Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning

Skapa eller redigera ett kontrakt

Använd kontrakt och kontraktrader i Microsoft Dynamics CRM för att definiera exakta bestämmelser och villkor för support eller tjänster som skall levereras till kunderna.

Skapa ett kontrakt


Anteckning

Det är förvisso möjligt, men inte rekommenderat att skapa ett kontrakt från ett konto. Kontraktet associeras inte korrekt med kontot och avrop registreras inte.


 1. Gå till Tjänst > Kontrakt.

 2. Klicka på +Nytt.

 3. I dialogrutan Välj mall väljer du en mall som du vill basera det nya kontraktet på.

 4. Skriv eller ändra information i textrutorna.

  Hovringstips ger tips om vad du ska skriva.

  1. I huvud-avsnittet anger du informationen för ett kontrakt, t.ex. kontraktnamn, kund och start- och slutdatum för kontrakt.

   När du sparar kontraktet tilldelar Microsoft Dynamics CRM automatiskt Kontrakt-ID och beräknar varaktighet i dagar, beräknat på kontraktets start- och slutdatum.

  2. I avsnittet Kontraktstyp anger du rabatten och servicenivån för ett kontrakt.

   Rabatter för kontraktrader får den rabattyp du väljer här. Servicenivåerna styrs av företagets riktlinjer.

  3. I avsnittet Tidigare fylls följande fält automatiskt:

   • Ursprungligt kontrakt: Detta ställs in när du förnyar ett befintligt kontrakt.

   • Kontraktmall: Denna uppsättning är baserad på vad du väljer i dialogrutan Välj mall.

   • Ägare

  4. I avsnittet Faktureringsinformation, under Microsoft Dynamics CRM fylls det mesta av fälten i automatiskt när fälten i huvud-avsnittet anges, men du kan ändra eller ange information som behövs.Faktureringsadress kräv krävs för att ändra kontaktstatus till fakturerat.

 5. Lägg till aktiviteter eller anteckningar genom att klicka på Aktiviteter eller Anteckningar. Mer information: Lägga till telefonsamtal, uppgifter, e-post eller avtalad tid i ett ärende eller en post


  Anteckning

  • Kontraktet blir aktivt när det är fakturerat och startdatumet har nåtts.

  • Du kan redigera ett befintligt utkast-kontrakt, men inte fakturerade, aktiva, utgångna, annullerade eller spärrade kontrakt.

  • Standardvärdet för dagar och tider för tjänsten är angivna i kontraktmallen. Om du vill ändra dagar och tider för tjänsten, öppnar du kontraktet och på kommandofältet och klickar på Ange kalender.


Lägg till en kontraktsrad i ett kontrakt

Använd kontraktrader för att definiera specifika datum, den aktuella produkten samt hur många ärenden eller totalt antal minuter av support som tillhandahålls. Du kan definiera flera kontraktrader för varje kontrakt, till exempel en rad för reservdelar och en för underhåll.

 1. I kontraktposten i avsnittet Kontraktsrader klicka på +.

  -ELLER-

  Klicka på pilen bredvid kontraktnamnet i kontraktposten i navigeringsfältet, klicka på Kontraktrader och sedan på Lägga till nya kontraktrader.

 2. Skriv eller ändra information i textrutorna.

  Hovringstips ger tips om vad du ska skriva

  1. Under Allmänt anger du information om kontraktposten, t.ex. radobjektnamn och den produkt som är berättigad för tjänsten enligt kontraktet.

   Startdatum och slutdatum för radobjektet fylls i automatiskt baserat på kontraktdatumen, men du kan ändra datumen vid behov.

  2. Under Prissättning anger ändrar du information om prissättningen av kontraktet, t.ex. kvantiteten av produkten eller tjänsten, totalt pris och rabatt.

  3. Under Administration, fylls kund-fältet i automatiskt med kund som berörs av kontraktet. Du kan ändra det om du vill. Ange serienumret för en produkt.

  4. Under Avropsinformation, anger eller ändrar du informationen om avrop, t.ex. det totala avropet, samt använda och återstående avrop.

   Kontraktmallen styr typ av avrop (ärenden eller minuter). När ärenden öppnas för det här kontraktet visar Microsoft Dynamics CRM de avrop som används i rutan Gjorda avrop.

 3. Klicka på Spara.

 4. Om du vill lägga till en anteckning, under Anteckningar klickar du på Skriv en anteckning, anger informationen och klickar på Klart.


  Anteckning

  Du kan inte ta bort en kontraktrad när den väl är aktiv. Däremot kan du annullera den.

  Du kan annullera en kontraktrad endast när den är Aktiv. Genom att annullera en kontraktrad i stället för att ta bort den kan du återanvända kontraktraden senaste om du vill förnya kontraktet eller skapa ett nytt kontrakt utifrån det. Markera kontraktraden i listan med kontraktrader och klicka på Annullera kontraktrad i kommandofältet.


Fakturera ett kontrakt

Du måste definiera minst en kontraktrad för kontraktet innan du kan ändra kontraktets status till fakturerat. Du kan definiera flera kontraktrader för varje kontrakt, t.ex. en för delar och en annan för underhåll.

Om du vill fakturera ett kontrakt lägger du till en kontraktsrad och klickar på Fakturera kontrakt i kommandofältet.

Håll, förnya eller släpp ett kontrakt

Om du vill göra ändringar i ett aktivt eller fakturerat kontrakt måste du annullera eller spärra det. Ett annullerat kontrakt kan förnyas och därefter redigeras. Det går inte att öppna ärenden för ett kontrakt som är spärrat. Du kan till exempel spärra ett kontrakt om det finns en fakturadispyt och sedan släppa kontraktet när dispyten är löst.

 • Om du vill spärra ett fakturerat kontrakt, klickar du på Spärra kontrakt i kommandofältet i kontraktposten.

 • Om du vill släppa ett spärrat kontrakt, klickar du på Släpp spärr i kommandofältet i kontraktposten.

 • Om du vill förnya ett annullerat kontrakt, klickar du på Förnya kontrakt i kommandofältet i kontraktposten.

Gäller för

Dynamics CRM 2013

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM Online