Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning

Skapa eller redigera en offert

Ett sätt som kan hjälpa dig att öka din försäljning är att lägga till alla produkter som kunden kan behöva i din offert. Ditt Microsoft Dynamics CRM-system erbjuder kanske produktpaket eller produktfamiljer för att göra det lättare för dig att välja produkter för merförsäljning och korsförsäljning.

De flesta försäljningar inleds med en offert som så småningom blir en order.

Du redigerar förmodligen en offert flera gånger när en försäljning fortlöper. Först skapar du ett utkast och måste du aktivera den när den är klar att gå till en kund.

När kunden accepterar offerten skapar du en order. Annars stänger du offerten som omarbetad, annullerad eller förlorat.

På den här sidan:

Skapa en offert från en affärsmöjlighet

Skapa en offert

Redigera en offert

Förslag på efterföljande steg

Skapa en offert från en affärsmöjlighet

 1. Gå till Försäljning > Affärsmöjligheter.

 2. Välj den affärsmöjlighet som du vill lägga till en offert till.

 3. I området Offerter på skärmen Affärsmöjlighet väljer du +.

 4. Om du vill lägga till produkter från dina affärsmöjligheter i din offert klickar du på Hämta produkter överst på skärmen Offert och väljer OK.

 5. Ange leverans- och betalningsinformation i området Leveransinformation på skärmen Offert.

 6. Ange fakturerings- och leveransadresser i området Adresser på skärmen Offert.

 7. Välj knappen Spara längst ned till höger på skärmen.

 8. När offerten är färdig att skickas till kunden väljer du Aktivera offert längst upp på skärmen.

Skapa en offert

 1. Gå till Försäljning > Offerter.

 2. Välj Ny.

 3. Lägg till kontaktinformationen för din kund.

 4. Om du vill lägga till produkter från dina affärsmöjligheter i din offert väljer du Hämta produkter överst på skärmen Offert och väljer OK.

 5. I området Leveransinformation anger du leveransinformation.

 6. I området Adresser anger du leverans- och faktureringsadresser.

 7. Välj knappen Spara längst ned till höger på skärmen.

 8. När offerten är färdig att skickas till kunden väljer du Aktivera offert längst upp på skärmen.

Redigera en offert

 1. Gå till Försäljning > Offerter.

 2. Välj den offert som du vill redigera.

 3. Lägg till eller ändra information om din offert.

 4. Välj knappen Spara längst ned till höger på skärmen.

 5. När offerten är färdig att skickas till kunden väljer du Aktivera offert längst upp på skärmen.