Jämför funktioner i olika versioner av Windows Server

Se de nya funktionerna för hybridteknik, säkerhet, infrastruktur och programplattformar i Windows Server 2019 i jämförelse med tidigare versioner.

Unika hybridfunktioner med Azure

Utöka datacentret till Azure för att maximera befintliga investeringar och få nya hybridfunktioner.

Supportnivå – tabell
 • Stöds ej Stöds ej   
 • Stöds delvis Stöds delvis   
 • Fullt stöd Fullt stöd   
Sammanfattning av hybridfunktioner när du utökar ditt datacenter till Azure

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Migreringstjänsten för lagring hjälper till att inventera och migrera data, säkerhet och konfigurationer från äldre system till Windows Server 2019 och/eller Azure.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2 Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Synkronisering av filservrar till Azure hjälper till att centralisera företagets filresurser i Azure Files samtidigt som man behåller flexibiliteten, prestandan och kompatibiliteten hos en lokal filserver.

 Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2008 R2 Ingår i Windows Server 2008 R2 Ingår i Windows Server 2016 Ingår i Windows Server 2019

Systeminsikter ger funktioner för lokala förutsägande analyser som är inbyggda i Windows Server. Dessa förutsägande funktioner, som var och en har stöd av en maskininlärningsmodell, analyserar Windows Server-systemdata lokalt för att ge mycket exakta förutsägelser som hjälper till att minska driftskostnaderna för att hantera Windows Server-instanser reaktivt.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016 Ingår i Windows Server 2019

Azure-nätverkskort ansluter enkelt till virtuella Azure-nätverk. Windows Admin Center utför det tunga arbetet med att konfigurera VPN för ett nytt nätverkskort som ansluter Windows Server 2019 till ett virtuellt Azure-nätverk med punkt-till-plats-VPN.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

VM-skydd replikerar arbetsbelastningar som körs på fysiska och virtuella maskiner (VM) från en primär till en sekundär plats.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019
Sammanfattning av hybridfunktioner när du utökar ditt datacenter till Azure

Funktionsbeskrivning

Migreringstjänsten för lagring hjälper till att inventera och migrera data, säkerhet och konfigurationer från äldre system till Windows Server 2019 och/eller Azure.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

 Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Synkronisering av filservrar till Azure hjälper till att centralisera företagets filresurser i Azure Files samtidigt som man behåller flexibiliteten, prestandan och kompatibiliteten hos en lokal filserver.

Windows Server 2008 R2

 Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

 Ingår i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2016

 Ingår i Windows Server 2016

Windows Server 2019

 Ingår i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Systeminsikter ger funktioner för lokala förutsägande analyser som är inbyggda i Windows Server. Dessa förutsägande funktioner, som var och en har stöd av en maskininlärningsmodell, analyserar Windows Server-systemdata lokalt för att ge mycket exakta förutsägelser som hjälper till att minska driftskostnaderna för att hantera Windows Server-instanser reaktivt.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

 Ingår i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Azure-nätverkskort ansluter enkelt till virtuella Azure-nätverk. Windows Admin Center utför det tunga arbetet med att konfigurera VPN för ett nytt nätverkskort som ansluter Windows Server 2019 till ett virtuellt Azure-nätverk med punkt-till-plats-VPN.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

VM-skydd replikerar arbetsbelastningar som körs på fysiska och virtuella maskiner (VM) från en primär till en sekundär plats.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Oöverträffad hyperkonvergerad infrastruktur

Utveckla datacenterinfrastrukturen för att förbättra effektiviteten och säkerheten.

