Excel Viewer

Välj språk:
Öppna, visa och skriv ut Excel-arbetsböcker, även om du inte har Excel installerat. Den här komponenten ersätter Excel Viewer 97 och alla föregående versioner av Excel Viewer.
 • Version:

  1

  File Name:

  ExcelViewer.exe

  Publiceringsdatum:

  2008-12-11

  File Size:

  51.1 MB

   Med Excel Viewer kan du öppna, visa och skriva ut Excel-arbetsböcker, även om du inte har Excel installerat. Du kan även kopiera data från Excel Viewer till ett annat program. Du kan dock inte redigera data, spara arbetsböcker eller skapa en ny arbetsbok. Den här komponenten ersätter Excel Viewer 97 och alla föregående versioner av Excel Viewer.

   Om arbetsboken som du vill visa har sparats på Windows Live SkyDrive behöver du inte hämta ett visningsprogram. SkyDrive innehåller Excel Web App, som gör det möjligt för dig att öppna arbetsboken i en webbläsare. Om du har tillåtelse kan du även redigera arbetsboken i webbläsaren. En enkelt sätt att spara och dela en arbetsbok på SkyDrive är att skicka en länk i Hotmail. Logga in på ditt Hotmail-konto, skapa ett nytt e-postmeddelande och klicka sedan på Office Docs för att ladda upp arbetsboken. En länk till arbetsboken läggs till i meddelandet och genom att klicka på länken öppnas arbetsboken i webbläsaren. Om du vill ha mer information om Excel Web App kan du se Introduktion till Excel Web App.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP

    Windows 7; Windows Server 2008

   • Den här hämtningsbara filen gäller för följande Office-program:

    • Microsoft Excel 2010
    • Microsoft Office Excel 2007
    • Microsoft Office Excel 2003
    • Microsoft Excel 2002
    • Microsoft Excel 2000
    • Microsoft Excel 97
   Obs!
   • Excel Viewer finns endast tillgänglig som ett 32-bitarsprogram. En 64-bitarsversion av Excel Viewer finns inte. 32-bitarsversionen av Excel Viewer kan användas på 64-bitarsversioner av Windows.

  • Så här installerar du komponenten:
   1. Ladda ner filen genom att klicka på knappen Hämta (ovan) och spara filen på hårddisken.
   2. Dubbelklicka på programfilen ExcelViewer.exe på hårddisken för att starta installationsprogrammet.
   3. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

   Användaranvisningar:

   När du har installerat komponenten öppnar du en fil i Excel Viewer:
   1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
   2. I listan Sök i klickar du på enheten, mappen eller Internetplatsen som innehåller filen du vill öppna.
   3. I mapplistan letar du reda på filen eller letar reda på och öppnar mappen som innehåller filen.
   4. Klicka på filen och klicka sedan på Öppna.

   Så här tar du bort komponenten:

   Om du vill ta bort filen du hämtade tar du bort filen ExcelViewer.exe.

   1. Peka på InställningarStart-menyn och klicka sedan på Kontrollpanelen.
   2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
   3. Markera Microsoft Office Excel Viewer i listan över installerade program och klicka sedan på Ta bort eller Lägg till/ta bort. Om en dialogruta visas följer du anvisningarna för att ta bort programmet.
   4. Bekräfta att du vill ta bort programmet genom att klicka på Ja eller OK.


   Filformat som stöds
   Du kan endast öppna Excel-filer (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm och .xlw). Även om du kan öppna makroaktiverade filer (.xlsm, .xltm och .xlm) kommer du inte att kunna köra makron.

   2010-funktioner som Sparklines och Slicers visar inte eller ger meddelande som förklarar att det inte kan visas. Om du har behov av att visa dessa funktioner använder du Microsoft Excel Web App som finns på SkyDrive.