Supportverktyg för Windows XP Service Pack 2

Välj språk:
Windows Supportverktyg för Microsoft Windows XP är avsedda att användas av Microsofts supportanställda och erfarna användare för att upptäcka och lösa problem med datorn.
 • Version:

  SP2

  File Name:

  WindowsXP-KB838079-SupportTools-ENU.exe

  Publiceringsdatum:

  2004-08-10

  File Size:

  4.7 MB

   Windows Supportverktyg för Microsoft Windows XP är avsedda att användas av Microsofts supportanställda och erfarna användare för att upptäcka och lösa problem med datorn. Separata beskrivningar av de verktyg som ingår finns i dokumentationen till Windows Supportverktyg (Suptools.chm).

   Windows Supportverktyg för Windows XP kan endast installeras i datorer med operativsystemet Windows XP. Windows Supportverktyg för Windows XP kan inte användas för att uppgradera Supportverktyg för Microsoft Windows NT eller Microsoft Windows 2000 som installerats i datorer med dessa operativsystem.

   Vi rekommenderar att du tar bort alla tidigare versioner av Supportverktyg, inklusive betaversionen av Windows Supportverktyg för Microsoft Windows XP, innan du startar installationsprogrammet för Supportverktyg.

   Viktigt! Dessa verktyg har inte översatts. Användargränssnittet är helt på engelska, och inga andra språk har testats. De kanske inte fungerar i Windows XP på andra språk.

   Följande supportverktyg har uppdaterats i Service Pack 2:
   • bitsadmin.exe
   • extract.exe
   • httpcfg.exe
   • iadstools.dll
   • ipseccmd.exe
   • netdom.exe
   • replmon.exe

   Följande lista innehåller alla supportverktyg i Service Pack 2:
   • acldiag.exe
   • activate.exe
   • addiag.exe
   • adprop.dll
   • adsiedit.msc
   • apimon.exe
   • apmstat.exe
   • bindiff.exe
   • bitsadmin.exe
   • browstat.exe
   • cabarc.exe
   • clonepr.dll
   • depends.exe
   • dfsutil.exe
   • dhcploc.exe
   • diruse.exe
   • dmdiag.exe
   • dnscmd.exe
   • dsacls.exe
   • dsastat.exe
   • dskprobe.exe
   • dumpchk.exe
   • dupfinder.exe
   • efsinfo.exe
   • exctrlst.exe
   • extract.exe
   • filever.exe
   • ftonline.exe
   • getsid.exe
   • gflags.exe
   • httpcfg.exe
   • iadstools.dll
   • ipseccmd.exe
   • ksetup.exe
   • ktpass.exe
   • ldp.exe
   • memsnap.exe
   • movetree.exe
   • msicuu.exe
   • msizap.exe
   • netcap.exe
   • netdiag.exe
   • netdom.exe
   • netset.exe
   • nltest.exe
   • ntdetect.chk
   • ntfrsapi.dll
   • ntfrsutl.exe
   • pfmon.exe
   • pmon.exe
   • poolmon.exe
   • pptpclnt.exe
   • pptpsrv.exe
   • pstat.exe
   • pviewer.exe
   • rasdiag.exe
   • remote.exe
   • replmon.exe
   • rsdiag.exe
   • rsdir.exe
   • sdcheck.exe
   • search.vbs
   • setspn.exe
   • setx.exe
   • showaccs.exe
   • showperf.exe
   • sidhist.vbs
   • sidwalk.exe
   • sidwalk.msc
   • snmputilg.exe
   • spcheck.exe
   • timezone.exe
   • tracefmt.exe
   • tracelog.exe
   • tracepdb.exe
   • vfi.exe
   • whoami.exe
   • windiff.exe
   • wsremote.exe
   • xcacls.exe
 • Operativsystem som stöds

  Windows XP

   • 5 MB ledigt hårddiskutrymme
   • Windows XP Service Pack 2
   Obs! Supportverktyg för Windows XP Service Pack 2 fungerar inte i 64-bitarssystem.

  • Viktigt
   Vi rekommenderar att du tar bort alla tidigare versioner av Supportverktyg, inklusive betaversionen av Windows Supportverktyg för Microsoft Windows XP, innan du startar installationsprogrammet för Supportverktyg.
   Om installationsprogrammet upptäcker att tidigare versioner av Supportverktyg finns installerade öppnas en dialogruta med alternativen Lägg till/ta bort och Ta bort alla (standard). Om du väljer Ta bort alla avinstalleras Supportverktyg automatiskt. Om du väljer Lägg till/ta bortkan du avinstallera Supportverktyg manuellt.
   1. Vi rekommenderar att du tar bort alla tidigare versioner av Supportverktyg, inklusive betaversionen av Windows Supportverktyg för Microsoft Windows XP, innan du startar installationsprogrammet för Supportverktyg.
   2. Klicka på länken Hämta i sidans övre högre hörn för att påbörja hämtningen. Gör något av följande:
    • Om du vill starta installationen genast klickar du på Öppna eller Kör programmet från dess aktuella plats
    • Om du vill spara programmet på datorn och installera det vid ett senare tillfälle klickar du på Spara eller Spara filen på hårddisken
   3. Installera Supportverktyg genom att starta programmet setup.exe . När du har godkänt licensavtalet installeras alla nödvändiga filer i mappen %Program%\Support Tools.
   4. Innan du startar och börjar använder Supportverktyg bör du läsa filen Viktigt.htm i mappen %Program%\Support Tools .