Supportnivå – tabell
 • Stöds ej Stöds ej   
 • Stöds delvis Stöds delvis   
 • Fullt stöd Fullt stöd   

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Enhetlig hantering i Windows Admin Center är ett smidigt webbläsarbaserat gränssnitt för HCI-fjärrhantering som omfattar programvarudefinierad nätverkskonfiguration och övervakning.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds delvis i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Storage Spaces skyddar dina data mot enhetsfel och utökar lagringen med tiden när du lägger till enheter på servrarna.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Utökat Storage Spaces Direct (S2D) skapar programvarudefinierad lagring med servrar som är branschstandard, med lokal lagring som kan skalas upp till 1 PB per lagringspool i Windows Server 2016 och 4 PB per lagringspool och 64 TB per volym i Windows Server 2019.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds delvis i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Spegelaccelererad paritet gör det möjligt att skapa volymer som är delvis spegel och delvis paritet för två gånger bättre prestanda i direktdistributioner av lagringsutrymmen. Skrivåtgärder hamnar först i den speglade delen och flyttas gradvis till paritetsdelen.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds delvis i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Kapslad spegelaccelererad paritet gör det möjligt för kluster med två noder i edge-enheter att klara flera samtidiga fel.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Storage Class Memory stöd för den nya generationen serverhårdvara, inklusive Storage Class Memory, som förbättrar prestanda för serverprogram avsevärt.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds delvis i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

USB-enhet (som klustervittne) stöd för USB-enhet som klustervittne möjliggör äkta HCI-distributioner med två noder, utan ytterligare beroenden.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Lagringsreplikering ger lagringsoberoende, asynkron och synkron replikering på blocknivå mellan servrar för katastrofåterställning, och tillåter vidgning av ett redundanskluster för hög tillgänglighet.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds delvis i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Storage Quality of Service (QoS) använder policyer för att definiera och övervaka lagringens minimum och maximum för in-/utdata så att virtuella maskiner kan uppnå konsekvent prestanda över olika virtuella maskiner.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Datadeduplicering ger volymbesparingar på upp till 90 % genom att lagra dubblettfiler på en volym en gång med hjälp av logiska pekare. Windows Server 2019 ger stöd för deduplicering med ReFS-volymer.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Deduplicering för ReFS stöds på ReFS för att optimera ledigt utrymme på en volym genom att undersöka data för att se om det finns dubblerade delar.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Motståndskraft för lagring på virtuella maskiner ger intelligenta sätt att bibehålla VM-sessionstillstånd för att minimera effekten av mindre lagringsavbrott.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Molnvittne gör det möjligt att använda Azure-bloblagring som ett vittne i ett kvorum för ett vidgat kluster. I Windows Server 2019 kan du nu dessutom skapa ett filresursvittne som inte använder klusternamnsobjektet (CNO), utan helt enkelt använder ett lokalt användarkonto på den server som FSW har anslutits till.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds delvis i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Övervakning av lagringshälsa ger kontinuerlig övervakning, rapportering och underhåll för att ge direkt stöd åt lagringsutrymmen.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Övervakning i hela klustret övervakar minnes- och processoranvändning, lagringskapacitet, IOPS, dataflöde och svarstid i realtid med tydliga aviseringar när något inte stämmer.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Klusteruppsättningar gör det möjligt att skapa utskalningskluster med större flexibilitet (distribution och avveckling av kluster) utan att offra motståndskraft.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Rullande uppgraderingar av klusteroperativsystem gör det möjligt för en administratör att på ett smidigt sätt uppgradera operativsystemet för noder i ett redundanskluster från Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2016 till Windows Server 2019.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Kluster med blandat operativsystemläge gör det möjligt för Windows Server 2012 R2-klusternoder att arbeta med Windows Server 2016-noder.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Platsmedvetna redundanskluster grupperar noder i vidgade kluster baserat på fysisk plats, vilket förbättrar viktiga livscykelåtgärder i klustret, t.ex. redundans, placeringspolicyer, hjärtslag mellan noder samt kvorumbeteende.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Mjuk omstart av kernel ger WSSD-validerad hårdvara kortare omstartstider, vilket minskar programmets driftstoppstid.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Beständigt minne stöd för beständig minnesteknik (PM) ger åtkomst på bytenivå till icke-flyktiga media, samtidigt som svarstiden för lagring eller hämtning av data sänks avsevärt.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Linux- och FreeBSD-arbetsbelastningar möjliggör de flesta funktionerna för Windows Server Software Defined Datacenter för Linux- och FreeBSD-gäster som körs på Hyper-V för bättre funktioner, prestanda och hanterbarhet.

