Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Sök efter dubbletter av kontakter, konton och leads

Microsoft Dynamics 365 innehåller dubblettidentifieringsregler för konton, kontaktpersoner och leads. Dessa regler aktiveras automatiskt, så du inte behöver göra någonting för att konfigurera dubblettidentifiering för dessa posttyper.


Anteckning

Om det är tillgängligt i systemet kan du eventuellt också kontrollera om det finns dubbletter av andra posttyper, förutom kontakter, konton och leads. Kontrollera med systemadministratören. Kontakta din Dynamics 365-administratör eller supportperson