Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Lägga till eller ta bort exempeldata

Exempeldata ger dig något att experimentera med medan du lär dig Microsoft Dynamics CRM, och hjälper dig att se hur data är ordnade i systemet. Vid något tillfälle vill du förmodligen ta bort exempeldata.

Eller om exempeldata inte är installerat på datorn, kanske du vill lägga till den för tydlighets skull. Senare, när du är klar kan du kan ta bort den.


Viktigt!

Använd exempeldata för att lära dig och experimentera med systemfunktioner. Men för att undvika oönskade resultat associeras den inte med data som du verkligen behöver.


 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics CRM.

  Kontrollera din säkerhetsroll

 2. Gå till Inställningar > Datahantering. (Hur kommer jag dit?)

 3. Klicka på Exempeldata.. Du ser ett meddelande som talar om ifall exempeldata för tillfället är installerad.

 4. Gör något av följande:

  Klicka på Ta bort exempeldata och klicka sedan på Stäng.

  -ELLER-

  Klicka på Installera exempeldata och klicka sedan på Stäng.

Gäller för

CRM Online

CRM 2016 on-prem

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
Hade du nytta av den här informationen?