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Lägga till och ta bort diskar, minne och nätverk under körning gör det möjligt att utan avbrott lägga till eller ta bort ett nätverkskort och justera mängden minne som är tilldelat när den virtuella maskinen körs. Funktionen för minnesjustering fungerar även om du har dynamiskt minne aktiverat för en Hyper-V-värd.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Nätverksstyrenhet ger en central programmerbar automatiseringspunkt för att hantera, konfigurera, övervaka och felsöka en virtualiserad nätverksinfrastruktur i datacentret.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Virtuella nätverk hjälper till att skapa nätverksöverlagringar på en delad fysisk resurs med flera användare.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Software Load Balancer (SLB) en molnoptimerad lastbalanserare för skikt 3 och skikt 4 som ger belastningsutjämning både nord–syd och öst–väst.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Virtuellt nätverk-peering ger anslutning med hög hastighet mellan två virtuella nätverk. Trafik mellan de virtuella nätverken leds genom det underliggande nätverket utan gateway. Båda de virtuella nätverken måste ingå i samma datacenterstämpel.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Distribuerad brandvägg och mikrosegmentering segmenterar nätverk dynamiskt baserat på framväxande säkerhets- eller programbehov med hjälp av en tillståndsberoende brandvägg och nätverkssäkerhetsgrupper.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

SDN-hybridgatewayar mycket tillgängliga gatewayar med flera användare som ansluter kundens virtuella nätverk till Azure, andra Windows Server-drivna moln, WAN med hög hastighet och lokala icke-virtualiserade resurser.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Förbättrad SDN-gateway förbättringar på upp till 3 gånger för GRE-tunnlar och IPSec med plats-till-plats-VPN.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Konvergerad RDM lagringstrafik och Ethernet-klienttrafik på samma underliggande NIC-team för avsevärda kostnadsbesparingar, samtidigt som man får önskat dataflöde och servicekvalitet.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Precision Time Protocol (PTP) gör det möjligt för nätverksenheten att lägga till den svarstid som införs av varje nätverksenhet i tidsmätningarna, vilket ger ett mycket mer korrekt tidsexempel än Network Time Protocol (NTP).

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Skottsekund stöd för tidvisa tillägg på 1 sekund till UTC för att justera vid minskning av jordens rotation ökar exakthet, efterlevnad och spårbarhet.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

HTTP/2 stöd för HTTP/2 (RFC 7540) i den interna HTTP-servern. Windows Server 2019 ger nu prestanda- och säkerhetsfördelar för webbplatsdistributioner med HTTP/2.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Latency Optimized Background Transport – LEDBAT med Windows Server 2019 inför vi Low Extra Delay Background Transfer (LEDBAT) som är en svarstidsoptimerad styrfunktion för nätverksöverbelastning. LEDBAT har utformats för att automatiskt ge bandbredd till användare och program, samtidigt som det använder hela den tillgängliga bandbredden när nätverket inte används.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Hantering av IP-adresser (IPAM) och DNS har nu stöd för omfattande DNS- och DHCP-hantering med rollbaserad åtkomstkontroll i olika AD-skogar. DNS ger trafikhantering, belastningsutjämning, delade distributioner och förebyggande av DNS-förstärkningsattacker.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

RDS-anslutningsutjämning med hög tillgänglighet hjälper till att skapa en feltolerant anslutningsutjämning för scenarier med Fjärrskrivbordstjänster (RDS).

