Download Språkpaket för SharePoint Server 2013 – [Svenska] from Official Microsoft Download Center

Språkpaket för SharePoint Server 2013 – [Svenska]

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Språkpaket gör att du kan skapa webbplatser och webbplatssamlingar på flera språk utan att separata installationer av SharePoint Server 2013 krävs