativ.

 • Om en befintlig Azure Hybrid Benefit för en SQL Server-kunds SA upphör flyttas kunden över till ett alternativ där licensen ingår. Detta beror på implementeringen av licens och SA-validering.

 • Denna Hybrid Benefit är endast tillgänglig för användning med

 • SQL Database vCore-baserade servicenivåer, Managed Instance, Single Database och Elastic Pool
 • SQL Server i Azure Virtual Machines
 • SQL Server Integration Services (SSIS).

 • Du kan tillämpa fördelen även om artikeln är aktiv, men observera att grundtaxan gäller från den tidpunkt då kunden väljer det i portalen. Kostnaden krediteras ej retroaktivt.

 • Azure Hybrid Benefit för SQL Server kommer att vara tillgängligt i alla regioner där vCore-baserade SQL Database-alternativ är tillgängliga.

 • Azure Hybrid Benefit för SQL Server och Windows Server kan användas tillsammans om du använder SQL Server i Azure Virtual Machines. Vi rekommenderar att du använder Azure Virtual Machines med Microsoft-certifierade BYOL-galleriavbildningar för SQL Server. I Azure Portal, distribuera Azure Virtual Machines med Microsoft-certifierade BYOL-galleriavbildningar för SQL Server. Använd sedan PowerShell-kommandon för att aktivera Azure Hybrid Benefit för Windows Server.

  I Azure SQL Database behöver du bara använda Azure Hybrid Benefit för SQL Server, eftersom operativsystemet abstraheras från användaren. Du kan aktivera Azure Hybrid Benefit via Azure Portal genom att visa att du har tillräckligt många aktiva licenser med Software Assurance.

 • Nej, produktvillkorens omtilldelningsregel på 90 dagar gäller för licensmobilitet i värdbaserade instanser/VM-instanser. Scenariot kan inte tillämpas på Managed Instance, som är en fullständigt hanterad databastjänst.

 • Idag erbjuder vi fördelarna med Software Assurance-licensmobilitet till SQL Server-kunder, så att de kan omtilldela sina licenser till delade servrar hos tredje part. Den här fördelen kan användas till ohanterade erbjudanden i molnet (dvs. VM/värdtjänster) och kunden behöver då tillhandahålla egna medier och fylla i alla efterlevnadsformulär hos externa molnleverantörer. Kunden får bara en kärna i molnet för varje lokal kärna de äger och kan bara köra dem i angiven version, dvs. Standard kan bara köras i Standard Edition i molnet.

 • Azure Hybrid Benefit ger möjlighet

 • att flytta licenser till en fullständigt hanterad PaaS-produkt. Vi är det enda molnet som erbjuder detta. AWS RDS-licensmobilitet är numera förbjuden
 • till fyra kärnor i molnet för varje lokal kärna för Enterprise Edition-kunder i Allmänt syfte
 • till 180 dagars dubbla användarrättigheter lokalt och i molnet.
 • Du behöver inte skicka in några formulär om licensieringsefterlevnad, utan kryssar bara i en ruta i portalen.

 • Till kunder som vill ha en värdbaserad lösning rekommenderar vi en kombination av Azure Hybrid Benefit för SQL Server och Azure Hybrid Benefit för Windows – detta kan bara göras i Azure.

Ytterligare resurser

Visa alltDölj allt

Back To Top
close-button