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Programvarudefinierade nätverk (SDN) med IPv4/IPv6 ger en metod för att centralt konfigurera och hantera fysiska och virtuella nätverksenheter. Dessutom har Windows Server 2019 nu även stöd för IPv6 och dual-stack-adressering med IPv4/IPv6.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds delvis i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Enhetlig hantering i Windows Admin Center är ett smidigt webbläsarbaserat gränssnitt för HCI-fjärrhantering som omfattar programvarudefinierad nätverkskonfiguration och övervakning.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds delvis i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Storage Spaces skyddar dina data mot enhetsfel och utökar lagringen med tiden när du lägger till enheter på servrarna.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Utökat Storage Spaces Direct (S2D) skapar programvarudefinierad lagring med servrar som är branschstandard, med lokal lagring som kan skalas upp till 1 PB per lagringspool i Windows Server 2016 och 4 PB per lagringspool och 64 TB per volym i Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds delvis i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Spegelaccelererad paritet gör det möjligt att skapa volymer som är delvis spegel och delvis paritet för två gånger bättre prestanda i direktdistributioner av lagringsutrymmen. Skrivåtgärder hamnar först i den speglade delen och flyttas gradvis till paritetsdelen.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds delvis i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Kapslad spegelaccelererad paritet gör det möjligt för kluster med två noder i edge-enheter att klara flera samtidiga fel.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Storage Class Memory stöd för den nya generationen serverhårdvara, inklusive Storage Class Memory, som förbättrar prestanda för serverprogram avsevärt.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds delvis i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

USB-enhet (som klustervittne) stöd för USB-enhet som klustervittne möjliggör äkta HCI-distributioner med två noder, utan ytterligare beroenden.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Lagringsreplikering ger lagringsoberoende, asynkron och synkron replikering på blocknivå mellan servrar för katastrofåterställning, och tillåter vidgning av ett redundanskluster för hög tillgänglighet.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds delvis i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Storage Quality of Service (QoS) använder policyer för att definiera och övervaka lagringens minimum och maximum för in-/utdata så att virtuella maskiner kan uppnå konsekvent prestanda över olika virtuella maskiner.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Datadeduplicering ger volymbesparingar på upp till 90 % genom att lagra dubblettfiler på en volym en gång med hjälp av logiska pekare. Windows Server 2019 ger stöd för deduplicering med ReFS-volymer.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Deduplicering för ReFS stöds på ReFS för att optimera ledigt utrymme på en volym genom att undersöka data för att se om det finns dubblerade delar.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Motståndskraft för lagring på virtuella maskiner ger intelligenta sätt att bibehålla VM-sessionstillstånd för att minimera effekten av mindre lagringsavbrott.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Molnvittne gör det möjligt att använda Azure-bloblagring som ett vittne i ett kvorum för ett vidgat kluster. I Windows Server 2019 kan du nu dessutom skapa ett filresursvittne som inte använder klusternamnsobjektet (CNO), utan helt enkelt använder ett lokalt användarkonto på den server som FSW har anslutits till.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds delvis i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Övervakning av lagringshälsa ger kontinuerlig övervakning, rapportering och underhåll för att ge direkt stöd åt lagringsutrymmen.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Övervakning i hela klustret övervakar minnes- och processoranvändning, lagringskapacitet, IOPS, dataflöde och svarstid i realtid med tydliga aviseringar när något inte stämmer.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Klusteruppsättningar gör det möjligt att skapa utskalningskluster med större flexibilitet (distribution och avveckling av kluster) utan att offra motståndskraft.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Rullande uppgraderingar av klusteroperativsystem gör det möjligt för en administratör att på ett smidigt sätt uppgradera operativsystemet för noder i ett redundanskluster från Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2016 till Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Kluster med blandat operativsystemläge gör det möjligt för Windows Server 2012 R2-klusternoder att arbeta med Windows Server 2016-noder.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Platsmedvetna redundanskluster grupperar noder i vidgade kluster baserat på fysisk plats, vilket förbättrar viktiga livscykelåtgärder i klustret, t.ex. redundans, placeringspolicyer, hjärtslag mellan noder samt kvorumbeteende.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Mjuk omstart av kernel ger WSSD-validerad hårdvara kortare omstartstider, vilket minskar programmets driftstoppstid.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Beständigt minne stöd för beständig minnesteknik (PM) ger åtkomst på bytenivå till icke-flyktiga media, samtidigt som svarstiden för lagring eller hämtning av data sänks avsevärt.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Linux- och FreeBSD-arbetsbelastningar möjliggör de flesta funktionerna för Windows Server Software Defined Datacenter för Linux- och FreeBSD-gäster som körs på Hyper-V för bättre funktioner, prestanda och hanterbarhet.

