Hur identitetsbaserad säkerhet löser utmaningar med säkerhet

Skydda redan vid ytterdörren

Skydda resurserna direkt med hjälp av avancerad risk- och villkorsbaserad åtkomst.

Skydda dina data överallt

Skydda data genom att ha djupare insyn i användares aktiviteter och starkare kontroller.

Upptäcka och åtgärda attacker

Identifiera misstänkta aktiviteter med beteendeanalys och vidta åtgärder direkt.

Fördelar

  • Skydda organisationen redan vid ”ytterdörren” med säker enkel inloggning, flerfaktorautentisering och riskbaserad villkorad åtkomst.
  • Ge användare en gemensam identitet med åtkomst till tusentals appar, hantera privilegierad åtkomst och identitetsskydd.
  • Få djupare insyn i molnapparna och inför detaljstyrningspolicyer för att kontrollera data.
  • Inför säker intern och extern fildelning där du kan klassificera och sätta etikett på filer när de skapas, spåra deras användning och skydda dem överallt.
  • Förhindra dataförluster på iOS- och Android-enheter med unika möjligheter att hantera mobila appar i Microsoft Office.
  • Identifiera avancerade beständiga hot med hjälp av beteendeanalys som spårar misstänkt beteende hos användare eller enheter både lokalt och i molnet.
  • Utnyttja Microsofts omfattande intelligenta data för omedelbar identifiering av avvikelser och skydd mot hot
Back To Top
close-button