Microsoft Discover programmet erbjuder tre typer av workshops, alla utformade med dig i fokus.

Du kanske tycker att du hört och sett det förrut men mista dig inte, det här är inga vanlig generisk demo.

 

Varje Microsoft Discovery workshop är designad för att erbjuda en engagerande och inspirerande session där du får arbeta med Microsofts produkter, lösningar och enheter. Du kommer få uppleva nya sätt att arbeta, optimera datahantering och tillgodogöra dig insikter genom simulerade, vardagliga scenarier från verksamheten.

 

En Microsoft Discover workshop är en interaktiv, engagerande upplevelse led av en instruktör, där varje session är unik. Agendan fastställs utifrån deltagarnas intressen, så att du kan ta del av de lösningar du är mest intresserad av.