Windows Server 2008 R2

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Lägga till och ta bort diskar, minne och nätverk under körning gör det möjligt att utan avbrott lägga till eller ta bort ett nätverkskort och justera mängden minne som är tilldelat när den virtuella maskinen körs. Funktionen för minnesjustering fungerar även om du har dynamiskt minne aktiverat för en Hyper-V-värd.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Nätverksstyrenhet ger en central programmerbar automatiseringspunkt för att hantera, konfigurera, övervaka och felsöka en virtualiserad nätverksinfrastruktur i datacentret.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Virtuella nätverk hjälper till att skapa nätverksöverlagringar på en delad fysisk resurs med flera användare.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Software Load Balancer (SLB) en molnoptimerad lastbalanserare för skikt 3 och skikt 4 som ger belastningsutjämning både nord–syd och öst–väst.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Virtuellt nätverk-peering ger anslutning med hög hastighet mellan två virtuella nätverk. Trafik mellan de virtuella nätverken leds genom det underliggande nätverket utan gateway. Båda de virtuella nätverken måste ingå i samma datacenterstämpel.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Distribuerad brandvägg och mikrosegmentering segmenterar nätverk dynamiskt baserat på framväxande säkerhets- eller programbehov med hjälp av en tillståndsberoende brandvägg och nätverkssäkerhetsgrupper.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

SDN-hybridgatewayar mycket tillgängliga gatewayar med flera användare som ansluter kundens virtuella nätverk till Azure, andra Windows Server-drivna moln, WAN med hög hastighet och lokala icke-virtualiserade resurser.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Förbättrad SDN-gateway förbättringar på upp till 3 gånger för GRE-tunnlar och IPSec med plats-till-plats-VPN.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Konvergerad RDM lagringstrafik och Ethernet-klienttrafik på samma underliggande NIC-team för avsevärda kostnadsbesparingar, samtidigt som man får önskat dataflöde och servicekvalitet.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Precision Time Protocol (PTP) gör det möjligt för nätverksenheten att lägga till den svarstid som införs av varje nätverksenhet i tidsmätningarna, vilket ger ett mycket mer korrekt tidsexempel än Network Time Protocol (NTP).

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Skottsekund stöd för tidvisa tillägg på 1 sekund till UTC för att justera vid minskning av jordens rotation ökar exakthet, efterlevnad och spårbarhet.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

HTTP/2 stöd för HTTP/2 (RFC 7540) i den interna HTTP-servern. Windows Server 2019 ger nu prestanda- och säkerhetsfördelar för webbplatsdistributioner med HTTP/2.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Latency Optimized Background Transport – LEDBAT med Windows Server 2019 inför vi Low Extra Delay Background Transfer (LEDBAT) som är en svarstidsoptimerad styrfunktion för nätverksöverbelastning. LEDBAT har utformats för att automatiskt ge bandbredd till användare och program, samtidigt som det använder hela den tillgängliga bandbredden när nätverket inte används.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Hantering av IP-adresser (IPAM) och DNS har nu stöd för omfattande DNS- och DHCP-hantering med rollbaserad åtkomstkontroll i olika AD-skogar. DNS ger trafikhantering, belastningsutjämning, delade distributioner och förebyggande av DNS-förstärkningsattacker.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

RDS-anslutningsutjämning med hög tillgänglighet hjälper till att skapa en feltolerant anslutningsutjämning för scenarier med Fjärrskrivbordstjänster (RDS).

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Programvarudefinierade nätverk (SDN) med IPv4/IPv6 ger en metod för att centralt konfigurera och hantera fysiska och virtuella nätverksenheter. Dessutom har Windows Server 2019 nu även stöd för IPv6 och dual-stack-adressering med IPv4/IPv6.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds delvis i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Utökade säkerhetsfunktioner

Höj säkerhetsläget genom att skydda datacentret med början i operativsystemet.

