Malicious Software Removal Tool

For: Windows 10 32-bit and more...
Change Systems

Choose the version of Malicious Software Removal Tool you need

Välj språk:
Det här verktyget genomsöker datorn efter vissa vanliga sorters skadliga program (till exempel Blaster, Sasser och Mydoom) och hjälper till att ta bort dem som eventuellt hittas. Microsoft kommer att släppa en uppdaterad version av verktyget den andra tisdagen varje månad.
 • Version:

  5.46

  File Name:

  Windows-KB890830-V5.46.exe

  Publiceringsdatum:

  2017-03-14

  File Size:

  46.2 MB

  KB-artiklar: KB890830

   Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara söker efter och hjälper till att ta bort vissa vanliga sorters skadliga program – till exempel Blaster, Sasser och Mydoom – på datorer med Windows 10 Technical Preview, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista och Windows Server 2008. När det är klart visas en rapport där du ser om några skadliga program upptäckts och tagits bort. Verktyget skapar en loggfil med namnet mrt.log i mappen %WINDIR%\debug.

   Ladda ned x64-versionen av verktyget Borttagning av skadlig programvara genom att klicka här.

   Verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda datorn.

   Microsoft kommer att släppa en uppdaterad version av verktyget den andra tisdagen varje månad. Nya versioner kommer att göras tillgängliga via den här webbsidan, Windows Update och webbplatsen för verktyget på Microsoft.com.

   Ställ in funktionen Automatiska uppdateringar till Automatisk om du vill att de senaste versionerna ska levereras och installeras automatiskt så snart de ges ut. Den här versionen av verktyget från Windows Update körs på datorn en gång i månaden, i bakgrunden. Om datorn har angripits visas en statusrapport nästa gång du startar datorn. Om du vill köra det här verktyget oftare än en gång i månaden ska du köra den version som är tillgänglig från den här webbsidan eller använda versionen på verktygets webbplats.

   Se KB890830 för en lista över skadliga program som den aktuella versionen av verktyget kan ta bort samt användningsinstruktioner. Tänk på att verktyget rapporterar anonym information till Microsoft om angrepp hittas eller fel uppstår. Den ovanstående KB-artikeln innehåller information om hur du inaktiverar den funktionen och vilken information som skickas till Microsoft.

   Vi rekommenderar att du läser KB891716 innan du distribuerar verktyget i en företagsmiljö.

   Användaren måste vara administratör för att kunna köra det här verktyget. Verktyget kan inte köras i Windows 98, Windows ME eller Windows NT 4.0.

   Observera att verktyget nu är flerspråkigt. För alla språk som stöds visas verktyget på det språk som är inställt i datorns operativsystem.

 • Operativsystem som stöds

  Windows 10 ; Windows 10 Tech Preview ; Windows 7; Windows 8; Windows 8.1; Windows Server 2008; Windows Vista


   1. Klicka på knappen Ladda ned på den här sidan när du vill starta nedladdningen.
   2. Gör något av följande:
    • Klicka på Kör om du vill påbörja installationen direkt.
    • Om du vill spara den hämtade filen på datorn och installera den vid ett senare tillfälle klickar du på Spara.
    • Avbryt installationen genom att klicka på Avbryt.