Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Tilldela en affärsprocess en säkerhetsroll

Du måste aktivera säkerhetsroller för dem som ska använda den när du har skapat en affärsprocess. Detta gör att personer med säkerhetsrollen kan tilldela processen till nya och befintliga poster.

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics CRM.

  Kontrollera din säkerhetsroll

  1. Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

  2. Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

 2. Gå till Inställningar > Processer. (Hur kommer jag dit?)

 3. Välj processens namn i listan över dina processer.

 4. Klicka på Aktivera säkerhetsroller.

 5. Välj Aktivera för alla eller Aktivera endast för valda säkerhetsroller och välj sedan säkerhetsrollen.

 6. Klicka på OK.

 
Hade du nytta av den här informationen?