Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Skapa eller redigera en lead (Sales)

I Microsoft Dynamics 365 använder du leads för att följa upp potentiella kunder som du ännu inte har kvalificerat via försäljningsprocessen. Ett lead kan vara någon som du aldrig har gjort affärer med förut, eller en befintlig kund. Leads kan du få från olika källor, till exempel reklam, nätverk eller e-kampanjer.

På den här sidan:

Skapa ett lead

Redigera ett lead

Ytterligare överväganden

Tips och råd

Förslag på efterföljande steg

Skapa ett lead

  1. Gå till Försäljning > Leads.

  2. Klicka på Nytt.

  3. I området Sammanfattning på skärmen Lead anger du företag och kontaktuppgifter för ditt lead.

  4. I området Detaljer på skärmen Lead anger du information om bransch och önskad kontaktmetod för ditt lead.

  5. Lägg till alla anteckningar och aktiviteter (till exempel telefonsamtal eller e-post) för leadet. Mer information: Hålla ordning på anteckningar, uppgifter, samtal eller e-post med aktiviteter

  6. Klicka på knappen Spara längst ned till höger på skärmen.

Redigera ett lead

  1. Gå till Försäljning > Leads.

  2. Klicka på det lead som du vill redigera.

  3. Lägg till eventuell extra information du har om ett lead.

  4. Klicka på knappen Spara längst ned till höger på skärmen.

Ytterligare överväganden

Tips och råd

Behöver du ett snabbare sätt att föra in leads? Försök med något av följande:

Gäller för

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013