Supportnivå – tabell
 • Stöds ej Stöds ej   
 • Stöds delvis Stöds delvis   
 • Fullt stöd Fullt stöd   

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Utökat Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) är en ny uppsättning med funktioner för att förhindra värdintrång, t.ex. förebyggande skydd, identifiering av attacker och nolldagsattacker.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Avskärmade virtuella maskiner för Windows använder BitLocker för att kryptera disk och tillstånd för Windows OS-baserade virtuella maskiner.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Avskärmade virtuella maskiner för Linux skyddar virtuella Linux-maskiner från attacker och komprometterade administratörer i de underliggande resurserna och omfattande komponenter för motstånd mot hot.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

HGS-offlineläge för avskärmade virtuella maskiner gör det möjligt att aktivera avskärmade virtuella maskiner när det inte går att nå HGS, om säkerhetskonfigurationen för Hyper-V-värden inte har ändrats.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

VM Connect för avskärmade virtuella maskiner förbättrar den interaktiva sessionsupplevelsen genom att ge en säker konsolanslutning, samtidigt som den interagerar med en avskärmad virtuell maskin för Windows- och Linux-datorer.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Klusterhärdning nya kluster som kör Windows Server 2019 kräver inte NTLM, vilket gör att kravet på Active Directory för kluster i Windows Server försvinner helt.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

SDN-krypterat undernät kryptering av virtuellt nätverk ger möjlighet att kryptera den virtuella nätverkstrafiken mellan virtuella maskiner som kommunicerar med varandra inom undernät.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Just Enough Administration begränsar administrativ behörighet till ett minimum av åtgärder som krävs (begränsat utrymme).

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Just-in-Time Administration ger privilegierad åtkomst via ett arbetsflöde som granskas och är tidsbegränsat.

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Credential Guard använder virtualiseringsbaserad säkerhet för att hjälpa till att skydda autentiseringsuppgifter mot avancerade beständiga hot mot systemet samt skydda dem mot att stjälas av en komprometterad administratör eller skadlig programvara.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Control Flow Guard hjälper till att skydda mot klasser av angrepp som skadar minnet.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Remote Credential Guard fungerar tillsammans med Credential Guard för Remote Desktop Protocol-sessioner (RDP) för att ge enkel inloggning (SSO), vilket gör att autentiseringsuppgifter inte behöver skickas till RDP-värden.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Device Guard (kodintegritet) hjälper till att se till att endast behöriga körbara filer körs på servern.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Dynamisk åtkomstkontroll gör det möjligt för administratörer att använda behörighet med åtkomstkontroll och begränsningar baserat på väldefinierade regler.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

AppLocker ger hantering med policybaserad åtkomstkontroll för program.

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

BitLocker använder ett hårdvaruchip eller ett virtuellt TPM-chip (Trusted Platform Module) för att ge diskkryptering för data- och systemvolymer.

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Utökat Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) är en ny uppsättning med funktioner för att förhindra värdintrång, t.ex. förebyggande skydd, identifiering av attacker och nolldagsattacker.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Avskärmade virtuella maskiner för Windows använder BitLocker för att kryptera disk och tillstånd för Windows OS-baserade virtuella maskiner.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Avskärmade virtuella maskiner för Linux skyddar virtuella Linux-maskiner från attacker och komprometterade administratörer i de underliggande resurserna och omfattande komponenter för motstånd mot hot.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

HGS-offlineläge för avskärmade virtuella maskiner gör det möjligt att aktivera avskärmade virtuella maskiner när det inte går att nå HGS, om säkerhetskonfigurationen för Hyper-V-värden inte har ändrats.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

VM Connect för avskärmade virtuella maskiner förbättrar den interaktiva sessionsupplevelsen genom att ge en säker konsolanslutning, samtidigt som den interagerar med en avskärmad virtuell maskin för Windows- och Linux-datorer.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Klusterhärdning nya kluster som kör Windows Server 2019 kräver inte NTLM, vilket gör att kravet på Active Directory för kluster i Windows Server försvinner helt.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

SDN-krypterat undernät kryptering av virtuellt nätverk ger möjlighet att kryptera den virtuella nätverkstrafiken mellan virtuella maskiner som kommunicerar med varandra inom undernät.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Just Enough Administration begränsar administrativ behörighet till ett minimum av åtgärder som krävs (begränsat utrymme).

Windows Server 2008 R2

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Just-in-Time Administration ger privilegierad åtkomst via ett arbetsflöde som granskas och är tidsbegränsat.

