Öka produktiviteten och effektiviteten

I System Center Configuration Manager finns en enhetlig hanteringskonsol med en uppsättning automatiserade administrationsverktyg för att distribuera mjukvara, övervaka hälsa och upprätthålla efterlevnad på alla enheter i en organisation.

Öka produktiviteten och effektiviteten

Öka produktiviteten och effektiviteten

Öka produktiviteten och effektiviteten

Öka produktiviteten och effektiviteten

Öka produktiviteten och effektiviteten

Med Configuration Manager får du de senaste Windows 10-uppdateringarna och de senaste Windowsfunktionerna när de blir tillgängliga. Om Configuration Manager är integrerat med Microsoft Intune kan du välja mellan flera distributions- och hanteringsalternativ för Windows 10, beroende på vad som passar bäst för din verksamhet.

Läs mer

Din hanteringslösning måste kunna hänga med i den ökande uppdateringstakten i Windows, iOS och Android. Under Uppdateringar och underhåll i Configuration Manager finns fler enkla uppdateringar för nya funktioner, kumulativa uppdateringar, tillägg för Microsoft Intune och enskilda korrigeringar.

Läs mer

Configuration Manager utgår från varje användarenhet vid appleverans, vilket gör att administratörer kan skapa en enda app som sedan levereras till alla användares enheter. Applikationen utvärderar enheter och nätverk och optimerar leveransen oavsett om det gäller en lokal installation, streaming via App-V eller sker via en presentationsserver, till exempel RemoteApp-funktionen i Fjärrskrivbordstjänster eller Citrix XenApp.

Läs mer

Integrationen med Microsoft Intune gör det möjligt att hantera principer och detaljerad rapportering om tillgångar och efterlevnad från en enda administrationskonsol, för såväl datorer som mobilenheter (inklusive Windows, iOS och Android). Med de nya funktionerna för lokal mobilenhetshantering kan även Windows 10-enheter hanteras via MDM.

Läs mer

Med Configuration Manager minskar komplexiteten och kostnaden för att implementera virtuella miljöer genom att alla klientdatorer, tunna klienter, mobilenheter och virtuella datorer kan hanteras via ett enda enhetligt verktyg.

Läs mer

Configuration Manager utgör infrastrukturen för System Center Endpoint Protection. Det erbjuder en enda lösning för skydd mot skadlig kod, identifiering, åtgärder vid sårbarheter och inblick i icke-kompatibla system.

Läs mer

Med hjälp av automatiska åtgärder och varningar kan du skapa ett grundtillstånd för ett ”önskat konfigurationstillstånd” och kontrollera att alla enheter följer detta. Configuration Manager integreras också med System Center Service Manager för automatisk generering av ärenden vid avvikelser från grundtillståndet.

Läs mer

Configuration Manager förenklar den komplexa uppgiften att leverera och hantera uppdateringar av IT-system inom företaget. IT-administratörer kan distribuera uppdateringar av Microsofts produkter, applikationer från tredje part, drivrutiner till hårdvara och BIOS till en mängd olika enheter, inklusive stationära och bärbara datorer, servrar och mobilenheter.

Läs mer

Få ut ännu mer av er energieffektiva hårdvara med en omfattande uppsättning centrala verktyg för energisparfunktioner på klientdatorer. Configuration Manager använder de inbyggda funktionerna i operativsystemet Windows för att optimera energiinställningarna.

Läs mer

Configuration Manager distribuerar operativsystem till fysiska stationära och bärbara datorer, servrar och mobilenheter i företagets nätverk, vilket eliminerar allt krångel med manuell installation av appar. Med Windows 10 kan Configuration Manager också hantera uppgraderingar under drift, vilket gör att det går betydligt snabbare och enklare att distribuera Windows.

Läs mer

Configuration Manager visar resultat för utvärdering av klienthälsa och klientaktiviteter direkt i konsolen, och visar varningar och åtgärdsmöjligheter om hälsostatistiken faller under angivna tröskelvärden.

Läs mer

Administratörer kan få kontinuerlig insyn i både hårdvaru- och mjukvarutillgångar, och i användning. Tillgångsinformation omvandlar lagerdata till användbar information i detaljerade rapporter som hjälper administratörer att fatta rätt beslut vid köp av mjukvara, vid uppgraderingsplanering och vid licensrapportering.

Läs mer

Configuration Manager kan inventera hårdvara och mjukvara i organisationen så att du får en överblick över de resurser som finns. Med Configuration Manager är det ännu enklare att göra anpassade hårdvaruinventeringar och utöka inventeringsschemat.

Läs mer

Rapporteringsfunktionen i Configuration Manager hjälper dig att samla in, ordna och presentera information om användare, hårdvaru- och mjukvarulager, mjukvaruuppdateringar, appar, platsstatus och andra Configuration Manageråtgärder i din organisation.

Läs mer

Back To Top
close-button