Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Skapa eller redigera ett mål (Sales)

Använd mål för att hålla reda på dina framsteg för att uppnå intäktsmål.

Skapa ett mål

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör, Systemanpassare, Försäljningsansvarig, Försäljningschef, Marknadschef eller VD, eller motsvarande behörighet.

  Kontrollera din säkerhetsroll

 2. Gå till Mål.

 3. Gör något av följande:

  • Om du använder Dynamics 365 -appen klickar du på Ny.

  • Om du använder Dynamics 365 för Outlook klickar du på Ny på fliken Poster.

 4. Ange uppgifter och observera eventuella begränsningar eller krav i formuläret Nytt mål. Använd praktiska beskrivningar som vägledning.

 5. Klicka eller knacka på Spara eller Spara och stäng.

Redigera ett mål

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör, Systemanpassare, Försäljningsansvarig, Försäljningschef, Marknadschef eller VD, eller motsvarande behörighet.

  Kontrollera din säkerhetsroll

 2. Gå till Mål.

 3. Gör något av följande:

  • Om du använder Dynamics 365-webbprogrammet klickar du på Redigera.

  • Om du använder Dynamics 365 för Outlook klickar du på Redigera i gruppen Poster.

 4. Fyll i din information. Använd de praktiska beskrivningarna som en guide.

 5. Klicka på Spara och stäng.

Gäller för

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013