Windows Server 2008 R2

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Credential Guard använder virtualiseringsbaserad säkerhet för att hjälpa till att skydda autentiseringsuppgifter mot avancerade beständiga hot mot systemet samt skydda dem mot att stjälas av en komprometterad administratör eller skadlig programvara.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Control Flow Guard hjälper till att skydda mot klasser av angrepp som skadar minnet.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Remote Credential Guard fungerar tillsammans med Credential Guard för Remote Desktop Protocol-sessioner (RDP) för att ge enkel inloggning (SSO), vilket gör att autentiseringsuppgifter inte behöver skickas till RDP-värden.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Device Guard (kodintegritet) hjälper till att se till att endast behöriga körbara filer körs på servern.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Dynamisk åtkomstkontroll gör det möjligt för administratörer att använda behörighet med åtkomstkontroll och begränsningar baserat på väldefinierade regler.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

AppLocker ger hantering med policybaserad åtkomstkontroll för program.

Windows Server 2008 R2

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

BitLocker använder ett hårdvaruchip eller ett virtuellt TPM-chip (Trusted Platform Module) för att ge diskkryptering för data- och systemvolymer.

Windows Server 2008 R2

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Snabbare innovation för program

Gör det möjligt för utvecklare och IT-proffs att skapa molnbaserade program och modernisera traditionella appar med containrar och mikrotjänster.

Supportnivå – tabell
 • Stöds ej Stöds ej   
 • Stöds delvis Stöds delvis   
 • Fullt stöd Fullt stöd   
Sammanfattning av säkerhetsfunktioner i Windows Server

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Linux-containrar gör det möjligt för programadministratörer att hantera både Windows- och Linux-program i samma miljö, vilket minskar hanteringsbördan.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Windows Server-containrar skapar en isolerad programmiljö där du kan köra ett program utan att vara rädd för ändringar till följd av program eller konfiguration.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Server Core-bascontaineravbildning minskad storlek på Server Core-bascontaineravbildning minskar nedladdningstiden och optimerar utvecklingstid och prestanda ytterligare.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Nano Server-bascontaineravbildning minskar nedladdningstiden och optimerar utvecklingstid och prestanda ytterligare. För Windows Server 2016 är optimering med Nano Server-bascontaineravbildning tillgänglig med uppdateringar i halvårskanalen. Den här funktionen levereras färdig med Windows Server 2019.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Server Core-funktioner på begäran (FoD) förbättrar appkompatibiliteten i Windows Server Core avsevärt genom att inkludera en uppsättning binärfiler och paket från Windows Server med Desktop utan att lägga till gränssnittet för Windows Server Desktop eller gränssnittsupplevelser för Windows 10.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Kubernetes-plattformsstöd med stora förbättringar av bearbetnings-, lagrings- och nätverkskomponenter.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Grupphanterade tjänstkonton (gMSA) ger en enda identitetslösning för tjänster som körs på en serverfarm, eller på system bakom en nätverkslastbalanserare. Med hjälp av en gMSA behöver inte tjänster eller tjänstadministratörer hantera lösenordssynkronisering mellan tjänsteinstanser. I Windows Server 2019 förbättrar gMSA containrarnas skalbarhet och tillförlitlighet vid åtkomst till nätverksresurser.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds delvis i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Windows-undersystem för Linux (WSL) gör det möjligt för utvecklare och programadministratörer att använda verktyg i Linux-miljöer tillsammans med kommandotolken och PowerShell.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds inte i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Hyper-V-isolering ger en mycket isolerad containermiljö där värdoperativsystemet inte kan påverkas på något sätt av en annan container som körs.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds inte i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Azure Service Fabric för Windows Server gör det möjligt att skapa ett Azure Service Fabric-kluster med flera datorer i ditt eget datacenter eller i andra publika moln.

Stöds inte i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

PowerShell 5.1 ger förbättrade skriptfunktioner för konfiguration, hantering och distribution av Software Defined Datacenter-komponenter.

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

PowerShell Desired State Configuration (DSC) ger en uppsättning PowerShell-språktillägg och cmdlets för att tydligt definiera hur du vill att programvarumiljön ska konfigureras.

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2Stöds delvis i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

Visual Studio Code har stöd för utvecklingsåtgärder som felsökning, åtgärdskörning och versionskontroll för att tillhandahålla de verktyg en utvecklare behöver för en snabb cykel med kodning, skapande och felsökning.

Stöds helt i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019

.NET Core hjälper till att skapa moderna webbappar, mikrotjänster, bibliotek och konsolprogram som körs i Windows, Mac och Linux.

Stöds helt i Windows Server 2008 R2Stöds helt i Windows Server 2012 R2Stöds helt i Windows Server 2016Stöds helt i Windows Server 2019
Sammanfattning av säkerhetsfunktioner i Windows Server

Funktionsbeskrivning

Linux-containrar gör det möjligt för programadministratörer att hantera både Windows- och Linux-program i samma miljö, vilket minskar hanteringsbördan.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server-containrar skapar en isolerad programmiljö där du kan köra ett program utan att vara rädd för ändringar till följd av program eller konfiguration.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Server Core-bascontaineravbildning minskad storlek på Server Core-bascontaineravbildning minskar nedladdningstiden och optimerar utvecklingstid och prestanda ytterligare.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Nano Server-bascontaineravbildning minskar nedladdningstiden och optimerar utvecklingstid och prestanda ytterligare. För Windows Server 2016 är optimering med Nano Server-bascontaineravbildning tillgänglig med uppdateringar i halvårskanalen. Den här funktionen levereras färdig med Windows Server 2019.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Server Core-funktioner på begäran (FoD) förbättrar appkompatibiliteten i Windows Server Core avsevärt genom att inkludera en uppsättning binärfiler och paket från Windows Server med Desktop utan att lägga till gränssnittet för Windows Server Desktop eller gränssnittsupplevelser för Windows 10.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Kubernetes-plattformsstöd med stora förbättringar av bearbetnings-, lagrings- och nätverkskomponenter.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Grupphanterade tjänstkonton (gMSA) ger en enda identitetslösning för tjänster som körs på en serverfarm, eller på system bakom en nätverkslastbalanserare. Med hjälp av en gMSA behöver inte tjänster eller tjänstadministratörer hantera lösenordssynkronisering mellan tjänsteinstanser. I Windows Server 2019 förbättrar gMSA containrarnas skalbarhet och tillförlitlighet vid åtkomst till nätverksresurser.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds delvis i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows-undersystem för Linux (WSL) gör det möjligt för utvecklare och programadministratörer att använda verktyg i Linux-miljöer tillsammans med kommandotolken och PowerShell.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds inte i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Hyper-V-isolering ger en mycket isolerad containermiljö där värdoperativsystemet inte kan påverkas på något sätt av en annan container som körs.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds inte i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Azure Service Fabric för Windows Server gör det möjligt att skapa ett Azure Service Fabric-kluster med flera datorer i ditt eget datacenter eller i andra publika moln.

Windows Server 2008 R2

Stöds inte i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

PowerShell 5.1 ger förbättrade skriptfunktioner för konfiguration, hantering och distribution av Software Defined Datacenter-komponenter.

Windows Server 2008 R2

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

PowerShell Desired State Configuration (DSC) ger en uppsättning PowerShell-språktillägg och cmdlets för att tydligt definiera hur du vill att programvarumiljön ska konfigureras.

Windows Server 2008 R2

Stöds delvis i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds delvis i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Visual Studio Code har stöd för utvecklingsåtgärder som felsökning, åtgärdskörning och versionskontroll för att tillhandahålla de verktyg en utvecklare behöver för en snabb cykel med kodning, skapande och felsökning.

Windows Server 2008 R2

Stöds helt i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

.NET Core hjälper till att skapa moderna webbappar, mikrotjänster, bibliotek och konsolprogram som körs i Windows, Mac och Linux.

Windows Server 2008 R2

Stöds helt i Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Stöds helt i Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Stöds helt i Windows Server 2016

Windows Server 2019

Stöds helt i Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Funktionsbeskrivning

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Back To Top
close-button